ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಜಯಕಿರಣ ಫಿಲಂಸ್‍ದ ಲಾಂಛನೊಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಕಡೀರ ತುಳು ಸಿನೆಮಾ `ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು'. ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರ್ ಇಂಬೆರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತ್ದೆರ್. ಉಂದು ಅರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮ. ಈ ಸಿನೆಮೊನು ಕುಟುಂಬದ ಮಾಂತೆರ್ಲಾ ಕುಲೊಂದು ತೂವೊಲಿ. ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ಸಿನೆಮೊಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ನವೀನ್ ಡಿ. ಪಡೀಲ್, ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜೂರ್ ಮೆಕ್‍ಲ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾನೊದ ಪಾತ್ರೊಡು ಅಭಿನಯಿಸದೆರ್. ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್, ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ಮನರಂಜನೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಈ ಸಿನೆಮೊಡು ಉಂಡು.ಹಾಸ್ಯೊ ಬೊಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ನನ್ಚಿನ ಸಿನಿಮೊ ಪಂಡ ಅವು ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ಅಂಚಾಯಿನ ಕಾರಣ ಈ ಸಿನೆಮ ನಾಲ್ನೂದು ದಿನ ಕರಿದುಂಡು.ನೆಟ್ಟ್ ಸುಮಾರ್ ಆಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು. ಐಟ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದ್ಯೊಗ್ ವೀರೆಂದ್ರೆರೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದೆರ್, ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಮೆಕುಲು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತ್ದೆರ್.ಉತ್ಪಲ್ ನಾಯನಾರ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲ್ ಜಯಂತ್ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ್ದೆರ್.ದಿವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನವ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮದ ನಾಯಕಿಯರಾದ್ ತೋಜ್ದೆರ್. ಈ ಸಿನೆಮ ಸುಮಾರ್ ೫೦೦ದ್ಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಟಾಕಿಸ್ಡ್ ಬಲಿತುದುಂಡು.