ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮೈಸೂರುಡು ಉಪ್ಪುನ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಬೆಟ್ಟೊ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ಉಂಡು. ಈ ಬೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದ್ ಉಂಡು.

ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮೂರ್ತಿ

ಮೈಸೂರು ನಗರೊಗು ತಾಗೊಂದು ಇತ್ತಿನಲೆಕನೇ ಅಯಿತ್ತ ಅಗ್ನೇಯಗ್ ಪೂರ್ವಮಶ್ಚಿಮವಾದ್ ಹಬ್ಬ್‌ದ್ ಉಂತ್‍ನ ಬೆಟ್ಟೊ. ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟೊರ್ದು ೧೦೬೩ ಮೀ. ಎತ್ತರೊಡು ಉಂಡು. ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ದೇವಾಲಯ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್ ಈ ಬೆಟ್ಟೊಗು ಆ ದೇವತೆನ ಪುದರೇ ಬತ್ತ್‌ದ್ಂಡ್. ಸುತ್ತಲಾ ಬಯಲ್ ಪ್ರದೇಸೊ ಇತ್ತ್‌ದ್, ಒಂಟಿಯಾದ್ ಉಂತ್‍ದ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಡಿದಾಯಿನ ಈ ಬೆಟ್ಟೊ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಮುಟ್ಟ್ಗ ತೋಜುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ, ಬೆಟ್ಟೊದ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತ್‌ದ್ ತೂನಗ ಮೈಸೂರುದ ಹರವು ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತುದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮ್ಯವಾದ್ ತೋಜುಂಡು. ಮೈಸೂರುಗು ಬರ್ಪುನ ಪ್ರವಾಸಿಲೆನ ಆಕರ್ಷಣೆಲೆಡ್ ಉಂದುಲಾ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು. ಬೆಟ್ಟೊದ ಮೇಲ್ಭಾಗನ್ ಪತ್ತ್‌ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಶೇತ್ರೊ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪರಿಗಣಿಸಾದ್ ಇತ್ಂಡ್. ಮುಲು ಉಪ್ಪುನ ಆ ಕಾಲದ ಶಾಸನೊಲೆಡ್ ಉಂದೆನ್ ಮಬ್ಬೆಲದ ತೀರ್ಥ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮರ್ಬ್ಬಳದ ತೀರ್ಥ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆತ್ತ್‌ದೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಹಲವರ್ ಸಿದ್ಡಿ ಪಡೆಯಿನಕುಲು ಇತ್ತೆರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಶಾಸನೊಲು ತೆರಿಪಾವೊಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲೊರ್ದು ದುಂವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಕೊಲು ಉಂಡು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲೊಡು ೧೧೨೮ಟ್ ಈ ಮರ್ಬ್ಬಳದ ತೀರ್ಥೊಗು ದತ್ತಿ ಬುಡ್‍ದ್ ಇತ್ತ್‌ನ ಬಗೆಟ್ಟ ಶಾಸನ ಉಂಡು.