ತೆಮ್ಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ತೆಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮಲ್ಲ ಸಾಗುನಾಳೊಲೆನ್ ಸೇರುನ ರಸೊಕುಲು, ಸೊರಳೆ, ಕಫ, ಪಿದಯಿದ ಕಣೊಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಲೆನ್ ಪಿದಯಿ ಪಾಡಿಯೆರೆ ಸಹಾಯ ಆಪುನ ಒರೊಡುದು ಒರಾನೆ ಇಜಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪಿನ ರಕ್ಷಣಾ ನಿರಿಚ್ಛಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಬ್ದದ ಸಹಿತವಾದ್ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು. ತೆ ಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾದ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅನೈಚ್ಛಿಕವಾದ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು, ಆಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಅನೈಚ್ಛಿಕವಾದಿಪ್ಪುಂಡು.

ಶ್ವಾಸೇಂದ್ರಿಯದ ಕಂಟೆಲ್ದ ಪ್ರದೇಶೊಡು ರೋಗಾಣುಲು, ಕಶ್ಮಲೊಲು , ಹಾಳ್ ಗಾಳಿ, ದೂಳು, ಪುಷ್ಪಪರಾಗೊಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ತುಲು ಸೇರ್‍ನಗ ಅವೆನ್ ಪಿದಯಿ ಪಾಡೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಉಂಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರಿಚ್ಛಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೆ ತೆಮ್ಮ . ಉಂದು ಶ್ವಾಸೇಂದ್ರಿಯೊನು ಸ್ವಚ್ಚ ಮನ್ಪುನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ.

ನರಮಾನಿಗ್ ಶೀತವಾದ್ ಮೂಕುಡು ಸೊರಳೆ ದಿಂಜಿದ್, ತಿಗಲೆಡ್ ಕಫ ದಿಂಜಿದ್, ಕಂಟೆಲ್ ಕೆರೆತೊಂದು, ತೆಮ್ಮ ಲಪ್ಪುನ ಸೀಕ್ ಒರ ಸುರುವಾಂಡ, ರಡ್ಡ್ - ಮೂಜಿ ವಾರದಾತ್ ಕಾಲ ಗುಣ ಆವರೆ ಬೊಡಿ ಗೆಪ್ಪುಂಡು.

ಕಾರಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತೆಮ್ಮ ಶೀತೊಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ. ಉಂದು ಅತ್ತಾಂದೆ, ಪುಗರೆನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ, ಧ್ವನಿನಾಳೊಲೆನ್ ಸರಿಯಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಈ ಮಾತ ಕಾರಣೊಲೆಡ್ದ್ ತೆಮ್ಮ ಉಂಡಾಪುಂಡು. ಕಿರುನಾಲಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಲೆನ ಬಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಶೀತೊಡ್ದುದಾತ್ರ ತೆಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ಸಾದ್ಯಾತೆ ಉಂಡು[೧].

ತೆಮ್ಮದ ಕ್ರಿಯಾತಂತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲ್ಲ ಉಸುಲು ದೆತೊಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ವನಿತಂತುಲು ಅವೆನಾತೆಗ್ ಓಪನ್ ಆದ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶೊಲೆಡ್ದ್ ಗಾಳಿ ಬಲವಂತೊಡು ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಅವು ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತ ವಾಯುನಾಳೊಲೆಡ್ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನವ ಕಶ್ಮಲ ವಸ್ತುಲೆನ್ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಯಿ ಕೊನರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ತೆಮ್ಮ ಉಂಡಾಪುಂಡು.

ತೆಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಉಂಡಾಪಿನಿ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಡ್ದ್ ತಿರ್ತ್ ವಾಯು ನಾಳೊಲೆಡ್. ದಾದಾಂಡಲ ತಿನ್ನಗ ತಪ್ಪು ತಾದಿಟೆ ಪೋಯಿನ ತೆನಸ್ಸ್ ದ ಚೂರು ದೊಂಡೆ ಮುಕ್ಕುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವೆನ್ ತೆಮ್ಮ ಬಲವಂತೊಡು ಪಿದಯಿ ನೂಕುದು ಬುಡುಪುಂಡು..ಇಂಚ..ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತೆಮ್ಮ ಉಪಕಾರಿಯಾದುಂಡು. ಒವ್ವೆ ಪಿದಯಿದ ಕಶ್ಮಲ ವಸ್ತು ದೊಂಡೆ ಮುಕ್ಕುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು..ಅಪಗ ಉಂದುವೆ ವಿಧಾನೊಡು ಅವು ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಡು ತೆಮ್ಮೊನು ಉಂತಾಪಿನ ಸರಿಯತ್ತ್.

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೆಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ರೋಗೊಲೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.ನಿಗಡಿ, ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ, ಎದೆಯ ಕ್ಷಯ, ನ್ಯುಮೋನಿಯ, ದಡಾರ, ಸಿಡುಬು, ನಾಯಿ ತೆಮ್ಮ, ಪ್ಲೂರಸಿ, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತೆಮ್ಮದ ಲಕ್ಷಣೊಲೆನ್ ತೂದು ಸೀಕ್ ದ ಸ್ವರೂಪೊನು ತೆರಿಯೊಲಿ.

ನಾಯಿತೆಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಜೋಕುಲೆಡ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು. .ಒಂಜೆಜಾತಿ ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಉಸುಲು ಕಟ್ಟುನಂಚ ಆಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಒಂತೆ ನಿಗಡಿ ಜ್ವರ, ತೆಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತ್ತು ತೆಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಉಸುಲು ಕಟ್ಟುನಂಚ ಆದ್ ಉಸುಲು ಒಯಿಪೆರೆನೆ ಆಪುಜಿ. ತೆಮ್ಮ ಉಂತ್‌ದ್ ಉಸುಲು ಒಯಿಪುನಗ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು. ತೆಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿಯಾನಗ ಕಕ್ಕೆರೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು . ಈ ಕಫೊಡ್ದು ಸೋಂಕು ಪಗರುಂಡು. ನ್ಯುಮೋನಿಯದ ತೆಮ್ಮಾ ಆಂಡ ಎದೆ ಬೇನೆ ಉಪ್ಫುಂಡು. ಕಫ ಚೂರು ಕೆಂಪು ಅತ್ತ್ಂಡ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ತೆಮ್ಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ವರಲ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಮಸ್ತ್ ದಿನೊಡ್ಡಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ತೆಮ್ಮಾ ಕ್ಷಯದ ಲಕ್ಷಣ ಆದಿಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಕೆಲವೆರೆಗ್ ತೆಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುದ ಪೊರ್ತುಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರೆಗ್ ತೆಮ್ಮ ರಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನನ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಮುಕ್ಕ್ ತೆಮ್ಮ ದಂಚನೆ ಬತ್ತ್ದ್ ದ್ ಕಕ್ಕುನೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುಜಿ . ತೆಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾದ್ ತೆಮ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಫ ಲ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು[೨].

ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.medicalnewstoday.com/articles/220349.php
  2. https://www.healthline.com/symptom/cough
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತೆಮ್ಮ&oldid=75985"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು