ದಿತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದಿತಿ
ಪಟ್ಯೊPuranas, Ramayana, Mahabharata
ಲಿಂಗFemale
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಪೋಷಕೆರ್
ಸಹೋದರ/ರಿSisters including Aditi, Danu, Kadru, Vinata, Surabhi, Krodha, Muni and Vishva
ಸಂಗಾತಿKashyapa
ಸಂತತಿ

ದಿತಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊಡು ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷನ ಮಗಳ್. ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿನ ಪದಿಮೂಜಿ ಬೊಡೆದಿಲೆನಕಲೆಟ್ ಮಲ್ಲ ರಾಣಿ , ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ [೧]ಅಂಚೆನೇ ಅವು ಏತೋ ರಕ್ಕಸ ಸಂತಾನೊಗು ಅಪ್ಪೆ ದಿತಿ.

ದಂತಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಳೊದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಅಸಿಕ್ನಿ ಅರೆನ ಅಜಿಪ ಜನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಡ ರೀತಿ ಲಾ ಒರ್ತಿ. ದಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಪದ್ರಾಡ್ ಜನ ತಂಗಡಿನಕಲೆನ್ ಋಷಿ ಕಶ್ಯಪಕ್ ಕೊರ್ದು ಮದಿಮೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆರ್. ದಿತಿನ್ ರಡ್ಡ್ ಗುಂಪುಲೆನ ತಾಯಿ ಪಂದ್ ವಿವರಿಸಾದೆರ್ - ದೈತ್ಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರುತನಕುಲು. [೨]

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಜನನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾಗವತ ಪುರಾಣೊಡು ರಡ್ಡ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯಿನ ದೈತ್ಯೆರೆನ್ ಜನನದ ಸಂದರ್ಭೊಲೆನ್ ವಿವರಿಸುಂಡು.[೩] ದಿತಿ ಕಶ್ಯಪನ ಬೊಡೆದಿನಕಲ್ನೆಟ್ ಒರ್ತಿ. ಆಂಡಾ ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒರಿದಿನ ಬೊಡೆದಿನಕಲೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತುಂಡು. ಆಂಡಾ ದಿತಿ ದೇವೀಗ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತುಜಿ. ದಿತಿನ ಮನಸ್ಡ್ ಅಸೂಯೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ ಆವರಿಸದ್ ಪೊಂಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ದಿತಿ ಕಶ್ಯಪನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ದಯಾ ಪಾಲಿಸಲೇ ಪಂದ್ ಕಂಡನಿನ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೆರ್. ಅದಗ ಬಯ್ಯದ ಸಮಯ, ಕಶ್ಯಪ ತನ್ನ ದಿನದೊ ಭಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆಡ್ ಆಳವಾದ್ ಮಗ್ನವಾದಿತ್ತೆರ್. ದಿತಿ , ಕಶ್ಯಪನ "ಧ್ಯಾನ" ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಏಕಾಗ್ರತೆನ್ ತನ್ನ ಆಯೀನ ಆಸೆಡ್ದು ಭಂಗ ಮನ್ಪಯಾರ್. ಆಂಡಲಾ ಕಶ್ಯಪ ಅಂಚಿನ ಅಶುಭ ಸಮಯೊಡುಲ ಬೊಡೆದಿನ ಇಚ್ಛೆಗ್ ಮಣಿಯರೆ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೇರ ಪಂಡೆರ್ . ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೊಡು, ಶಿವ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟುಗು, ಗುಂಪು ಆವೊಂದು, ಸ್ಮಶಾನ ಮೈದಾನದಲ್ಪ ಸುಂಟರಗಾಳಿಲು ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೊಪಿನ ಧೂಳ್ ಡ್ ಆವೃತವಾಯಿನ ತನ್ನ ಜಡೆ ಕೂಜಲ್ದ ಕಿರೀಟನ್ ಧರಿಸುದು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ್ ಗಲೆನ್ ಅಗಲವಾದು ತೆರೆದುದೀಪೆರ್. ಆ ಭಯಾನಕ ಸಮಯೊ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷೊಲು ಕಾಪರೆ ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿ ದಿತಿಡ ಕೇಂಡೆರ್, ಆಂಡಾ ದಿತಿ ಕಶ್ಯಪನ ಸಲಹೆನ್ ಕೇನುಜೆರ್. ಆ ಭಾವೋದ್ರೇಕೊಡು ಕೋಪೊಡು ದಿತಿ ಕಶ್ಯಪನ ಕಡೆಗ್ ಧಾವಿಸಾದ್ ಪೋದು ಕಶ್ಯಪನ ಕುಂಟುಲೆನ್ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುದು ಬುಡಿಯಲ್. ಅದಗ ಕಶ್ಯಪ ಬೊಡೆದಿನ ಒತ್ತಾಯಗ್ ಮಣಿದ್ ದಿತಿಗ್ ಬಯಕೆಗ್ ಮಣಿಯೆರ್. ಆಂಡಾ ಕೃತ್ಯೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುನ ಮನಸ್ಥಿತಿಡ್ ದಿತಿ ಆ ಅಪವಿತ್ರ ಘಳಿಗೆಡ್ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗೊನ್ ಹೊಂದುನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸ್ ನ್ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಾಯೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ದೇವರ್ನಕಲೆನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ ಮಂತರ್ ಪಂದ್ ಪಂಡೇರ್. ಪರಿಣಾಮವಾದ್ ಅಳ್ನ ಬಂಜಿಡ್ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು ಜನ್ಮಗ್ ಬರ್ಪೇರ್. ಅಕುಲು ಮೂಜಿ ಲೋಕಲೆನ್ ಹಿಂಸಿಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಕಲೇನ್ ನಾಶ ಮನ್ಪರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವೆರ್ ಅವತಾರ ದೆತ್ತುದ್ ಬರ್ಪೇರ್. ಆಂಡಾ ದಿತಿ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯೊಡು ಒಂತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪೊನು ಅನುಭವಿಸಾಯಿನಾಯಿನೇಕ್, ಅರೆನ ಪುಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರ್ ನ ಮಾ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಆಪೇರ್.

ಮಾರುತರುಗಳ ಜನನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನೊಡು ತನ್ನ ಜೋಕುಲೆನ ಮರಣದ ಬೊಕ್ಕ, ದಿತಿ ಅಸಮರ್ಥ ಆದು ಇತ್ತೆರ್. ಇಂದ್ರನ್ ಯುದ್ಧ ಡ್ ಸೋಪಾವುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಹೊಂದುದಿನ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಪಂದ್ ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮಡ ಬೇಡಿಯೆರ್. ಅಂಚೆನೆ ಸರಿ ಆಯಿನ ಪೊಡ್ತುಗು , ದಿತಿ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಯೆರ್ . ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಲಹೆನ್ ಅನುಸರಿಸಿ, ದಿತಿ ಪೂಜೆಡ್ ತನ್ನನ್ ತಾನೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ದಿತಿ ಪರಿಶುದ್ಧಳಾದ್ ಇತ್ತೆರ್. ದಿತಿನ ಗರ್ಭೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಸಂಹಾರಕೆ ಪಂದ್ ಇಂದ್ರಗ್ ಗೊತ್ತಾನಗ , ದಿತಿನ ಪರಿಚಾರಕೆನ ವೇಷೊನು ಧರಿಸಾಯೆರ್. ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧೊನ್ ಬಳಸಾದ್ ಆ ಭ್ರೂಣಲೆನ್ ಮಸ್ತ್ ತುಂಡಾದ್ ವಿಭಜನೆ ಮಂತೆರ್, ನೆಡ್ದು ಮರುತರುಲೆನ ಜನನವಾಂಡ್ .[೪]

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೂ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಿತಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗದ್ ತನ್ನ ಪತಿ ಕಶ್ಯಪ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಮೆಗ್ದಿ ಅದಿತಿ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಲ ಕ್ರೂರವಾದ್ ಚಿತ್ರಿಸಾದೆರ್. ಅಸುರರೆನ್ ಅಧಿಕಾರಕು ಕನರೆ ದಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮ೦ತೆರ್.ದಿತಿ, ಅದಿತಿನ ಪುತ್ರರಾಯಿನ ದೇವತೆಲೆನ ಕಡು ಶತ್ರು ಆದುಲ್ಲಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಕಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆನ್ ಗಳಿಸುನೆಟ್ ದಿತಿ ಪ್ರಮುಖೊ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಳ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. www.wisdomlib.org (2015-11-12). "Diti, Dīti: 21 definitions". www.wisdomlib.org (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 2022-11-07.
  2. www.wisdomlib.org (2015-11-12). "Diti, Dīti: 21 definitions". www.wisdomlib.org (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 2022-11-07.
  3. www.wisdomlib.org (2015-11-12). "Diti, Dīti: 21 definitions". www.wisdomlib.org (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 2022-11-07.
  4. www.wisdomlib.org (2019-01-28). "Story of Diti". www.wisdomlib.org (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 2022-08-04.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ದಿತಿ&oldid=167569"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು