ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಜಯಲಲಿತಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ
ಆಗಸ್ಟ್ 2015 ಟ್ ಜಯಲಲಿತಾ

ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
23 ಮೇ 2015 – 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016
ರಾಜ್ಯಪಾಲ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಓ.ಪನ್ನೀರಸೆಲ್ವಂ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಓ.ಪನ್ನೀರಸೆಲ್ವಂ
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ನಗರ
ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
16 ಮೇ 2011 – 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014
ರಾಜ್ಯಪಾಲ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಕರುಣಾನಿಧಿ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಓ.ಪನ್ನೀರಸೆಲ್ವಂ
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀರಂಗಂ
ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
2 ಮಾರ್ಚ್ 2002 – 12 ಮೇ 2006
ರಾಜ್ಯಪಾಲ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಓ.ಪನ್ನೀರಸೆಲ್ವಂ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಕರುಣಾನಿಧಿ
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಡಿಪಟ್ಟಿ
ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
14 ಮೇ 2001 – 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2001
ರಾಜ್ಯಪಾಲ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಕರುಣಾನಿಧಿ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಓ.ಪನ್ನೀರಸೆಲ್ವಂ
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಾದುಜೆರ್
ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
24 ಜೂನ್ 1991 – 12 ಮೇ 1996
ರಾಜ್ಯಪಾಲ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಕರುಣಾನಿಧಿ
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಬರಗೂರು

ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
3 ಏಪ್ರಿಲ್ 1984 – 28 ಜನವರಿ 1989
ಸಭಾನಾಯಕ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯವಾಣಿ ಮುತ್ತು
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪಸುಂಪೊನ್ ತಾ. ಕಿರುಟ್ಟಿನನ್
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ತಮಿಳುನಾಡು

ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
29 ಮೇ 2006 – 14 ಮೇ 2011
ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಓ.ಪನ್ನೀರಸೆಲ್ವಂ
Chief Minister ಎಂ.ಕರುಣಾನಿಧಿ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಓ.ಪನ್ನೀರಸೆಲ್ವಂ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಕಾಂತ್
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಡಿಪಟ್ಟಿ
ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
9 ಫೆಬ್ರವರಿ 1989 – 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1989
ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸು. ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಸರ್
Chief Minister ಎಂ. ಕರುಣಾನಿಧಿ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಒ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಎರಡ
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಡಿನಾಯಕನೂರ

ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
4 ಜುಲೈ 2015 – 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ ಜಯಲಲಿತಾ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ. ವೆಟ್ರಿವೇಲ್
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ ಟಿ ವಿ ದಿನಕರನ್
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ನಗರ
ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
23 ಮೇ 2011 – 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ ಜಯಲಲಿತಾ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಪರಂಜೋತಿ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ವಳರಮತಿ
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀರಂಗಂ
ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
24 ಫೆಬ್ರವರಿ 2002 – 14 ಮೇ 2011
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ತಂಗ ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವನ್
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ತಂಗ ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವನ್
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಡಿಪಟ್ಟಿ
ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
1 ಜುಲೈ 1991 – 12 ಮೇ 1996
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ ಜಯಲಲಿತಾ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಆರ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇ.ಜಿ.ಸುಗವನಂ
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಬರಗೂರು
ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
1 ಜುಲೈ 1991 – 23 ಜುಲೈ 1991
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ ಜಯಲಲಿತಾ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಮಾರಪನ್
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಎಂ ವೀರಪ್ಪನ್
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಗಾಯಂ
ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
6 ಫೆಬ್ರವರಿ 1989 – 30 ಜನವರಿ 1991
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕರುಣಾನಿಧಿ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಂ ರಾಮಚಂದ್ರನ್
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ವಿ.ಪನ್ನೀರಸೆಲ್ವಂ
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಡಿನಾಯಕನೂರ

ಜಯಲಲಿತಾ ಜಯರಾಮ್ ಅಥವೋ ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ತಮಿಳುನಾಡುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ್ ಇತ್ತಿನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯಾದುಲ ಇತ್ತೆರ್. ಆರ್ ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ಪುಟ್ಟುದಿನಾರ್ . ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅರೆನ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲದೊಟ್ಟುಗು ಆರ್ ರಾಜ್ಯೊದ ಒಂಜಿ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷವಾಯಿನ ಎ ಐ ಎ ಡಿ ಎಂ ಕೆದ ಅಧಿಕಾರಡೊ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ್ ಇತ್ತೆರ್. ನಾಲ್ (ಐನ್) ಬಾರಿ ತಮಿಳುನಾಡುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ್ ಇತ್ತೆರ್ . ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿನಕಲೆಗ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ್ ಅಮ್ಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಚ್ಚಿ ತಲೈವಿ (ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಾಯಕಿ) ಪಂದ್ ಅರೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶೊಡುದುಂಬು ಆರ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗೊಡು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾದಿತ್ತೆರ್. ಚಿತ್ರರಂಗೊದ ನಟಿಯೊಂಜಿ ಇಂಚಾ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗೊಡು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ ಬೆಳೆದು ಉಂತಿನಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮನ್ಪುಂಡು.

ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಜೀವನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೆ.ಜಯಲಲಿತಾ 1948ದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 24 ಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುದ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮನೆತನೊದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬೊಡು ಜಯರಾಮ್‌, ಸಂಧ್ಯಾ ದಂಪತಿಳೆಗ್ ಮಗಳಾದ್ ಜನಿಸಿಯೆರ್. ಆರ್ ಮೈಸೂರುದ ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಜನಿಸಿಯೆರ್. ಪುಟ್ಟು ಪುದರ್ ‘ಕೋಮಲವಲ್ಲಿ.’ ಅಜ್ಜೆರ್ (ಪೊಪ್ಪ ನ ಪೊಪ್ಪ) ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್‌ ನಲ್ಪ ಕೆಲಸೊಗ್ ಇತ್ತಿನಾರ್, ಪುಲ್ಲಿಗ್ ಜಯಲಲಿತಾ ಪಂದ್ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಂತೆರ್. ಮೈಸೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂದ ಮೆರೆನ ‘ಸ್ವರ್ಣವಿಲಾಸ’ ನಿವಾಸ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಬ್‌ ಆದ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತುಂಡು. ಕ್ಲಬ್‌ಡ್ ಜಯಲಲಿತಾ ಅರೆನ ಭಾವಚಿತ್ರೊ ಇತಿಹಾಸದೊ ಕುರುಹಾದ್ ಅಲ್ಪ ಉಳಿದುಂಡು. [೧]ಜಯಾ ಅರೆನ ಅಮ್ಮನ ಪೊಪ್ಪ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಡ್ ಕೆಲಸೊಗ್ ಇತ್ತೆರ್. ಜಯಾ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಗನೇ ಅಪ್ಪ ಜಯರಾಮ್ ತೀರ್ದ್ ಪೋಪೆರ್. ಅಪಗ ಜಯಾನ ಅಮ್ಮ ವೇದವಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ದ ಪೊಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತೆರ್. 1952ಡ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಗ್ ಪೋಯಿನ ವೇದವಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪ ‘ಸಂಧ್ಯಾ’ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗೊಡು ನಟನೆ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೆರ್ . ಅಜ್ಜೆ, ಅಜ್ಜಿ ನ ಎದುರುಡು ಬೆಂಗಳೂರುದ ಬಿಷಪ್‌ ಕಾಟನ್‌ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಡ್ ಜಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷೊಣ ಪಡೆಯೆರ್. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಪೂರಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ ಸಂಗೀತ, ಭರತನಾಟ್ಯೊಡುಲ ಪಳಗಿದ್ ಪೋಯೆರ್. 1950ಡ್ದ್ 1958 ದ ತನಕ ಜಯಲಲಿತಾ ಆರ್ ಮೈಸೂರುಡ್ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜೆ–ಅಜ್ಜಿ ನೊಟ್ಟುಗೇ ಇತ್ತೆರ್. 1960ನೇ ಮೇ ತಿಂಗಳೊಡು ಮೈಲಾಪುರಡ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ್ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೆರ್. 1961ಡು ಕನ್ನಡದ ’ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಹಾತ್ಮೆ’ ಸಿನಿಮೊಡು ಬಾಲನಟಿಯಾದ್ ಅಭಿನಯಿಸಾಯೆರ್. 1964ಡ್ ಬಿ.ಆರ್. ಪಂತುಲು ಅರೆನ ‘ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ’ ಚಿತ್ರೊಡು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಭಿನಯ ಮಂತೆರ್. 1964ಡ್ ವೈ.ಜಿ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ನಾಟಕ ತಂಡೊದ ಮೂಲಕ, ರಂಗಭೂಮಿಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೆರ್. 1965ಡ್ ವೆನ್ನಿರ ಅಡೈ ಚಿತ್ರೊದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೊ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತೆರ್ . ತಮಿಳು ಸಿನಿಮೊಡು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಅಭಿನಯ ಮಂದಿನ ಸುರುತ ನಟಿ ಜಯಾ.[೨]

ಮದ್ರಾಸಿಗ್ ಪಯಣ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಆ ಕಾಲೊದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆರ್. ಬಣ್ಣದ ಬದುಕ್ ನ್ ನಾಡೊಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಮದ್ರಾಸ್‌ಗ್ ಪೋಯೆರ್. ತಮಿಳು ಸಿನಿಮೊಡು ಮಿಂಚರೆ ಸುರು ಮಂತೆರ್ .ಸೆಕ್ರೇಡ್‌ ಹಾರ್ಟ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ಡ್ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಜಯಾ ಅದಗ ಅರಳೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾಗ್ ಮಗಳ್ನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಟ್ ಚಿತ್ರರಂಗೊಕ್ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಬುಡಿಯೆರ್.

ಶಾಲೆದ ಸಹಾಯಾರ್ಥೊ ಉಚಿತ ನೃತ್ಯ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಯಲಲಿತಾ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕುದ ನಗುವಿನಹಳ್ಳಿಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಹಾಯರ್ಥವಾದ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆರ್.1967ಟ್ ಹಾಸ್ಯನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅರೆನ ನೆರವುದೊಟ್ಟು ಜಯಲಲಿತಾ ಅರೆನ್ ಭೇಟಿಯಾದ್ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟೊಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾದ್ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಾಪಾದ್ ಕೊರ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ನೆರವಾವೊಡು ಪಂದ್ ಕೊರುದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್‌ ಹಾಲ್ ಡ್ ನಟಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಆರ್ ಶಾಲೆದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ನೆರವಿಗಾದ್ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡುದಿತ್ತೆರ್. ಮಾರ್ಚ್‌ 19, 1967ದಾನಿ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್‌ ಹಾಲ್ ಡ್ ನೃತ್ಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊ ಏರ್ಪಾಡಾಂಡ್, ಅಪಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಗು ರೂ. 10, 25, 50 ಪ್ರವೇಶ ಧನ ನಿಗದಿಯಾಂಡ್. ಕಿಕ್ಕಿರಿನ ಜನ ಸೇರುದು ಆ ಕಾಲೊಡು 48 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಂಡ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಗ್ 18 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದು ಇತ್ತುಂಡು.[೩] 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಂಡ್. ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಂದಿನ ಜಯಾ, ಪೂರಾ ಪಣವುನುಲಾ ಶಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣೊಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸಾಲೆ ಪಂದ್ ಪಂಡೇರ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆಲಾ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಲು ಜಯಾ ಲಲಿತಾನ್ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣೀಯ ಮಂತ್ ನೆನಪು ಮನ್ಪುವೆರ್.[೪]

ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೊಕ್ ಪ್ರವೇಶ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1961ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿನ 'ಎಪಿಸ್ಟಲ್‌' ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಚಿತ್ರೊಡು ಜಯಾ ಸುರುತ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸಾಯೆರ್. 1964ಡ್ 15 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿನ ‘ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೊ ನಾಯಕಿಯಾದ್ ಅಭಿನಯಿಸಿನ ಸುರುತ ಚಿತ್ರ ಅಯಿಟ್ ದಿವಂಗತೆಯೆರ್ ಆಯಿನ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಚಿತ್ರೊದ ನಾಯಕೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗೊಡು ಸುರುತ ಬಾರಿ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ ಧರಿಸಾಯಿನ ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ನಾಯಕಿ ಜಯಾ ಅದಗದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್‌ನ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಬುರಿಯೆರ್. ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಚಿತ್ರೊ ಬದುಕು, ಖಾಸಗಿದ ಬದುಕು ಪೂರಾ ಬದಲಾಂಡ್ . 1964 ಡ್ದ್ 1971ನ ಅವಧಿಡು ಈ ಜೋಡಿ 20ಡ್ದ್ ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಡೊ ಅಭಿನಯಿಸುದಿತ್ತೆರ್. ಆರ್ ನಟಿಸಾಯಿನಿ ಸಿನಿಮೊಲೆದ ಸಂಖ್ಯೆಲ 140 ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ.


ಜೆ.ಜಯಲಲಿತಾ ಅರೆನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದೊ ಪಟ್ಟಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯೊದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 5
 • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 8
 • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ತಮಿಳು 5
 • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ತೆಲುಗು 1
 • ರಷ್ಯಾದ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವೊಡು 1
 • ಮದ್ರಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾದ್ 7
 • 1972ಟ್ ಜಯಲಲಿತಾ ಅರೆಗ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರೊ ದ ಕಲೈಮಾಮಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ .
 • 1991 ಟ್ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅವೇತೋ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.[೫]

ರಾಜಕೀಯೊಗ್ ಪ್ರವೇಶ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1972ಟ್ ಕರುಣಾನಿಧಿನೊಟ್ಟುಗು ಲಡಾಯಿ ಮಂತುದು ಎಂಜಿಆರ್‌ (ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್‌) ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಾನಗನೇ ಜಯಲಲಿತಾ ರಾಜಕೀಯೊದ ಸುರುತ ಪಾಠ ಕಲ್ತೆರ್. ಜಯಾನ್ ಆಪಗನೇ ಪಕ್ಷೊಡು ಬೆಳೆಸುನ ಎಂಜಿಆರ್‌ ನ ಆಸೆಗ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕೆರ್ ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತುಜಿ. 70 ದ ದಶೊಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧಡು ಜಯಾ ತೆಲುಗು ನಟನೊಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ತರಾದ್ ಇತ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತುಂಡು.ಆಂಡಾ , ಅವು ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚ್ ದಿನ ಇತ್ತುಜಿ. 1977ತ ಚುನಾಣೆಡ್ ಜಯೊಗಳಿಸಿ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಯಿನ ಎಂಜಿಆರ್‌ 1980ಡು ಜಯಲಲಿತಾನ್ ಪಕ್ಷೊದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ್ ನೇಮಿಸಾಯೆರ್. 1984ಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿನ ಜಯಾ, ಸಂಸತ್‌ಡ್ ಮಂದಿನ ನಿರರ್ಗಳ ಭಾಷಣೊಗ್ ಅದಗದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಾದು ಇತ್ತೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣೊಗ್ ಜಯಾ ಅರೆನ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ್ ಮಂತಿತ್ತೆರ್. ರಾಜ್ಯಸಭೆಟ್ ಜಯಾ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಇತ್ತೆರಾ ಅವ್ವೇ ಜಾಗೊಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ಗೆ. ಎಂಜಿಆರ್‌ ನ ಆಪ್ತಸಖಿ ಆಯಿನ ಜಯಾ ರಾಜಕೀಯವಾದ್ ಬುಲೆನಗ ಪಕ್ಷದುಲಯಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡರೆ ಸುರು ಅಂಡ್. 1984ಟ್ ಎಂಜಿಆರ್‌ ಗ್ ಆಯಿನ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯೊದ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಸಿಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಅರೆನ ಆಪ್ತೆರ್ ಆದಗ ಜಯಾನ್ ದೂರ ದೀಯೆರ್.

ಎಂಜಿಆರ್ ನ ಸಾವು ಬೊಕ್ಕ ಜಯಾನ ಸಂಕಟೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1987ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 24ಕ್ ರಾತ್ರಿ ಎಂಜಿಆರ್‌ ತೀರ್ ಪೋಯೆರ್. ಆನಿ ನಡೆದಿನಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಎಪೊಗುಲಾ ಮರೆಯದಂಚಿನ ಅಸಹ್ಯವಾಯಿನ ನಾಟಕ. ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿನ ಜಯಾ ಎಂಜಿಆರ್‌ ನಿವಾಸಕ್ ಬಲಿತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮೃತದೇಹ ದೀತಿನ ಕೋಣೆದ ಬಾಕಿಲ್ ನ್ ಮುಚ್ಚುದು ಬುಡಿಯೆರ್. ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಜಯಾನ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಒಯಿತ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡಿಯೇರ್.ಎಂಜಿಆರ್‌ ನಾ ಪುನ‌ ನ್ ರಾಜಾಜಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಡ್ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ ದೀದ್ ಇತ್ತೆರ್. ಅಲ್ಪ ನುಸುಳೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಜಯಲಲಿತಾ 30 ಗಂಟೆದ ಕಾಲ ಎಂಜಿಆರ್‌ ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತ್ ದುಃಖಿಸಾವೊಂದು ಕುಲಿಯೆರ್. ತಿಗಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ಬುರುದು ರೋದಿಸಾಯೆರ್. ಭಾವಾನಾತ್ಮಕ ತಮಿಳು ಜನತ ಹೃದಯ ಕರಗುದು ನೀರಾದ್ ಪೋಂಡು. ಎಂಜಿಆರ್‌ ಅರೆನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಜಾನಕಿಗ್ ಪಾರ್ಥಿವೊ ಶರೀರೊದ ಕೈ ಪತ್ತುದು ನಮಸ್ಕಾರ ‌ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ್. ಎಂಜಿಆರ್‌ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರೊಗ್ open ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರಕ್‌ಡ್ ಕಳೇಬರ ಕೊನ್ನಗ, ಟ್ರಕ್‌ ಏರರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದಿನ ಜಯಲಲಿತಾರೆನ್ , ಜಾನಕಿನ ಸಂಬಂಧಿಲು ಬೆಂಬಲಿಗೆರ್ ಪೂರಾ ಸೇರುದು ಒಯಿತ್ ಪಾಡಿಯೇರ್. ಅದಗ ನಡತಿನ ಗಲಾಟೆಡ್ ಜಾನಕಿ ಲಾ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪೋಡಾಂಡು. ತಮಿಳುನಾಡು ತೂಯಿನ ಈ ಮಹಾನ್‌ ನಟ, ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿನ ನ‌ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರೊ ಪತ್ನಿ, ಆಪ್ತಸಖಿನ ಗೈರುಹಾಜರಿಡ್‌ ನಡೆತುಂಡು.

ಜಾನಕಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಂಜಿಆರ್‌ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪಂದ್ ಘೊಷಿಸಿಕೊಂಡಿನ ಜಾನಕಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯೆರ್. ಪಕ್ಷ ರಡ್ಡ್ ತುಂಡಾಂಡ್. ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವೊದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಯಾಲಲಿತಾ ಗ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಿಯೆರ್. ಸಂವಿಧಾನೊದ 356ನೇ ವಿಧಿತ ಅಡಿಟ್ ಜಾನಕಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್‌ ಸರ್ಕಾರೊನು 21 ದಿನೊಟು ವಜಾ ಮಂತುಂಡು. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗೊಲು ಡು ಜಾನಕಿ ತೆರೆಮರೆಗ್ ಸರಿಯೆರ್. 1988ಡ್ ತುಂಡಾತಿನ ಪಕ್ಷ ಜಯನ ನೇತೃತ್ವೋಡು ಕುಡ ಒಂಜಾಂಡ್.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಡೆಯಿನ ಚುನಾವಣೆಡ್ ಡಿಎಂಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಗ್ ಬತ್ತುಂಡು. ವಿಧಾನಸಭೆಡ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷೊದ ನಾಯಕಿಯಾದ್ ಇತ್ತಿನ ಜಯಾನ ಸೀರೆನ್ ಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕನಕುಲು ಒಯಿತುದು ದುಶ್ಶಾಸನಲೆಕ್ಕದೊ ಪ್ರಸಂಗ ನಡತ್ ಪೋಂಡು. ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಜಯಾ ಸೀರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಮೇಲಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಈ ಅವಮಾನೊಕು ಸೇಡು ತೀರಿಸಾವೆ ಪಂದ್ ಶಪಥ ಪಾಡಿಯೇರ್.

1991–1996ತ ಅವಧಿಗ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಂಜಿಆರ್‌ ಯುಗ ನ್ ಮರಳಿ ಕನ್ಪೆ ಪಂದ್ ಪನೊಂದೇ ಕಣಕ್ ಜತ್ತಿನ ಜಯಾ 1991ತ ಚುನಾವಣೆಡು ತಮಿಳು ಮತದಾರೆರ್ ಅರೆನ ಕೈ ಪತ್ತಿಯೆರ್. ಸುರುತ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯಿನ 1991–1996ರ ಅವಧಿಡೇ ಜಯಾ ರಾಜಕೀಯವಾದ್, ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯೆರ್. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕೆರ್, ಜಯಾ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವೆರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಡು, ಪಕ್ಷೊದ ಸಭೆಟ್ ಒವ್ವೆ ಮುಜುಗರ ಉಪ್ಪಂದೆ ಜಯಲಲಿತಾರೆನ ಕಾರ್ ಗ್ ಬುರೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಮದ್ರಾಸ್‌ಡ್ 50, 60 ಅಡಿತ ಜಯಾ ಲಲಿತಾ ನ ಕಟೌಟ್‌ಲು ರಾರಾಜಿಸರೆ ತೊಡಗುಂಡು. ಜಯಾಲಲಿತರೆನ್ ಅದಿಪರಾಶಕ್ತಿದ ಅವತಾರ, ಮದರ್‌ ಮೇರಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ಪಂದ್ ಬಿಂಬಿಸರೆ ತೊಡಗಿಯೆರ್. ಎಂಜಿಆರ್‌ ಅರೆನ ನೆರಳಾದ್ ರಾಜಕೀಯೊ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಿನ ಈ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣೊದ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮನೆತನೊದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳ್ ದ್ರಾವಿಡ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ತಮಿಳು ಜನಮಾನಸೊಡು ಅಮ್ಮನಾದ್ ಬೆಳೆಯೆರ್.

ದತ್ತು ಮಗನ ವೈಭವೊದ ಮದ್ಮೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೇ ಸಮಯೊಡು ಜಯಾನ ದತ್ತುಪುತ್ರನ ಮದುವೆಯಾಂಡ್. ಆ ಕಾಲೊದ ಅತಿ ಆಡಂಬರದ ಮದ್ಮೆ ಪಂದ್ ಕುಖ್ಯಾತಿಲ ಅಂಟುಂಡು. ಜಯಾನ, ಗೆಳತಿ ವಿಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜತೆ ಸೇರುದು ಖರೀದಿ ಮಂತಿನ ಕೇಜಿ ಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರ್ , ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪಂದಿನಾತ್ ಸೀರೆಲು, ಚಪ್ಪಲಿ ಅರೆನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೋನೆನ್ ಲೋಕಗ್ ಪರಿಚಯ ಮಂತು‌ ಕೊರುಂಡು ಬಡವೆರ್ನ ದನಿ ಆಪೇರ್ ಪಂದ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಂತು ಅಧಿಕಾರಕ್ ಬೈದಿನ ಜಯಾಲಲಿತಾ, ಅಳತೆ ಮೀರುದು ಚರಾಸ್ತಿ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆರ್. ನೆಡ್ದ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಟ್ಟ ಪುದರ್ ಅರೆಗ್ ಸುತ್ತು ಪಾಡುಂಡು, ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲಾ ಅಯಿಡ್ದು ಬುಡ್ಪರೆ ಆವಂದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯೊಡು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೋಡಾಂಡ್.

1996ತ ಚುನಾವಣೆ: ಕೇಂದ್ರೊಡು ಪ್ರಭಾವ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1996ತ ಚುನಾವಣೆಡ್ ಡಿಎಂಕೆ ಅಧಿಕಾರೊಗ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಆಂಡಾ, 1998ದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಡ್ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚ್ ಸ್ಥಾನ ಗೆಂದಿನ ಜಯಾ ಕಿಂಗ್‌ ಮೇಕರ್‌ ಆಯೇರ್. ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರೊಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ಬೆಂಬಲೊನ್ 13 ತಿಂಗೊಳುಡು ಹಠಾತ್‌ ಪಿರ ದೆತ್ತೊಂದು ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರೊನು ಬುರಾಯೇರ್.

ಕುಡಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ: ಏಳು-ಬೀಳು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

2001ತ ಚುನಾವಣೆಡ್ ಬಹುಮತ ತಿಕ್ಕುದು ಕುಡಾ ತಮಿಳುನಾಡ್ ಡು ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ತಿಯೆರ್. 2006ಟ್ ಚುನಾವಣೆಡ್ ಕರುಣಾನಿಧಿಗ್‌ ಮೇಲುಗೈ ಆಂಡ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸಾಮೀಪ್ಯೊಡು ಡಿಎಂಕೆ ಮೆರೆಯುಂಡು ಪಂದ್ ಪನ್ನಗನೇ 2011ತ ಚುನಾವಣೆಡ್ ಅಮ್ಮ ಜಯಾಗ್ ಗೆಲವಾಂಡ್. ಈ ಚುನಾವಣೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಾನ ನಡವಳಿಕೆಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜುಂಡು. ವಯಸ್ಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನೋ, ದಾನೋ ಅರೆನ ಪಾತೆರ, ಕೃತಿಟ್ ದಾಲಾ ಪಕ್ವತೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್.

ಜೈಲ್ ವಾಸ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಕ್ರಮೊ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣೊಡು 2014ಡ್ ಸಿಬಿಐ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಾದ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳು ಜೈಲುವಾಸನ್ ಅನುಭವಿಸಾಯೆರ್. ಅರೆನ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕುಲ ಕುತ್ತು ಬತ್ತುಂಡು. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯೊದ ಆದೇಶಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತಡೆ ನೀಡಿ ಬೊಕ್ಕ 2015ತ ಮೇ ತಿಂಗಳೊಡ್ ಕುಡಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಖುರ್ಚಿಡ್ ಕುಲಿಯೆರ್.

ನಾಲನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

2016ತ ಚುನಾವಣೆಡ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗ್ಲ ಮೀರಿನ ಜಯ ಅರೆಗ್ ಒಲಿಂಡು. ಆಂಡಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗದ್ ನಾಲ್ ತಿಂಗಳೊದ ಉಲಾಯಿ ಅರೆನ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸಾವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಟ್ ಪೂರಾ ತೋಜುನ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಮೈಸೂರುದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರೊದ ಇಲ್ಲಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆನ್ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಹಿರಿಯೆರ್. ಇತ್ತೆಗ್ ಲಾ ಅರೆನ್ ‘ಅತಿ ಮುದ್ದಾದ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾಲೆ’ ಪಂದೇ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. [೬]

ಅಪೋಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಆರ್ 74 ದಿನೊಡ್ದು ಅಪೋಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆವೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು. ಜಯಾ ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ದಾಖಲಾಯಿನ ದಿನೊಡ್ದು ಇತ್ತೆಡ್ ತಕ್ಕ ಅರೆನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಆಯೀನ ಏರುಪೇರುದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು.

 • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 : ಜ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣೊಡು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಡ್ ಬುರುದು ಇತ್ತಿನ ಜಯಾ ಚೆನ್ನೈ ಅಪೋಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ದಾಖಲು ಆಪೇರ್.
 • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29: ಚಿಕಿತ್ಸೆಗ್ ಸ್ಪಂದನೆ. ಕೆಲವು ದಿನೊತ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡೇ ಉಂತರೆ ಸೂಚನೆ.
 • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 : ಜಯಾ ಆರೋಗ್ಯ, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ವದಂತಿನ್ ತಳ್ಳುದು ಪಾಡಿನ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ.
 • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 : ಲಂಡನ್‍ನ ತಜ್ನೆ ಡಾ. ರಿಚರ್ಡ್ ಬೀಲೆ ಅರೆಡ್ದ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಲಹೆ.
 • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6: ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಐಐಎಂಎಸ್ ವೈದ್ಯರೆನ ತಂಡೊ ಚೆನ್ನೈಗ್ ಬರ್ಪೆರ್.
 • ನವೆಂಬರ್ 3: ಜಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖ ಆಯೆರ್ ಪಂದ್ ಅಪೋಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೇಳಿಕೆ‌ ಕೊಂರ್ಡು.
 • ನವೆಂಬರ್ 13 : ಕೆಲಸಕ್ ಮರಳರೆ‌ ಅಸಾಧ್ಯ ಪಂದ್ ಪತ್ರೊಗ್ ಸಹಿ ಪಾಡಿನ ಜಯಾ.
 • ನವೆಂಬರ್ 19: ಐಸಿಯು ಡ್ದ್ ವಾರ್ಡ್‍ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್
 • ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 : ತೀವ್ರ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ
 • ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 : ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತೊಡ್ದು ಕೋಮಾಗೆ ಜಾರಿನ ಜಯಲಿಲಿತಾ, ರಾತ್ರಿ 11.30 ರ ಸುಮಾರುಗು ವಿಧಿವಶ.


ಉಲ್ಲೆಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. https://www.prajavani.net/news/article/2016/12/06/457036.html
 2. https://www.prajavani.net/news/article/2016/12/06/457037.html
 3. https://www.prajavani.net/news/article/2016/12/06/457031.html
 4. https://www.prajavani.net/news/article/2016/12/06/457031.html
 5. ["Awards". NDTV. Retrieved10 November 2013.]
 6. https://www.prajavani.net/news/article/2016/12/06/457039.html