ಡೈನಾಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಡೈನಾಮ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ಶಕ್ತಿಯಾತ್  ಮಾಲ್ಪುನ ಸಾಧನೊ. ಡೈನಾಮ್ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಡೆತ್ತ್ ಡೈನಮೈಸ್ ಉಂದು ಪದಡ್ತ್ ಬಂತ್ತಂಡ್ ಉಂದು ಫ್ಯಾರಡೆ ನಿಯಮದನ್ವಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಲ್ಪುಂಡು.

ಡೈನಾಮ್
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಡೈನಾಮ್&oldid=72898"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು