ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಉಂದು ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಭೋಸೆರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಆರ್ಮಿ(INA ಅತ್ಂಡ ಆಝಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಝ್)ದ ಪೊಂಜವುಲೆನ ಪಡೆ ಆದಿತ್ಂಡ್. ಕ್ಯಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಹೆಗಲ್ ಈ ಪಡೆತ್ತ ಮುಕ್ಯಸ್ತೆರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್[೧]. ಸಿಂಗಪುರಡ್ ಸ್ತಾಪನೆ ಆಯಿನ ಈ ಪಡೆಟ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸಿಂಗಾಪುರಡ್ ಇತ್ತಿನ ರಬ್ಬರ್‌ದ ತೋಟಲೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜವುನಕುಲು ಎಚ್ಚ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಇತ್ತೆರ್.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೨ನೇ ಜುಲೈ ೧೯೪೩ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಭೋಸೆರ್ ಪೊಂಜವುನಕ್ಲೆನ ಪಡೆನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೆರ್[೨]. ಪಡೆ ಸುರು ಆನಗ ಅಂದಾಜಿ ೧೫೦ ಜನ ಪೊಂಜವುಲಕುಲು ಈ ಪಡೆಕ್ ಸೇರಿಯೆರ್. ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸಿಂಗಾಪುರಡ್ ಇತ್ತಿನ ರಬ್ಬರ್‌ದ ತೋಟಲೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜವುನಕುಲು ಎಚ್ಚ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಇತ್ತೆರ್[೩]. ನನ ಕೆಲವೆರ್ ಈ ಪಡೆಕ್ ಸೇರರಗಾದ್ ಭಾರತ ದೇಸೊಡ್ದು ಸಿಂಗಾಪುರಗ್ ಬತ್ತೆರ್. ಪೊಂಜವುನಕುಲು ಕಲ್ತಿನ ಕಲ್ಪಾಟಿಗೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಪಾಯಿ, ನಾನ್ ಕಮಿಶನ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಹಂತೊದ ಜಬದಾರಿನ್ ಕೊರಿಯೆರ್[೪]. ೧೯೪೩ನೇ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊರ್ತುಗು ಪಡೆಟ್ ೩೦೦ಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಪೊಂಜವುನಕುಲು ಸೇರ್ದಿತ್ತೆರ್. ಇಂಚ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಡೆಕ್ಲೆನ್ ಸುರುಟು ರಂಗೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ನಿಲೆ ಮಲ್ತೆರ್[೫].

ತರಬೇತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಿಂಗಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗೂನ್ ಪೇಂಟೆದ್ ಇತ್ತಿನ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‍ದ ಶಿಬಿರೊಲೆಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೩ ೧೯೪೩ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಪಡೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊಂಜವುನಕುಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಟೂನ್‌ಡ್ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಲ್ತೀರ್. ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರೊಡು ಪೊಂಜವು ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಕಟ್‌ನಿಟ್ ಆಯಿನ ತರಬೇತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಮಣಬಾರೊದ ಗೋಣಿ, ಬೆಡಿ ಪತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪೋಪುನಿ, ಕೈಬಾಂಬ್ ಗಲಸುನಿ, ಬಯೋನೆಟ್(ಬೆಡಿತ್ತ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಾದಿನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ಬೀಸತ್ತಿ) ಗಲಸುನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆತ್ತ ತರಬೇತಿಲೆನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್[೬]. ಅಂಚನೇ ಈ ತರಬೇತಿನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ್ ಮುಗಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪೊಂಜವು ಸೈನಿಕೆರೆನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಬರ್ಮಾ ದೇಸೊದ ಕಾಡ್‌ಡ್ ತರಬೇತಿಗಾದ್ ಕಡಪುಡ್ಯೆರ್. ರೆಜಿಮೆಂಟ್‍ದ ಕಮಾಂಡರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಹೆಗಲ್, ಈ ಗುಂಪುಡು ೫೦ ಪೊಂಜವುನಕುಲೆನ್ ದೆತೊಂದು ಅಕುಲೆಗ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತರಬೇತಿನ್‌ಲಾ ಕೊರ್ಪಾಯೆರ್[೭].

ತರಬೇತಿ ಸೂರು ಆಯಿನ ೪ ತಿಂಗೊಲ್ಡು, ತರಬೇತಿ ದೆತೊಂದಿನ ೫೦೦ ಪೊಂಜವುನಕುಲೆನ ಸುರುತ ಗುಂಪು ೩೦ನೇ ಮಾರ್ಚಿ ೧೯೪೪ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಪಿದಯಿ ಬತ್ಂಡ್[೮].

ಭಾರತೊಗು ಬರ್ಪಿನ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಪಾಲ್ ಲಡಾಯಿ[೯](ರಡ್ಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧೊದ ಪೊರ್ತುಗು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಭಾಗೊಲೆನ್ ವಶ ಮಲ್ತಿನ ಜಪಾನ್ ಪಡೆ, ಬರ್ಮಾ ದೇಸೊದ ಬಡಕಾಯಿದ ಗಡಿತ ಮೂಲಕ ಭಾರತೊಗು ಪೊಗ್ಗರ ತೂನಗ, ಅಕಲೆನ್ ತಡೆವರ ೧೯೪೫ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಬ್ರಿಟೀಷೆರ್ ಮಲ್ತಿನ ಲಡಾಯಿ)ದ ಪೊರ್ತುಗು ಝಾನ್ಸಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‍ದ ಸುಮಾರ್ ೧೦೦ ತುಕಡಿಲೆನ್ ಬರ್ಮಾ ದೇಸೊದ ಮೇಮ್ಯೊ ಪ್ರದೇಸೊಗು ಕಡಪುಡುದು ಕೊರೊಡಾಂಡ್. ಅಲ್ಪ ಜಪಾನೀ ಪಡೆತ್ತ ಬೆರಿಸಾಯ ದೆತೊಂದು ಭಾರತೊ ದೇಸೊದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬ್ರಿಟೀಷೆರೆನ ಎದುರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನಿ ಭೋಸೆರೆನ ಯೋಚನೆ ಆದಿತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಬರ್ಮಾ ಗಡಿ ಭಾಗೊಡು ಬ್ರಿಟಿಷೆರೆನ ಪಡೆ, ಜಪಾನ್ ಪಡೆಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತಂದೆ ಭೋಸೆರೆನ ಐಎನ್‌ಎ‌ಗ್ಲಾ ಮಾಮಲ್ಲ ರೂಪೊದ ಪೆಟ್ಟ್ ಕೊರಿಯೊ, ಇಂಫಾಲ್ ಲಡಾಯಿಡ್ ಜರ್ಮನಿದ ಪಡೆಕುಲು ಸೋತು ಪೋಯೆರ್, ಭೋಸೆರೆನ ಪೊಂಜವು ಪಡೆ ಭಾರತದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲ ಆಂಡ್[೧೦].

ಈ ಪೊಂಜವು ಪಡೆತ್ತ ಪೊಂಜವುನಕುಲೆನ್, ಲಡಾಯಿಡ್ ಗಾಯ ಆದ್ ಪಿರ ಬತ್ತಿನ ಐಎನ್‌ಎದ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಯ ಮಲ್ಪರಗಾದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ನೇಮಕ ಮಲ್ತೆರ್.

ರೆಜಿಮೆಂಟ್‍ದ ವಿಸರ್ಜನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೯೪೫ನೇ ಇಸವಿ ಅಗೋಸ್ತುದ ಪೊರ್ತುಗು, ಅಮೇರಿಕಾ ಜಪಾನ್‌ದ ಮಿತ್ ರಡ್ ಅಣುಬಾಂಬ್‌ಲೆನ್ ಪಾಡಿಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ವಿಶ್ವಯುಧ್ಹ ಮುಗಿಯೋಂದು ಬತ್ಂಡ್. ಅಂಚನೆ ಜಪಾನ್ ಪಡೆತ್ತ ಬೆರಿಸಾಯ ದೆತೊಂದು ಭಾರತದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪಿನ ಐಎನ್‌ಎದ ಯೋಜನೆಲಾ ವಿಫಲ ಆಂಡ್. ಅಂಚಾಯಿನೆಡ್‌ದಾವರ ಬೋಸೆರ್ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ನ್ ವಿಸರ್ಜಿಸಾವೊಡಾಂಡ್[೧೧].

ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಪಡೆಡ್‌ದ್ ಬುಡ್ಕಡೆ ಪಡೆಯಿನ ಪೊಂಜವುನಕುಲೆನ್ ಭೋಸೆರ್ ಅಕುಲೆನ್ ಕುಟುಮೊಲೆಗ್ ಪಿರ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಯೆರ್[೧೨].

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Jhansi Regiment Case in Army (1940)". amritmahotsav.nic.in. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India. Retrieved 28 July 2022.
 2. "Breaking Treditions". www.nas.gov.sg. National Archives of Singapore. Archived from the original on 28 July 2022. Retrieved 28 July 2022.
 3. "My days in the Indian National Army by Lakshmi Sahga". ndtv.com. NDTV. Retrieved 28 July 2022.
 4. "Breaking Treditions". www.nas.gov.sg. National Archives of Singapore. Archived from the original on 28 July 2022. Retrieved 28 July 2022.
 5. "Breaking Treditions". www.nas.gov.sg. National Archives of Singapore. Archived from the original on 28 July 2022. Retrieved 28 July 2022.
 6. "Jhansi Regiment Case in Army (1940)". amritmahotsav.nic.in. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India. Retrieved 28 July 2022.
 7. "Breaking Treditions". www.nas.gov.sg. National Archives of Singapore. Archived from the original on 28 July 2022. Retrieved 28 July 2022.
 8. "Breaking Treditions". www.nas.gov.sg. National Archives of Singapore. Archived from the original on 28 July 2022. Retrieved 28 July 2022.
 9. "Forgotten Voices of the Japan Laan - The Battle of Imphal and the Second World War in Manipur". battleofimphal.com. battleofimphal. Retrieved 29 July 2022.
 10. "Warrior Women: The Rani of Jhansi Regiment". biblioasia.nlb.gov.sg. BiblioAsia, National Library Board. Retrieved 29 July 2022.
 11. "Warrior Women: The Rani of Jhansi Regiment". biblioasia.nlb.gov.sg. BiblioAsia, National Library Board. Retrieved 29 July 2022.
 12. "Warrior Women: The Rani of Jhansi Regiment". biblioasia.nlb.gov.sg. BiblioAsia, National Library Board. Retrieved 29 July 2022.