ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್(1962 - 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017)ಇಂಬೆರ್ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ - ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಇಂಬೆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತೆರ್. ಇಂಬೆರ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾರೊಗೊರ "ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ" ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ದ ಪತ್ರಿಕೆನ್ ನಡಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಸುರುತ ಜೀವನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • 1962 ಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್, ಕವಿ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಿರಾ ಮುಕುಲೆನ್ ಮಲ್ಲ ಮಗಳ್. ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ವಾರೊಗೊರ ಪ್ರಕಟ ಆಪಿನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್ .[೧] ಅರೆನ ಮಗಳ್ ಗೌರಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿನ್ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.
  • ಬೊಕ್ಕ, ಅರೆನ ಪತಿ ಚಿದಾನಂದ ರಾಜ್ ಘಟ್ಟನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆಹಲಿಗ್ ಪೊಯೆರ್. ಒಂತೆ ಸಮಯೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ , ಪಿರ ಬೆಂಗಳೂರುಗು ಬತ್ತೆರ್, ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಒರ್ಂಬ ವರ್ಷೊಡ್ದಿಂಚಿ ಸಂಡೇ ಪತ್ರಿಕೆದ ವರದಿಗಾರ್ತಿಯಾದ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆರ್. 2000 ಡು ಅರೆನ ಪೊಪ್ಪ ಸಯಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು, ಇಂಬೆರ್ ದೆಹಲಿದ ‘ಈನಾಡು’ ತೆಲುಗು ದೂರದರ್ಶನ ಚಾನಲ್ ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಪಗ ಆರ್ ಪತ್ರಕರ್ತೆರಾದ್ 16 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್[೨]

ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ವಿವಾದ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಅರೆನ ಪೊಪ್ಪ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಸಯಿತಿ ಬೊಕ್ಕ, ಗೌರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಸಹೋದರೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಮುಕುಲು ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಕಾಶಕೆ ಮಣಿನ್ ಭೇಟಿ ಆಯೆರ್ . ಪ್ರಕಟಣೆನ್ ಉಂತಯೆರೆ ಪಂಡೆರ್ .ಈ ಆಲೋಚನೆದ ವಿರುದ್ಧ ಮಣಿ ಅಕುಲೆಗ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕೆರಾಯೆರ್. ಅರೆನ ಸಹೋದರೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಪ್ರಕಟಣೆದ ವ್ಯವಹಾರೊಲೆನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೆರ್.
  • 2001ಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ, ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗೆಟ್ ಗೌರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಜಿತ್‌ನ್ ನಡುಟು ಭಿನ್ನತೆಲು ಬರಿಯೆರೆ ಸುರು ಆಂಡ್. ಫೆಬ್ರವರಿ 2005 ಟ್ ಗೌರಿ ಅನುಮೋದಿಸಯಿನ ಪೊಲೀಸೆರೆನ ಮಿತ್ತ್ ನಕ್ಸಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂಜಿ ವರದಿಯನ್ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಪ್ರಕಟಿಸನಗ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ್ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ನಾನಿ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ (ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರು) ವರದಿನ್ ಪಿರ ದೆತ್ತೊಂಡೆರ್.
  • ಉಂದು ನಕ್ಸಲರೆಗ್ ಒಲವು ತೋಜಾವುಂಡು ಪಂದ್ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೆರ್. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಕ್ಕ್, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಗೌರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ ದೂರು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೆರ್, ಅರ್ ಪ್ರಕಟಣೆದ ಕಛೇರಿಡ್ದ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ಲೆನ್ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿಯೆರ್. ಗೌರಿ ಅಯಿಕ್ ಪ್ರತಿದೂರನು ಸಲ್ಲಿಸಯೆರ್, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಎನನ್ ರಿವಾಲ್ವರ್‌ಡ್ದ್ ಬೆದರಿಕೆ ಪಾಡಿಯೆರ್ ಪಂದ್ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೆರ್. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಕ್ಕ್ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನ್ ಏರ್ಪಡ ಮಲ್ತೆರ್.
  • ಅಲ್ಪ ಅರ್ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಪಂದ್ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೆರ್. ಗೌರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನ್ ಏರ್ಪಡ ಮಲ್ತೆರ್, ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಆಪಾದನೆನ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ತೆರ್,ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಸಹೋದರೆರ್ ಅರೆನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಲೆಗ್ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ತೆರ್. ಗೌರಿ ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನನೆ ಆಯಿನ ಕನ್ನಡ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ, ‘ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ’ ಪಂದ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ .[೩] [೪]

ಹಂತಕರು ಹಾರಿಸಿದ್ದು 14 ಗುಂಡುಗಳು!;7 Sep, 2017</ref>

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. html lankesh-a-journalistdate=5 September 2017
  2. com/india-news/gauri-lankesh-a-journalist-known-for-anti-establishment-pro-dalit-stand/story-gOa7zJ7Ces2Fv0ZlFJNOTN.html 6 September 2017
  3. http://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/Lankesh-Patrike-family-splits/articleshow/1022189.cms 'Lankesh Patrike']
  4. https://web.archive.org/web/20170905195806/http://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/Lankesh-Patrike-family-splits/articleshow/1022189.cms 5 September 2017;Gauri subsequently started her own Kannada weekly called Gauri Lankesh Patrike