ತುಳು ಪಾತೆರೊ (ಪುಸ್ತಕ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ತುಳು ಪಾತೆರೊ
ತುಳು ಪಾತೆರೊ

ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಕರಣ ಪನ್ಪಿನವು ಬುಧಾನಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಲೇಖಕೆರ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬರೆತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪುದರ್. ೧೯೮೦ಡ್ ಮೈಸೂರುಡು ಆರ್ ಬರೆತಿನ್ ಪುಸ್ತಕ ೨೦೦೪ ಇಸವಿಡ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪ್ರಕಟವಾಂಡ್.

ಬುಧಾನಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ (೧೯೨೩ - ೧೯೮೨)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬುಧಾನಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾವ್ಯನಾಮೊಡು "ತುಳು ಪಾತೆರೊ: ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಕರಣ" ಪನ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತ್ ದಿನ ಲೇಖಕೆರೆನ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಸರಕಾರಿ ದಾಖಲೆಲೆಡ್ ಕೆ.ಬೂದಾ ಪಂಡ್‍ದ್. ಸ್ನೇಹಿತೆರೆನ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಮ ವರ್ಗೊಡು ಬುಧಾನಂದೆರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಆರ್ ಪುಟುದಿನ ಊರು ಉಡುಪಿದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಅಂಚಾದ್ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಬುಧಾನಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಪಂದ್ ಬರೆವೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬುಧಾನಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅರೆನ ತುಳು ಕೃತಿ[೧] ತುಳು ಪಾತೆರೊ: ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ ವ್ಯಾಕರಣ "ತುಳು ತಿರ್ಪಣಿ" ಪನ್ಪಿನ ಲೇಖಕೆರೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡ್ದ್ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ತುಳು ಪಾತೆರೊ ಪುಸ್ತಕದ ತಿರುಳುಡು ಮೂಜಿ ಭಾಗೊಲು ಉಂಡು:

ಭಾಗ ೧: ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಭಾಗ ೨: ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣ

ಭಾಗ ೩: ಅನುಬಂಧಲು.

ಭಾಗ ೧: ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುದೆಲ್ದ ಭಾಗೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಧ್ಯಾಯೊಲು ಇಂಚಿನವು:

ಮುದೆಲ್ಪಾತೆರೊ

 1. ಭಾಷೆ
 2. ತುಳುವ ಪಾತೆರೊದ ಇತಿಹಾಸ
 3. ಶಬ್ಧ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ

ಕೊಡಿಪಾತೆರೊ

ಭಾಗ ೨: ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಡ್ಡನೆಯ ಭಾಗೊಡು ಸೇರ್ದಿಪ್ಪುನ ಅಧ್ಯಾಯೊಲು ಇಂಚಿನವು:

 1. ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕರಣ
 2. ಸಂಧಿ ಪ್ರಕರಣ
 3. ಶಬ್ಧ ಪ್ರಕರಣ
 4. ನಾಮ ಪ್ರಕರಣ
 5. ವಿಶೇಷಣ ಪ್ರಕರಣ
 6. ಧಾತು ಪ್ರಕರಣ
 7. ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ
 8. ಕೃದಾಂತ-ತಧ್ಧಿತಾಂತ ಪ್ರಕರಣ
 9. ಅವ್ಯಯ ಪ್ರಕರಣ
 10. ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣ
 11. ತತ್ಸಮ ಪ್ರಕರಣ
 12. ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣ
 13. ಲೇಖನ ಜಿಹ್ನೆ ಪ್ರಕರಣ
 14. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
 15. ಭಾಷೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಭಾಗ ೩: ಅನುಬಂಧಲು.[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅನುಬಂಧ ೧: ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡೊಡ್ದ್ ಏಕಪ್ರವಾಹವಾದ್ ತುಳು-ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ಬೈದಿನ ಪದಲು.

ಅನುಬಂಧ ೨: ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊಲೆಡ್ ತುಳುವ ಸಾಮಿಪ್ಯದ ಪದಲು

ಅನುಬಂಧ ೩: ಶಬ್ಧ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ- ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ತುಳು ಸಾಮಿಪ್ಯ

ಅನುಬಂಧ ೪ ಅ: ತುಳು ಕ್ರಿಯಾ ಧಾತುಲು

ಅನುಬಂಧ ೪ ಇ: ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಧಾತುರೂಪಲು- ಕೃದಾಂತ-ತಧ್ಧಿತಾಂತ (ಸಾಧಿತ ) ರೂಪಲು.

ಅನುಬಂಧ ೪ ಉ: ತುಳು ಧಾತುಲೆಡ್ದ್ ಕೃದಾಂತ-ತಧ್ಧಿತ ನಾಮಪದ ರಚನೆ.

ಅನುಬಂಧ ೫: ತುಳು ಲಿಂಗ್,ವಚನ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯಯಲು, ಕ್ರಿಯಾಪದಲು.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ವಿಕಾಸ.

ಇತರ ಮಾಹಿತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಪಾತೆರೊ ಕೃತಿಕ್ ಆರಂಭೊಡು " ಮದಿಪು" ಬರೆತಿನಾರ್ ತುಳು- ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಆಯಿನ ಡಾ: ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ ಕುಲು. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ ತುಳು ಪಾತೆರೊ ಕೃತಿಕಾರೆರೆನ "ಮಗನ ಪಾತೆರೊ" ಇನ್ಪಿನ ಮುನ್ನುಡಿ ಕೃತಿಕಾರನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಕೃತಿತ ಕಡೆಟ್ "ತುಳು ನಡತ್ತ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಇನ್ಪಿನ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪ್ರಬಂಧ ಉಂಡು. ಪುಸ್ತಕದ ಕಡೆಟ್ ಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನೊಗು "ಪರಾಮರ್ಶಿನಿ" ಕೊರ್ತೆರ್.

ತುಳು ಪಾತೆರೊ ಕೃತಿತ ಪೂರ್ಣಪಾಠೊನು ತುಳು ಪಾತೆರೊ ಇನ್ಪಿನ ಲಚರಿ (ಬ್ಲಾಗು) ಡು ಓದೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತುಳು ಪಾತೆರೊ(೨೦೦೪)- ಬುಧಾನಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ. A Philology and Grammar of Tulu.ಮಂದಿರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಂಗಳೂರು, ಪುಟ.೩೧೭.
 1. https://tulu-language.blogspot.in/2017/08/blog-post.html