ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಜೆನ್ನಿಫರ್‌ ವಿಂಗೆಟ್‌ (ನಟಿ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಜೆನ್ನಿಫರ್‌ ವಿಂಗೆಟ್‌
25 ನೇ ಎಸ್‌ಒಎಲ್ ಲಯನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ೨೦೧೮ ನಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್
ಪುಟ್ಟಿನ
ಜೆನ್ನಿಫರ್‌ ವಿಂಗೆಟ್‌

೩೦ ಮೇ ೧೯೮೫
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಭಾರತೀಯ
ವೃತ್ತಿನಟಿ
ವರ್ಷಗಳು; ಸಕ್ರಿಯಸಕ್ರಿಯ- ವರ್ಷಗಳು ೧೯೮೮ - ಪ್ರಸ್ತುತ
ನಚ್ಲೆ ವೆ ವಿದ್ ಸರೋಜ್ ಖಾನ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್‌ ವಿಂಗೆಟ್‌

ಜೆನ್ನಿಫರ್‌ ವಿಂಗೆಟ್‌ (ಪುಟ್ಟು: ೩೦ ಮೇ ೧೯೮೫) ಒರ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ. ಮೇರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಚಂದ್ರ ದಾರವಾಹಿಡ್ ಕುಮುದ್ ದೇಸಾಯಿ, ಬೇಹದ್ ದಾರವಾಹಿಡ್ ಮಾಯ ಮೆಲ್ಹೋತ್ರ ಬುಕ್ಕ‌ಬೇಪನ್ಹಾ ಧಾರವಾಹಿಡ್ ಝೋಯ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಪಾತ್ರೊಡ್ ನಟನೆ ಮಲ್ದೆರ್.[೧]

ಸಿನಿಮೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರ್ಸ ತರೆಬರವು ಪಾತ್ರೊ ಉಲ್ಲೇಕೊಲು
೧೯೯೫ ಅಕೆಲೆ ಹಮ್ ಅಕೆಲೆ ತುಮ್ ಎಲ್ಯ‌ ಪೊಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ [೨]
೧೯೯೭ ರಾಜ ಕಿ ಆಯೇಗಿ ಬಾರತ್ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋಪುನ‌ ಪೊಣ್ಣು
೨೦೦೦ ರಾಜ ಕೊ ರಾಣಿ ಸೆ ಪ್ಯಾರ್ ಹೊ ಗಯ ತನು [೩]
೨೦೦೩ ಕುಚ್ ನಾ ಕಹೊ ಪೂಜ
೨೦೧೮ ಫಿರ್ ಸೆ... ಕಾಜಲ್ ಕಪೂರ್ [೪]

ದಾರವಾಹಿಲು‌[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರ್ಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊ ಪಾತ್ರೊ ಉಲ್ಲೇಕೊಲು
೨೦೦೨ -೦೩ ಶಕ ಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಪಿಯ [೫]
೨೦೦೩ ಕುಸುಮ್ ಸಿಮ್ರನ್
ಕೋಯಿ ದಿಲ್ ಮೆ ಹೆ ಪ್ರೀತಿ [೬]
೨೦೦೪ ಕಾರ್ತಿಕ ಕಾರ್ತಿಕ [೭]
೨೦೦೫ - ೦೮ ಕಾಸೌಟಿ ಜಿಂದಾಗಿ ಕೇ ಸ್ನೇಹ ಬಜಾಜ್ [೮]
೨೦೦೬ ಕ್ಯಾ ಹೋಗ ನಿಮ್ಮೋ ಕಾ ನತಾಶ [೯]
ಕಹಾನಿ ಘರ್ ಘರ್ ಕೀ ಸ್ವತಃ [೧೦]
೨೦೦೭ ಕಹಿ ತೊ ಹೋಗ ಸ್ವೆಟ್ಲಾನ
೨೦೦೭-೦೯ ಸಂಗಮ್ ಗಂಗಾ ಭಟಿಯ [೧೧]
೨೦೦೮ ಝರ ನಚ್ ಕೆ ದಿಖ ಸ್ಪರ್ಧಿ [೧೨]
೨೦೦೯ ದೇಖ್ ಇಂಡಿಯ ದೇಖ್ ಹೋಸ್ಟ್ [೧೩]
ಲಾಫ್ಟರ್ ಕೆ ಫಾಟ್ಕೆ [೧೪]
ಕಾಮಿಡಿ ಸರ್ಕಸ್ ೩ ಸ್ಪರ್ಧಿ [೧೫]
ದಿಲ್ಲ್ ಮಿಲ್ಲ್ ಗಯೆ ಡಾ. ರಿಧಿಮ ಗುಪ್ತ
೨೦೧೦ ಝರ ನಚ್ ಕೆ ದಿಖ ೨ ಹೋಸ್ಟ್ [೧೬]
೨೦೧೧ ಜೋರ್ ಕ ಜಟ್ಕ: ಟೋಟಲ್ ವೈಪೌಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ [೧೭]
ಕಾಮಿಡಿ ಕಾ ಮಹಾ ಮುಕಾಬ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ [೧೮]
ನಚ್ಲೆ ವೆ ವಿದ್ ಸರೋಜ್ ಖಾನ್ [೧೯]
೨೦೧೨ ತೇರಿ ಮೇರಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್ ನೀತಿ [೨೦]
೨೦೧೩-೧೪ ಸರಸ್ವತಿಚಂದ್ರ ಕುಮುದ್ ದೇಸಾಯಿ [೨೧]
೨೦೧೬- ೧೭ ಬೇಯಧ್ ಮಾಯ ಮೆಹ್ರೋತ್ರ [೨೨]
೨೦೧೮ ಬೇಪನ್ನಾ ಝೋಯ ಸಿದ್ದಿಕಿ
೨೦೧೯- ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಯಧ್ ೨ ಮಾಯ ಜೈಸಿಂಗ್

ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರ್ಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವರ್ಗೊ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಬೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಕೊಲು
೨೦೧೩ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ ನಟಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಸನ [೨೩]
ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ (ಜ್ಯೂರಿ) ಸರಸ್ವತಿಚಂದ್ರ [೨೪]
೨೦೧೪ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿ ಅವಾರ್ಡ್
೨೦೧೬ ಏಷ್ಯವಿಷನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್
೨೦೧೭ ಎಚ್ ಟಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಟಿವಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಸನ [೨೫]
ಲಯನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ (ಜ್ಯೂರಿ) ಬೇಯಧ್ [೨೬]
ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ [೨೭]
೨೦೧೮ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಸನ [೨೮]
ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಮಿಸಿಂಗ್ ವೆರ್ಸಟೈಲ್ ಟಿವಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಸನ [೨೯]
ಗೋಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ (ಜ್ಯೂರಿ) ಬೇಪನ್ನಾ [೩೦]
ಟೆಲಿಬ್ರೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೋಡಿ [೩೧]
೨೦೧೯ ಲಯನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ (ಜನಪ್ರಿಯ)
ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ (ಜನಪ್ರಿಯ) [೩೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://www.savasher.com/celebrity-actress/jennifer-winget-family-wiki-age-husband/
 2. "Trivia: Before Phir Se, Jennifer Winget Has Been A Part Of As Many As 6 Films". desimartini. 19 February 2019. Retrieved 19 May 2019. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |1= (help)
 3. https://www.bollywoodhungama.com/movie/raja-ko-rani-se-pyar-ho-gaya/
 4. https://www.bollywoodhungama.com/movie/phir-se/
 5. https://www.imdb.com/title/tt3676882/fullcredits
 6. "Sony to debut Balaji's next 'Kkoi Dil Mein Hai'". MUMBAI: Indian Television Dot Com Pvt Ltd. 29 November 2003. Archived from the original on 18 October 2014. Retrieved 4 October 2014. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 7. "Balaji ready with 9 new shows across channels". Indiantelivision.org. 13 August 2004. Archived from the original on 1 January 2015. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 8. https://www.filmibeat.com/television/news/2018/jennifer-winget-sneha-bajaj-has-to-say-about-kasautii-zindagi-kay-2-276365.html
 9. http://www.tellychakkar.com/tv/tv-news/now-really-kya-hoga-nimmo-ka
 10. https://www.imdb.com/title/tt1341970/
 11. https://www.imdb.com/title/tt7351316/
 12. "Zara Nachke Dikha reunion: Jennifer Winget, Karishma Tanna, Narayani Shastri & others party hard". 16 May 2017. Archived from the original on 22 ಜನವರಿ 2021. Retrieved 15 ಜೂನ್ 2019.
 13. "Jennifer replaces Shweta on Dekh India Dekh". oneindia.in. 10 July 2009. Archived from the original on 18 ಮಾರ್ಚ್ 2014. Retrieved 7 April 2014. {{cite news}}: Check date values in: |archive-date= (help)
 14. "It's not funny, 'Laughter Ke Phatke' going off air?". msn.com. 13 January 2010. Archived from the original on 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018. Retrieved 7 April 2014. {{cite news}}: Check date values in: |archive-date= (help)
 15. "Comedy Circus returns with 'Teen Ka Tadka'". indiatimes.com. 22 October 2009. Retrieved 7 April 2014.
 16. Dubey, Rachana (8 May 2010). "Entry, exit!". hindustantimes.com. Archived from the original on 19 March 2014. Retrieved 7 April 2014. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 17. "Anchor effect". hindustantimes.com. 21 June 2009. Archived from the original on 19 March 2014. Retrieved 7 April 2014. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 18. "There is no question of being overshadowed by the stars in Comedy ka maha muqabla : Jennifer Winget". yahoo.com. 23 March 2011. Retrieved 7 April 2014.
 19. "Jennifer Winget Sunil Grover Genelia Saroj Khan On Shooting Sets Of Dance Reality Show Nachle Ve At RK Studios In Mumbai 2". rediff.com. 22 December 2011. Archived from the original on 25 December 2018. Retrieved 7 April 2014.
 20. https://archive.is/20141214135042/http://www.hindustantimes.com/entertainment/television/jennifer-winget-returns-to-acting-with-a-telefilm/article1-918653.aspx
 21. Maheshwri, Neha (25 February 2013). "Saraswatichandra: A lavish love story". indiatimes.com. Retrieved 7 April 2014.
 22. https://timesofindia.indiatimes.com/tv/news/hindi/Behad-is-a-good-change-for-me-Jennifer-Winget/articleshow/52075126.cms
 23. https://www.filmibeat.com/television/news/2013/2013-boroplus-gold-awards-2013-winners-list-115204.html#slide252653
 24. "Indian Television Academy Awards". weebly.com. Retrieved 8 January 2015.
 25. "Jennifer Winget, Siddharth Shukla & Manish Paul Bag HT Most Stylish TV Awards". Filmibeat (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 9 August 2018.
 26. "23rd Lions Gold Awards Winner List".
 27. "ITA Awards 2017 winners list: Jennifer Winget, Vivian Dsena and Nakuul Mehta take home the trophies". The Indian Express (in ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 9 July 2018.
 28. "Jennifer Winget, Hina Khan, Karan Patel win Dadasaheb Phalke Excellence Awards 2018; TV winners list inside". India Today (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 9 August 2018.
 29. "Jennifer Winget bags the Most Promising Versatile TV Actress award". PINKVILLA (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Archived from the original on 3 ಆಗಸ್ಟ್ 2018. Retrieved 9 August 2018. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)
 30. "Gold Awards 2018 complete winners list: Jennifer Winget, Surbhi Jyoti, Surbhi Chandna take home the trophies". Bollywood Life. 20 June 2018.
 31. "CONGRATULATIONS HARSHAD CHOPDA AWARD WINNING ITA/AVTA BEST ACTOR". Retrieved 19 May 2019.
 32. https://www.ibtimes.co.in/ita-awards-2019-winners-list-jennifer-parth-erica-others-walk-away-trophies-photos-794313