ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Confirmed-nc

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

 Confirmed with respect to the named user(s), ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:No comment IP.