ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ

ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕುಡು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಬೆಟ್ಟ. ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ(ವೇಣುಗೋಪಾಲ)ನ ದೇವಸ್ತಾನೊ ಉಂಡು. ಬಂಡಿಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ ಬರ್ಪುನ ಈ ಬೊಟ್ಟ, ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟೊಡ್ದು ಸುಮಾರ್ ೧೪೫೪ ಮೀಟರ್(೮೪೦೦ ಅಡಿ) ಎತ್ತರ ಉಂಡು[೧]. ಈ ಬೊಟ್ಟದ ಮಿತ್ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ತಾನೊನ್ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜೆ ಬಲ್ಲಾಳೆ ೧೪ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಕಟ್ಟಾಯೆ[೨].

ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರಿ ಕೃಷ್ಣೆ ತನ್ನ ಕಿನ್ನಿಬಿರೊಲುಡು ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತಿನ ಬೊಟ್ಟ ಉಂದೆ. ದ್ವಾಪರಯುಗೊಟ್ಟು ನೆಕ್ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರ್ ಇತ್ಂಡ್[೩]. ಕಮಲಾಚಲ ಪಂಡ್‌ದ್ಲಾ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ದ್ವಾಪರಯುಗೊಟ್ಟು ಪರ್ವತರಾಜೆ ಹಿಮವಂತೆ, ಮಗಲ್ ಪಾರ್ವತಿನ್ ಈಶ್ವರ ದೇವೆರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೆ. ಮದ್ಮೆನ್ ಬಾರೀ ಗೌಜಿಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ್ ಪರ್ವತರಾಜೆ ಹಿಮವಂತೆ, ಮುಪ್ಪತ್ತಮೂಜಿ ಕೋಟಿ ದೇವ ದೇವತೆನಕುಲೆನ್ ಕಾಶಿಗ್ ಆಮಂತ್ರಿಸಾಯೆ. ಆಂಡ, ಮುಪ್ಪತ್ತಮೂಜಿ ಕೋಟಿ ದೇವ ದೇವತೆನಕುಲು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜೇ ಜಾಗೆಡ್ ಒಟ್ಟಾಯೆರ್ನಾಂಡ, ಅಕಲೆನ ಶಕ್ತಿದ ದಿನ್ನ, ಪ್ರಭಾವ ತಡೆವರೆ ಆವಂದೆ, ಭೂಮಿದ ಸಮತೋಲನ ತತ್‌ದ್ ಓರೆ ಆಪುಂಡು, ಅತ್ತಂದೆ ಭೂಮಿ ಕಂಡಿತ ಪಾತಾಳೊಗು ಜಾರುಂಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ದೇವೆರಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದೇವೆರೆನಕುಲೆಗ್ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಸುರುವಾಂಡ್[೪][೫].

ಈ ಅನಾಹುತನ್ ತಡೆವರ ಸಲಾದ್ ಅಕುಲು ಮಹರ್ಷಿ ಅಗಸ್ತ್ಯೆರಡೆ ಪೋದು, ಮದ್ಮೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಈರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬರಿಕ್ ಪೋದು ಉಂತುದು ಭೂಮಿದ ತೂಕೊನು ಸಮತೋಲನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ಕೇಣೋಂದೆರ್. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯಲಾ ಪಂಡೆರ್[೬].

ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತ ಬುಕ್ಕ ಮಹಾಮೇರು ಪರ್ವತ ರಾಜೆರ್‌, ಶ್ರೇಷ್ಟತೆದ ವಿಷಯೊಡು ಏಪಗ್ಲಾ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಾವರಗಾದ್ ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತರಾಜೆ ಆಕಾಶನ್‌ಲಾ ಕಡತ್‌ದ್ ಎತ್ತರ ಆದ್ ಬುಳೇದ್ ಉಂತುದೆ. ಇಂಚ ಎತ್ತರ ಉಂತಿನೆಡ್‌ದಾವರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆರ್‌ನ ಚಲನೆಗ್ ಅಡ್ಡಿ ಆತ್ಂಡ್. ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ್ಲಾ ಪರಿಹರಿಸಾವೊಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ದೇವತೆನಕುಲು ಕೇಂಡೆರ್[೭].

ಉಂದೆಕ್ ಒಪ್ಪಿನ ಅಗಸ್ತ್ಯೆರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಂಚಿ ಪಿದಾಡಿಯೆರ್. ಪೋನಗ ವಿಂಧ್ಯಾಪರ್ವತ ರಾಜನ್ ಭೇಟಿ ಆಯೆರ್. ಗುರುಕುಲೆನ್ ತೂಯಿನ ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತರಾಜೆ, ಗುರುಕುಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕರಿಸಾಯೆ. ತನ್ನ ದಕ್ಷಿಣಭಾರತ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗ್ ಪೋವರ ನಿನ್ನ ಎತ್ತರ ಅಡ್ಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡೆರ್ ಅಗಸ್ತ್ಯೆರ್. ಅಪಗ ವಿಂಧ್ಯೆ, ಈರೆನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗ್ ಎನ್ನ ಎತ್ತರ ಅಡ್ಡಿ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ತನ್ನ ಗೂರುಕುಲೆನ ಕಾರ್‌ಗ್ ಬೂರಿಯೆ. ವಿಂಧ್ಯನ್ ಕಡತ್ತಿನ ಅಗಸ್ತ್ಯೆರ್, ಏನ್ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿತ್ ಬನ್ನೇಟ ಈ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡೆರ್. ಆರೆನ ಆಜ್ಞೆನ್ ಒಪ್ಪಿನ ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತರಾಜೆ ಎಂಚ ಕಾರ್‌ಗ್ ಬೂರಿಯೆನಾ ಅಂಚನೇ ಬೂರೋಂಡೆ, ಮಿತ್ ಲಕ್ಕಿಜೆ[೮].

ಯಾತ್ರೆ ದುಂಬರಿಪಾಯಿನ ಮಹರ್ಷಿ ಅಗಸ್ತ್ಯೆರ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಸಾಲ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಕನಕಾಚಲ ಪರ್ವತೊಡು ಉಂತಿಯೆರ್. ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಎನ್ನಿದ್ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ತೆರ್. ತಪಸ್ಸ್‌ಗ್ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅರೆನ ಎದುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯೆ. ತಾನ್ ಕೈಕೊಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾದ್ ನಿನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಬೊಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ನಟ್ಟಿಯೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ, ಈ ಕನಕಾಚಲ ಪರ್ವತೊಡು ಬತ್ ನೆಲೆ ಆವೊಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ಕೇನೊಂದೆರ್. ಆರೆನ ಬೇಡಿಕೆಗ್ ಒಪ್ಪಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆನಕುಲೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕನಕಾಚಲ ಪರ್ವತೊಡು ನೆಲೆ ಆಪೆ[೯].

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತಿಹಾಸೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇವಸ್ತಾನೊಗು ೭೦೦ ವರ್ಷೊಗುಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿರಾಕ್‌ದ ಇತಿಹಾಸೊ ಉಂಡು. ಒಂಜೇ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿ ಉಪ್ಪುನ ಈ ದೇವಸ್ತಾನೊನ್ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜೆ ಬಲ್ಲಾಳೆ ೧೪ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಕಟ್ಟಾಯೆ. ಐ‍ಡ್‍ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸೂರುದ ಒಡೆಯರ್ ವಂಶೊದ ರಾಜೆರ್ ಈ ದೇವಸ್ತಾನೊನ್ ನನಲಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೆರ್[೧೦].

ದೇವಸ್ತಾನೊದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹೊಗು ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಸಹಿತ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹೊನು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ತೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್[೧೧].

ಪುದರ್‌ದ ಮೂಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೈಂದ್ ಬೂರುನು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮರಿಯಾಲದ ಅಕೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಚಳಿಗಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಮೈಂದ್ ಬೂರುಂಡು. ಆಂಡ, ಮೂಲು ಈ ಬೊಟ್ಟಡು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಮೈಂದ್ ಬೂರೊಂದೆ ಉಪ್ಪುನೆಡ್‌ದಾವರ, ಈ ಬೊಟ್ಟೊಗು ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಟ್ಟ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ದಿನ ಇಡೀ ಮೈಂದ್ ಬೂರೊಂದೆ ಉಪ್ಪುನೆಡ್‌ದಾವರ, ದೇವಸ್ತಾನೊದ ಗರ್ಭಗುಡಿತ್ತ ಬಾಕಿಲ್‌ದ ಉಲಾಯಿಡ್ ದೇವೆರೆನ ಬಿಂಬದ ಮಿತ್ ನೀರ್‌ದ ಪನಿ ಪನಿತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು!

ದೇವಸ್ತಾನದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಟ್ಟದ ಸುತ್ತ ತ್ರಯಂಬಕಾದ್ರಿ, ನೀಲಾದ್ರಿ, ಮಂಗಳಾದ್ರಿ, ಶಂಖರಾದ್ರಿಗಿರಿ, ಹಂಸಾದ್ರಿ, ಗರುಡಾದ್ರಿ, ಪಲ್ಲವಾದ್ರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗಿರಿ ಪುದರ್‌ದ ಬೊಟ್ಟೊಲು ಉಲ್ಲ. ಅತ್ತಂದೆ, ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೊಟ್ಟೊಡು ಹಂಸತೀರ್ಥ, ಪದ್ಮತೀರ್ಥ, ಶಂಖ ತೀರ್ಥ, ಚಕ್ರ ತೀರ್ಥ, ಗದಾ ತೀರ್ಥ, ಶಜ್ಞಾತೀರ್ಥ, ವನಮೂಲಿಕಾ ತೀರ್ಥ, ತೊಟ್ಲು ತೀರ್ಥ ಎಂಬ ಅಷ್ಟ ತೀರ್ಥೊಲು ಉಲ್ಲ[೧೨].

ಜೋಕುಲುದಾಂತಿನ ದಂಪತಿ ತೊಟ್ಲು ತೀರ್ಥೊಡು ಮೀಯೆರ್‌ಡ, ಅಕಲೆಗ್ ಜೋಕುಲಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದೇವಸ್ತಾನದೊಟ್ಟುಗು, ಈ ದೇವಸ್ತಾನೊಡುಲಾ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಡಪುಂಡು[೧೩].

ಸಾದಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಟ್ಟದಡೆ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ

ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಟ್ಟ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್‍ದು ೨೨೦ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್, ಮೈಸೂರುಡ್‍ದು ೮೦ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರೊಡು ಉಂಡು. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಡ್‌ದ್ ಊಟಿಗ್ ಪೋಪಿನ ರಸ್ತೆಡ್ ೨೦ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದುಂಬು ಪೋನಗ ಹಂಗಳ ಪುದರ್‌ದ ಗ್ರಾಮ ಸಿಕ್ಕುಂಡು, ಅಲ್ಪಡ್‌ದ್ ಉಲಾಯಿ ಬೊಟ್ಟಮುಟ್ಟ ೧೧.೫ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪೋವೊಡು. ಬೊಟ್ಟಡ್‌ದ್ ಮಿತ್ ಪೋವರ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಸ್‌ಡೇ ಪೊವೊಡು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನೊಲೆಗ್ ಬೊಟ್ಟದ ಮಿತ್ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ[೧೪][೧೫].

ಪೋವರ ದುಂಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ದೇವಸ್ತಾನೊಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಸಾದ (ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಬುಕ್ಕ ಪೊಂಗಲ್) ಬುಡ್ದು, ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ರೀತಿದ ವನಸ್ ತಿನಸ್ ಆವಡ್, ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸಾಮನ್ ಬೊಟ್ಟದ ಮಿತ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಬೊಟ್ಟದ ತಿರ್ತ್ ಇಪ್ಪುನ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಗೇಟ್‌ದ ಕೈತಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್‌ಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ[೧೬].
 • ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬನ್ನಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ[೧೭].
 • ಕಾಡ್‌ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ಸಂಚಾರ ಇಪ್ಪುನೆಡ್‌ದಾವರ ದೇವಸ್ತಾನದ ವಠಾರೊಡು ರಾತ್ರಿ ಉಂತರ ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬಯ್ಯೊಗು ೪.೩೦ ಆವರ ದುಂಬು ಬೊಟ್ಟ ಜತ್‍ದ್ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಡ್ ಲಾಡ್ಜ್‌ಲೆಡ್ ಉಂತೊಲಿ[೧೮].

ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬಂಡೀಪುರ ಅಭಯಾರಣ್ಯ
 • ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ
 • ಹುಲುಗಿನಮರಡಿ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ
 • ಮಂಚಳ್ಳಿ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://himavadgopalaswamy.org.in/himavad-gopalaswamy-betta-intro-a-hill-station-with-a-pilgrimage/
 2. https://kannada.oneindia.com/travel/temples-karnataka-himavad-gopalaswamy-betta-near-nanjangud-102497.html
 3. https://rcmysore-portal.kar.nic.in/temples/sreehimavadgopalaswamytemple/about.html
 4. https://rcmysore-portal.kar.nic.in/temples/sreehimavadgopalaswamytemple/about.html
 5. https://himavadgopalaswamy.org.in/mythological-background-of-himavad-gopalaswamy-temple/
 6. https://rcmysore-portal.kar.nic.in/temples/sreehimavadgopalaswamytemple/about.html
 7. https://rcmysore-portal.kar.nic.in/temples/sreehimavadgopalaswamytemple/about.html
 8. https://rcmysore-portal.kar.nic.in/temples/sreehimavadgopalaswamytemple/about.html
 9. https://rcmysore-portal.kar.nic.in/temples/sreehimavadgopalaswamytemple/about.html
 10. https://kannada.oneindia.com/travel/temples-karnataka-himavad-gopalaswamy-betta-near-nanjangud-102497.html
 11. https://kannada.oneindia.com/travel/temples-karnataka-himavad-gopalaswamy-betta-near-nanjangud-102497.html
 12. https://kannada.oneindia.com/travel/temples-karnataka-himavad-gopalaswamy-betta-near-nanjangud-102497.html
 13. https://kannada.oneindia.com/travel/temples-karnataka-himavad-gopalaswamy-betta-near-nanjangud-102497.html
 14. https://himavadgopalaswamy.org.in/how-to-reach-himavad-gopalaswamy-hills/
 15. https://www.karnatakatourism.org/kn/tour-item/%e0%b2%b9%e0%b2%bf%e0%b2%ae%e0%b2%b5%e0%b2%a6%e0%b3%8d-%e0%b2%97%e0%b3%8b%e0%b2%aa%e0%b2%be%e0%b2%b2%e0%b2%b8%e0%b3%8d%e0%b2%b5%e0%b2%be%e0%b2%ae%e0%b2%bf-%e0%b2%ac%e0%b3%86%e0%b2%9f%e0%b3%8d%e0%b2%9f/
 16. https://himavadgopalaswamy.org.in/important-things-to-be-remembered-himavad-gopalaswamy-temple-trip-plan/
 17. https://himavadgopalaswamy.org.in/important-things-to-be-remembered-himavad-gopalaswamy-temple-trip-plan/
 18. https://himavadgopalaswamy.org.in/important-things-to-be-remembered-himavad-gopalaswamy-temple-trip-plan/