ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊದ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗೆ ಕೂಡಾ ಅಂದ್.ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನ ಕಲ್ಲ್‍ದ ಕೋಟೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್‍ಪೋಯಿನವು.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.