ಜೈನ ಧರ್ಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಜೈನ ಧರ್ಮೊದ ಚಿಹ್ನೆ

ಜೈನ ಧರ್ಮ [೧]ಭಾರತಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಧರ್ಮ. ಈ ಧರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಉಂದು ವಿಶ್ವದ ಮಾತಾ ಸತ್ಯೊಲೆ ಮಿತ್ತ್ ಆಧಾರವಾಯಿನ ಧರ್ಮ. ಪಾರಂಪರಿಕ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಋಷಭದೇವ ಈ ಸತ್ಯೊನು ಸುರುಟ್ಟು ತೆರಿವೊಂಡಿನಾಯೆ. ಉಂದೆನ ತೆರಿಯೊಂಡಿನಕಲೆಗ್ ತೀರ್ಥಂಕರೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಋಷಭದೇವಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ೨೩ ತೀರ್ಥಂಕರೆರೆಡ್ದ್ ಕಡೆತ್ತಾಯೆ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರೆ.

ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೈನ ಪಂಡ್ಂಡ 'ಜಿನ'ಪನ್ಪಿ ಶಬ್ದೊಡ್ದು ಉಂಡಾಯಿ ಶಬ್ದ ಆದಿತ್ತ್ ದ್ ಜಿನ ಪಂಡ್ಂಡ 'ಇಂದ್ರಿಯೊಲೆನ್ ಗೆಂದಿನಾಯೆ' ಪಂಡ್ದ್ ಪನೊಲಿ ಕರ್ಮದ ಕಟ್ಟೊನು ಪೊಲ್ತುದು ಸಂಸಾರೊನು ದಾಂಟ್ ದ್ ಮುಕ್ತಿನ್ ಪಡೆದಿನಕಲೆಗ್ 'ಜಿನೆರ್' ಪಂಡ್ದ್ ಪುದರ್ ಜಿನೆರೆ ಉಪದೇಶನೇ ಜೈನಧರ್ಮ.

ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಜೈನ ಧರ್ಮೊಡು ಸತ್ಯ, ನೀತಿ, ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನಡಕೆಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚದ ಒತ್ತ ಉಂಡು. ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನವು, ದಯ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಉಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಸೂತ್ರೊಲು .ಜೈನ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವ (ಆತ್ಮ) ಅನಾದಿದವು.

ಪಿದಾಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://kannada.webdunia.com/jainism