ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ (ಗ್ರಿಗೊರಿಯನ್ ) ದಿನದರ್ಶಿಕೆ (ಕೆಲೆಂಡರ್)‍ ಡು ಪತ್ತೊಂಜನೆಯ ತಿಂಗೊಳು ನವೆಂಬರ್. ‍‍ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಳುಡು ೩೦ ದಿನೊಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಲ್ಯಾಟೀನ್ ಭಾಷೆಡು ನವೆಂ ಇನ್ನಗ ಒರುಂಬನೆ ಆಯಿನ ಕಾರಣ ನವೆಂಬರ್‍ ಇನ್ನಗ ಒರುಂಬನೆ ತಿಂಗೊಳು ಇಂದ್ ಅರ್ಥವಾಪುಂಡು.‍ ಯುರೋಪುಡು ಗ್ರಿಗೊರಿಯನ್ ಕೆಲೆಂಡರ್‍ ಚಾಲ್ತಿಗ್ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬು ಜೂಲಿಯನ್ (ರೋಮನ್) ಕೆಲೆಂಡರ್ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್.‍ ಜೂಲಿಯನ್ ಕೆಲಂಡರುಡು ವರ್ಷೊಗು ಪತ್ತ್ ತಿಂಗೊಳುಲು ಮಾತ್ರಾ ಇತ್ತಿನಿ. ಅವೆಟ್ ಒರುಂಬನೆ ತಿಂಗೊಳು "ನವೆಂಬರ್‍" ಅದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ೧೫೩ ಇಸವಿಡು ಜೂಲಿಯನ್/ ರೋಮನ್ ಕೆಲಂಡರುಗು ಜನವರಿ ಬೊಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗೊಳುಲೆನ್ ಸೇರಾದ್ ವರ್ಷೊಗು ೧೨ ತಿಂಗೊಳು ಮಲ್ತೆರ್.‍ ಆಂಡಾ ನವೆಂಬರ್ ‍(ಒರುಂಬನೆ ತಿಂಗೊಳು) ಇನ್ಪಿನ ಪುದರ್‍ ಅಂಚನೆ ಒರಿದ್ ಪೋಂಡು.

ಬೊಂತೆಲ್-ಜಾರ್ದೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಪರಂಪರೆಡು ವರ್ಷೊಲೆಡು ಬರ್ಪಿನ ಬೊಂತೆಲ್ ಬೊಕ ಜಾರ್ದೆ ತಿಂಗೊಳುಲು ಭಾಗಶಃ ವಾದ್ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೊಡು ವ್ಯಾಪಕವಾದ್ ಚಾಲನೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಲೆಂಡರುದ ನವೆಂಬರ್‍ ತಿಂಗೊಳುಡು ಬರ್ಪುಂಡು.

ವೃಶ್ಚಿಕ-ಧನು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨‍೩ ಡುದು ನವೆಂಬರ್ ೨೧‍ ಮುಟ್ಟ ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio ) ಬೊಕ ನವೆಂಬರ್ ೨೧‍ ಡುದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೧‍ ಮುಟ್ಟ ಧನು (Sagittarius) ರಾಶಿ ಇಂದ್ ಗಣನೆ ಮಲ್ಲುವೆರ್.

ಟೋಪಾಜ್ - ಜನ್ಮರತ್ನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ - ರಾಶಿ ಪದ್ಧತಿದ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್‍ ತಿಂಗೊಳುಡು ಪುಟುದಿನಕಲೆಗ್ ಟೋಪಾಜ್ ಇನ್ಪಿನ ರತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು.

‍ನವೆಂಬರ್‍ ತಿಂಗೊಳುದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನವೆಂಬರ್‍ ತಿಂಗೊಳುಡು ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟನೆಲೆನ ಪಟ್ಟಿನ್ ಈ ತಿರ್ತುಡು ಕೊರ್ತುಂಡು:

 • ನವೆಂಬರ್ ೧ : ೧೯೫೬ ಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಲೆನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿನ ದಿನ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ.
 • ನವೆಂಬರ್ ೩ : ೧೯೫೭ಡು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮುಟಿನ ಸುರುತ ಜೀವಿಯಾಯಿನ ಲೈಕಾ ನಾಯಿನು ತುಂಬಿನ ಸೋವಿಯೆಟ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಡಪುಡಿನ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ೨ ಗಗನನೌಕೆದ ಉಡಾವಣೆದ ದಿನ.
 • ನವೆಂಬರ್ ೫: ೧೯೮೮‍: ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೋಹ್ಲಿ ಅರೆನ ಜನ್ಮದಿನ ೫-೧೧-೧೯೮೮.
 • ನವೆಂಬರ್ ೭ : ೧೯೧೭ಡು ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಲೆನಿನ್ ನೇತೃತ್ವ ಡು ರಷ್ಯಾ ದೇಶೊದ ಕ್ರಾಂತಿ ಸುರುವಾಯಿನ ದಿನ
 • ನವೆಂಬರ್ ೮ :  (೧) ಕಥಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಗಾತಿ  ಸಿತಾರಾದೇವಿ ಅರೆನ ಜನ್ಮದಿನ.  ಜನನ: ನವೆಂಬರ್ ೮, ೧೯೨೦ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ; ಮರಣ: ನವೆಂಬರ್ ೨೫, ೨೦೧೪ ಮುಂಬಾಯಿ.
 • ನವೆಂಬರ್ ೮: (೨) ೨೦೧೬. ಭಾರತೊಡು ೫೦೦ ಬೊಕ ೧೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾಲಿ (೨೦೦೬) ನೋಟುಲು ಚಲಾವಣೆಡುದು ರದ್ದಾಯಿನ ದಿನ.
 • ನವೆಂಬರ್ ೯ :  ಚಲಚಿತ್ರ ಬೊಕ ರಂಗ ನಟ ಶಂಕರನಾಗ್ ಅರೆನ ಜನ್ಮದಿನ.  ಪುಟುದಿನಿ : ನವೆಂಬರ್ ೯, ೧೯೫೪, ಹೊನ್ನಾವರ,ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ; ಮರಣ:೩೦ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೯೦,ದಾವಣಗೆರೆ.
 • ನವೆಂಬರ್ ೧೧ : (೧) ಅನಸೂಯಾ ಸಾರಾಭಾಯಿ (ಜನನ ೧೮೮೫- ಮರಣ ೧೯೭೨) ಅರೆನ ಜನ್ಮದಿನ. ಭಾರತೊಡು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರೆನ ಅಂದೋಲನಲೆನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಕಲೆಡು ಸುರುತ್ತಾರ್.
 • ನವೆಂಬರ್ ೧೧: (೨) ಯುದ್ದ ವಿರಾಮ ದಿನ. ರಡ್ಡನೆಯ ವಿಶ್ವ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನವೆಂಬರ್ ೧೧, ೧೯೧೮ ದಾನಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಂಡ್. ಅಯಿತ ನೆನಪುಗು ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು.
 • ನವೆಂಬರ್ ೧೪ :‍ ಭಾರತೊಡು ಜೋಕುಲೆನ ದಿನಾಚರಣೆ ( ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅರೆನ ಜನ್ಮದಿನ).
 • ನವೆಂಬರ್ ೧೭ : ಕನಕದಾಸೆರೆನ ಜಯಂತಿ.
 • ನವೆಂಬರ್ ೧೮ : (೧).ವಿಶ್ವ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ದಿನ.
 • ನವೆಂಬರ್ ೧೮ : (೨). ಭಾರತೀಯ ಚಲಚಿತ್ರ ರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ವಿ.ಶಾಂತಾರಾಂ (ಶಾಂತಾರಾಂ ರಾಜಾರಾಂ ವಂಕುದ್ರೆ) ಅರೆನ ಜನ್ಮದಿನ.(ಪುಟುದಿನಿ ೧೮-೧೧-೧೯೦೧ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ;ಮರಣ ೩೦-೧೦-೧೯೯೦   ಮುಂಬಾಯಿ)
 • ನವೆಂಬರ್ ೧೯ : (೧) ವಿಶ್ವ ಶೌಚಾಲಯ ದಿನ;
 • ನವೆಂಬರ್ ೧೯: (೨) ಪೌರದಿನ ;
 • ನವೆಂಬರ್ ೧೯: (೩) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರೆನ ದಿನ;
 • ನವೆಂಬರ್ ೧೯: (೪) ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅರೆನ ಪುಟುದಿನ ದಿನ, 
 • ನವೆಂಬರ್ ೨೧ : ೧೯೬೨ ಭಾರತ-ಚೀನ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯಿನ ದಿನ.
 • ನವೆಂಬರ್ ೨೨ : ಕಾನೂನು ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನ
 • ನವೆಂಬರ್ ೨೪ : ೧೮೫೯ ಡು ಜೀವವಿಕಾಸವಾದೊನು ಜಗತ್ತುಗು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅರೆನ The origin of species (ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್) ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯಿನ ದಿನ .
 • ನವೆಂಬರ್ ೨೫ : ೧೯೯೨ ಡು ಅದಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ "ಚೆಕೊಸ್ಲೊವೇಕಿಯಾ" ಪುಡಾದ್ "ಚೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ" ಬೊಕ "ಸ್ಲೊವಾಕಿಯ" ದೇಶೊಲಾಯಿನ ದಿನ.
 • ನವೆಂಬರ್ ೨೫ : ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರೋಧಿ ದಿನ
 • ನವೆಂಬರ್ ೨೬:  ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ.
 • ನವೆಂಬರ್ ೨೯ : ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯ ದಿನ
 • ನವೆಂಬರ್ ೩೦ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿಗ್ರಹ ದಿನ

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧.https://en.wikipedia.org/wiki/November