ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಗುರ್ಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಗುರ್ಕೆ ಉಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರ್ ಜಿಂಜುವುನ ಪಾತ್ರೊ. ನೆಕ್ಕ್ ಮಂಡೆಂದ್‌ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್, ಕನ್ನಡೊಟ್ ಗುಡಾಣ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಹಂಡೆ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್ . ಪಿರಾಕ್ ದ ಕಾಲೊಡು ಉಂದೆನ್ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್, ಇತ್ತೆ ಅಲಿಮ್ಯೂನಿಯಮ್, ಪಿತ್ತಳೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಾಲ್ ಕೊಡಪಾನ ನೀರ್ ಪತ್ತುನಾತ್, ಮಲ್ಲ ಮಂಡ ೧೦-೧೫ ಕೊಡಪಾನ ನೀರ್ ಪತ್ತುನಾತ್ ಮಲ್ಲಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಗುರ್ಕೆತ ನಮೂನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಮಣ್ಣ್ ದ ಗುರ್ಕೆ,
  • ಚೊಂಬುದ ಗುರ್ಕೆ,
  • ಎಲಿಮಿನಿದ ಗುರ್ಕೆ, - ಇ ಗುರ್ಕೆಲೆನ್ ಮಣ್ಣ್‌ದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅರ್ದ ಮುಚ್ಚುವೆರ್.

ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪಂಜಿ ತಾಡಿನಾಯಗ್ ಗುರ್ಕೆ ತೂನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು.
  • ಬಾಯಿ ಸುಣ್ಣಜನೊ ಬಂಗಿ ಬಾರಗೊಳಿ

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಗುರ್ಕೆನ್ ಬೆಂದ್ರ್ ಮೀಯರೆ ಗಲಸುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಬೆಂದ್ರ್‌ದ ಮಂಡೆ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕೆಡ್ ಬೆನ್ನಿದಕುಲು ಬಾರ್ ಬೆಯ್ಪಾರೆಗ್ ಲಾ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪಿರಾಕ್ ದ ಕಾಲೊಡು ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅರಿತ್ತ ಪೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಗುರ್ಕೆಡೇ ಬೆಯ್ಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಡಿಕ್ಕ್, ತೆಪ್ಪಯಮ ಬೈ ಪಾಡ್ದ್ ನೀರ್ ಮೈತ್ ದ್ ತಲಕೆ ದೀದ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಯ್ಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗುರ್ಕೆ&oldid=140995"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು