ತೆಯ್ಯಂ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ತೆಯ್ಯಂ

ತೆಯ್ಯಂ ಅತ್ತ್’ನ್ಡ ತೆಯ್ಯಾಟ್ಟಂ ಉಂದು ಉತ್ತರ ಕೇರಳೊದ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯ ಕಲೆ. ಉಂದು ಕೊಲತನಾಡು (ಇತ್ತೆದ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು) ಪ್ರದೇಶೊಡು ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ತೆಯ್ಯಂ ದೈವಂ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ಧೊದ ಅಪಭ್ರಂಶ. ನೃತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತೊದ ಅಪರೂಪ ಸಂಯೋಜನೆಯಾದುಪ್ಪುನ ಉಂದು ಮುಲ್ಪದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಕ್ಲೆನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಲೆನ್ ತೊಜ್ಪಾವುಂಡು.

ತೆಯ್ಯಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ
  • ಪುದಿಯ ಭಗವತಿ
  • ಮುತ್ತಪ್ಪನ್
  • ವೇಟ್ಟಕುರುಮಗನ್
  • ಪೋಟ್ಟನ್ ತೆಯ್ಯಂ
  • ತೀಚಾಮುಂಡಿ
  • ರಕ್ತಚಾಮುಂಡಿ
  • ಮುಚ್ಚಿಲೋಟ್ಟ್ ಭಗವತಿ
  • ವಯನಾಟ್ಟು ಕುಲವನ್
  • ಓಣಪೊಟ್ಟನ್


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತೆಯ್ಯಂ&oldid=143287"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು