ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ರಂಗೊಡ್ ಪೊಲಬು ಇತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಂಬೆರೆನ ಪುಳ್ಳಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ (೧೯೮0-೨೦೨೦). ಚಿರು ಪಂಡ್ ದೇ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಇಂಬೆರ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟೆ ಆದ್ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಾರ್.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]