ಗಾ೦ಧೀಜಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಗಾ೦ಧೀಜಿ

ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾರತಿಯೆರೆನ ಪಾಲ್ ಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತೆರ್. ಆರ್ ಭಾರತದ ಜನಕುಲೆನ ಸುಖೊಕಾದ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಅರೆನ ಇಡೀ ಪುದರ್ ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚ೦ದ ಗಾ೦ಧೀಜಿ. .ಮೆರೆನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಪುದರ್ ಮೋಹನದಾಸ,ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ ಪುತಲೀಬಾಯಿ.

ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಮೋಹನ ದಾಸ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿಯೆರ್[೧] ೧೮೬೯ನೇ ಇಸವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗೊಲುದ ೨ನೇ ತಾರೀಕ್ಗ್ ಗುಜರಾತ್ ದ ಪೋರ ಬ೦ದರ್ ಡ್ [೨] ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್.
 • ಆರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ.ಅಪ್ಪೆ ಪುತಲೀ ಬಾಯಿ. ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ ಗಾಂಧಿಯೆರೆಗ್ ಅರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ದಂಚಿನ ಪುರಾಣದ ಆದರ್ಶ ಜನೊಕ್ಲೆನ ಕತೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅವು ಗಾಂಧಿಯೆರ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಂಡ್. ಸತ್ಯ,ಸಮಾನತೆ, ಹಿರಿಯೆರ್ಡ ಭಕ್ತಿ, ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನಕ್ಲೆಡ ಗೌರವ ಉಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಡೇ ಆರ್ಡ ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ಶಿಕ್ಷಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

[೩]

ಹೋರಾಟ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಾಂಧಿಯೆರ್ನ ತತ್ವೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಶಾಂತಿ[೪]
 2. ಅಹಿಂಸೆ

ಸಂದಿನ ಗೌರವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಡೆತ ದಿನೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಆಫ್ರಿಕ ಖ೦ಡೊಡ್ ವರ್ಣ ಭೇದದ ನೀತಿದ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡ್ದೆರ್.
 • ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ಭಾರತೊಗ್ ಸ್ವತ೦ತ್ರ ದೊರಕಾದೆರ್.
 • ಅರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನೊಗ್ ೧೯೪೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ಗ್ ಭಾರತೊಗ್ ಸ್ವತ೦ತ್ರ ತಿಕ್ಕ್೦ಡ್.

೧೯೪೮ದ ಜನವರಿ ೩೦ಗ್ ನ್ಯಾಥೂರಾ೦ ಗೋಡ್ಸೆ ಪನ್ಪಿನ ಹ೦ತಕೊಗ್ ಬಲಿ ಆಯೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.history.co.uk/biographies/mahatma-gandhi
 2. http://www.gujarattourism.com/destination/details/7/273
 3. http://www.mkgandhi.org/edugandhi/education.htm
 4. http://www.mkgandhi.org/sfgbook/selectionsfromgandhi.htm