ಚೀನಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಚೀನಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ನಕ್ಷೆ

ಚೀನಾ (ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ ಚೈನChina; ಪಾರಂಪರಿಕ ಚೀನಿ ಭಾಷೆಡ್: 中國 ; ಸರಳೀಕೃತ ಚೀನಿ ಭಾಷೆಡ್: 中国 ; ಕನ್ನಡೊಡು ಅಕ್ಷರಸಹ: ಜಾಂಗುಓ) ಮೂಡಾಯಿ ಏಷ್ಯಾಡ್ ಪುರಾತನೊ ಕಾಲೊಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಸಾಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದೇಸೊ. ರಡ್ಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧೊಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊದ ಕಾಲೊಡು ನಡತ್ತಿನ ಚೀನಿ ಅಂತಃಕಲಹೊದ ಪರಿಣಾಮಡ್ದ್ ಇತ್ತೆ ಉಂದು ರಡ್ಡ್ ದೇಸೊ ಆದ್ ಇಂಗಡನೆ ಆತ್ಂಡ್;

  1. China ಚೀನಾ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಚೀನಿ ಜನೊಕ್ಲೆ ಗಣರಾಜ್ಯೊ ಚೀನೊದ ಖಂಡ ಬಾಗೊ, ಬುಕ್ಕೊ ದಿಂಜದ ಮಟ್ಟ್‌ಗ್ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭುತ್ವೊ ಹೊಂದ್‌ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಲಾಯಿನ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ (೧೯೯೭ಡ್ದ್ ) ಬುಕ್ಕೊ ಮಕೌ (೧೯೯೯ಡ್ದ್ ) ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ನಿಯಂತ್ರನೊ ಹೊಂದೊಂದುಂಡು.
  2. Taiwan ಚೀನಿ ಗಣರಾಜ್ಯೊ (Hong Kong) ತೈವಾನ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅಯಿತ ಕೈತಲ್ದ ದ್ವೀಪೊಲೆ ಮಿತ್ತ್ ನಿಯಂತ್ರನೊಡು ಉಂಡು.

ವಿಶ್ವೊದ ದಿಂಜ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಬುಕ್ಕೊ ಮಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ಚೀನೊ ಆಜಿ ಸಾವಿರೊಡ್ದ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಿರಾಕ್‍ದ ರಾಜ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಚೀನೊದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ಹೊಂದ್‍ದ್ಂಡ್. ಉಂದು ಜಗತ್ತ್‌ಡ್ ದಿಂಜ ಕಾಲೊಡ್ದು ಏಪೊಲಾ ಗಳಸೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬರವುದ ಭಾಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಹೊಂದ್‍ಂಡ್. ಬುಕ್ಕೊ ಇಂದೆನ್ ದಿಂಜ ಅಗತ್ಯೊದ ಆವಿಷ್ಕಾರೊಲೆ ಮೂಲೊಂದ್ ಪರಿಗಣನೆ ಆತ್ಂಡ್ಪ. ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ್, ಚೀನೊದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಧಿ ಮೂಡಾಯ ಏಷ್ಯೊದಾದ್ಯಂತೊ ಪರಡ್‍ದ್ಂಡ್. ಚೀನೊದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ಪದ್ಧತಿಲು, ಬುಕ್ಕೊ ಬರವಣಿಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ನೆರೆಕರೆತ ದೇಸೊಲಾಯಿನ ಜಪಾನ್, ಕೊರಿಯಾ ಬುಕ್ಕೊ ವಿಯೆಟ್ನಾಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಸೇರಾವೊಂದ್ಂಡ್. ಈ ಪ್ರದೇಸೊದ ಮಾನವೆರ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವೊದ ಸುರೂತ ಗುರ್ತೊಲು, ಸುಮಾರ್ ೩೦೦,೦೦೦ ಡ್ದ್ ೫೫೦,೦೦೦ ವರ್ಸೊ ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ ಬದ್‍ಕ್‍ನ ಪೀಕಿಂಗ್ ನರಮಾನಿಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್‌ ದ ಸುರೂತ ಮಾದರಿಲು, ಝಕೋಡಿಯನ್ ಗುಹೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿನವು.

ಚೀನ ಪದೊತ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"ಚೀನಾ" ಪದೊಕು ಸಮಾನವಾಯಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬುಕ್ಕೊ ಸರಳೀಕೃತ ಅಕ್ಷರೊಲು ಚೀನನೀ ಭಾಷೆಡ್ ಉಂಡು. ಸುರುತ ಅಕ್ಷರೊ ನಡುಟು ಬುಕ್ಕೊ ರಡ್ಡನೆ ಅಕ್ಷರೊ "ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊ" ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥೊನು ಕೊರ್ಪುಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚೀನಾ&oldid=81490"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು