ಡೀಸಿಲ್ ಇಂಜಿನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
Diesel Engine (4 cycle running)

ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್‌ದ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನ ಸಾಧನೊ. ಆಂಚಾಂಟ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಾದ ಪಂಡ ಡಿಸೀಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಟ್ ಕಿಡಿಬೆಣೆ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ. ಬದಲಾತ್ ಸಂಪೀಡಕ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಇಂದೆಟ್ ಭುಕ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಸಂಪೀಡನ ದಹನಕ್ಕ್ ಎಡೆಮಾಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಡಿಸೇಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲ್ ಗಾಳಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಧನತ ಸಂಪೀಡನ ಅನುಪಾತ ೧೪:೧ಡ್ತ್ ೨೫:೧ಇಪ್ಪುಂಡು.ಆಂಚಾಂಟ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಟ್ ಈ ಅನುಪಾತ ೪:೧ಡ್ತ್ ೧೦:೧ಇಪ್ಪುಂಡು.ಡಿಸೇಲ್ ಇಂಜಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಸಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ತಾ ಅಂಚನೆ ೫ ಒಡೆತೊನ್ ಸೇರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಭುಕ್ತಿ ಹೊಡೆತಟ್ ಶುಧ್ಧಗಾಳಿನ್ ಮಾತ್ರೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಳಾಯಿ ೧೦೦೦kಟ್ ಮತ್ತ್ ತಾಪ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಇಂಧನೊನ್ ಉರೊಪ್ಪಾಯಾರ ಉಪಯುಕ್ತವಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಒಳಾಯಿ ನಿ‍ಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಮಾಣೊಟ್ ಡಿಸೇಲ್ ತ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ತುಂತುರುನ್ ಬುಡಾಪ್ಪಿಯಾರ ಅಪ್ಪುಂಡು.ಥಟ್ಟನೆ ಡಿಸೇಲ್ ಜ್ವಾಲೆ ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತ್ ಉರಿಪ್ಪುಂಡು.ಈ ದಹನಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡಟ್ ಅನಿಲೊನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಪುಂಡು. ಈ ಅನಿಲೊನ್ ವ್ಯಾಕೋಚನೆಡ್ತ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಉಳಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೊಪುಂಡು.ನಿಷ್ಕಾಸ ಹೊಡೆತೊಟ್ ವ್ಯರ್ಥ ಅನಿಲೊನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಡ್ತ್  ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡುಂಡು. ಡಿಸೇಲ್ ಇಂಜಿನ್  ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಟ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್,ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಪುನ ಜನರೇಟರ್ ಟ್ ಬಲಕೆ ಮಾಪ್ಉವೇರ್.ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಯಾಂಟ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಟ್ ಜನರೇಟರ್  ಶಬ್ಧ ಬುಕ್ಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅನಿಲನ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲ ಕಬ್ಬುತಾ ಪೇರ್ಆನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲ್ಪುನಕುಲ್ಲ್ ಸಹ ಕಬ್ಬಿಡ್ತ್ ರಸ ದೆಪ್ಪುನಗ ಡಿಸೇಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನ್ ಬಳಸುವೇರ್.ಕೆಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರ ಡಿಸೇಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಲ್ಪುನಗ, ಟಾರನ್ ಪುಡಿಮಾಲ್ತ್ ಜಲ್ಲಿಟ್ ಬೆರೆಕೆ ಮಾಲ್ಪುವೇರ್ ಅಯಿನ್ ಬಳಕೆನ್ ನಮ ತೂವೋಲಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರುಡಾಲ್ಫ್ ಡಿಸೇಲ್ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶತ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆತ್ತ್. ಅರ್ ಡಿಸೇಲ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾತ್ ಉಳ್ಳೇರ್.ಅರ್ ಸೌರಚಾಲಿತ ಗಾಳಿ ಇಂಜಿನ್ ಸೇರ್ತ್‌ನ ವಿಧ ಉಷ್ಣ ಇಂಜಿನ್‌ನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಲ್ತೆರ್. ೧೮೯೩ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಾಯಿ ದಹನಕ್ರಿಯೆ ನಡಪುಂಡು ಇಂಜಿನ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧೊನ್ ಮಂಡನ ಮಾಲ್ತೇರ್. ಕಿಡಿಬೆಣೆ ಇಜ್ಜಿಯಾಂತೆ ಸಹ ಇಂಧನೊನ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಾಯಿ ಪೊತ್ತಾವೋಲಿ ಉಂದು ಅಂಶೊನ್ ಪ್ರಥಮಬಾರಿಗ್ ಸಾಧನೆ  ಮಾಲ್ತೇರ್. ೧೮೯೭ಟ್ ಉಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಇಂಜಿನ್ ನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾತ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಲ್ತೇರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಅಂತರ್ದಹನ ಇಂಜಿನ್ ಟ್ ಸಸ್ಯೊನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸಹ ಇಂಧನತಂಚನೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಲು ಬುಕ್ಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯಮೊಲ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಪುದಾರ್ ದಿತೇರ್ ವಾಡಿಕೆ ಆಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಧನಕ್ಕ್ ರುಡಾಲ್ಫ್ ಡಿಸೇಲ್ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಪೊಲಿ.ಈ ಇಂಧನೊನ್ ನಮ ಡಿಸೇಲ್ ಎಂಜಿನ್ಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್..

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]