ನರಮಾನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ನರಮಾನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಮಸ್ತ್ ಪದೊಟ್ಟ್ ನರಮಾನಿ[೧] ಪನ್ಪುನ ಪದಲ ಒಂಜಿ. ಆಂಡ ಆ ಪದತ್ತ ಅರ್ತೊ ದಾದ ಪಂಡ್‍ದ್ ಎರೆಗ್ಲ ಸರಿಯಾದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದಾಯೆಗ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್‌ನಗ ಅರ್ತೊ ಬದಲಾವಣೆ ಅಪುಂಡು

ನರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನರ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಡ್ ಮಾನವೆ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ತೊ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನನ ಪುದರ್‌ಲಾ ಉಂಡು. ತುಳುಬಾಸೆಡ್ ನರ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದ ಒಂಜಿ ಅಂಗ.

ಮಾನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾನಿ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಬಾಸೆಡ್ ಬ್ರಾನೆ ಹುಡುಗೆ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ತೊ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಪುದರ್‌ಲಾ ಉಂಡು. ನರಮಾನಿ ಪನ್ಪುನ ಪದಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ತೊ ಬದಲಾವಣೆ. ಅಂಡ ಬಾಸೆಡ್ ಅವು ನಡಪುಂಡು. ಪದನ್ ಪುಡಪುನಗ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪದನ್ ಸೆರ್ಪನಗ ಪದತ್ತ ಅರ್ತೊ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾದ್ಯ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.dictionary.com/browse/men
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ನರಮಾನಿ&oldid=126011"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು