ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಕುಸಲ್‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ಲೆನ್ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆಂದ್ ಪನೊಲಿ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಅಬತರಲೆಗ್ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆಡ್ ಮಲ್ತ್‌ನೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪುನಲಾ ಉಂಡು. ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತೆರಿಯಂದೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪುನು ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಲಸುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]