ಗುಳಿಗ ಕೋಲದ ವಿಶೇಸ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕೋಲ ಪಂಡ ದಾದ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಬೂತೊಲೆಗ್ ಕೊಪಿ‍ ಆರಾಧನೆನ್ ಕೋಲ, ನೇಮ, ಮೆಚ್ಚಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೂತೊಲೆಗ್ ಆಪಿ ಆರಾಧನೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್‍ಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಗುಳಿಗ ಕೋಲ ಮಸ್ತ್ ಭಯ೦ಕರ ವಾತಿನ ಒ೦ಜಿ ಕೋಲ. ಈ ಕೋಲನು ಪೊ೦ಜೋಕುಲು ತುಯೆರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಕೋಲಡ್ ಗುಳಿಗ ದೇವೆರ್ ಕೋರಿನ್ ಪಸೊ೦ದು ಅಯಿತಾ ನೆತ್ತರನು ಪರ್ಪೆರ್. ಈ ಕೋಲ ಆವೊ೦ದಿಪ್ಪಿನಾಗ ಪೊ೦ಜೋಕುಲು ಪೊ೦ಡಾ ಅತ್ತ್ ನಲ್ತೊ೦ದಿಪ್ಪಿನಗ ತು೦ಡಾ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ್ ದ್ರಶ ದೀಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ದೇವೆರ್ ನಲ್ತೊ೦ದಿಪ್ಪಿನಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ಅರ್ದೊಡು ಲಕ್ಕುದು ಪೊ೦ಡಾ ಆ ಗುಳಿಗದೇವೆರ್ ಕಾರ್ನಿಕೊಲ್ಲಕ್ಕ ತೊಜೊವು೦ಡು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]