ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ನಮ ದೇಸೊದ ನಕ್ಷೆಡ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‍ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‍ ರಾಜ್ಯೊದ ನಕ್ಷೆ

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತೊದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೊ. ಉಂದೆತ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಹಿಮಾ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ದ ಬಡಕಾಯಿಗ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಸೊ, ಪಡ್ಡಾಯಿಗ್ ಅಸ್ಸಾಮ್, ತೆಂಕಾಯಿಗ್ ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯೊಲು ಉಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಮೂಡಾಯಿಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ದೇಸೊದೊಟ್ಟುಗು ತನ್ನ ಗಡಿನ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ೧೯೪೭ನೇ ಇಸವಿಡ್ ನಮ ದೇಸೊಗು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಂಡಲಾ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗ್ ರಾಜ್ಯೊದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದಿಜಾಂಡ್. ಉಂದೆತ ನಡುಟು ತನ್ಕುಲೆಗ್ ನಾಗಾ ಜನೊಕುಲೆಗಾದ್ ಬೇತೆ ದೇಸೊನೇ ಬೋಡು ಪಂದ್, ನಾಗಾ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಸುರು ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದೆತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಝಪೂ ಫಿಝೋ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರೊದ ಇರೋದಡ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ. ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿಲಾ ನಾಗಾ ನಿಲ ಭಾರತ ದೇಸೊದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಪಂಡ್‍ದ್ ಸರ್ಕಾರ ಪನೊಂದೆ ಇತ್ಂಡ್. ಮಸ್ತ್ ವರ್ಸೊ ಮುಟ್ಟ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬುಕ್ಕ ನಾಗಾ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ದ ನಡುಟು ಜಟಾಪಟಿ ನಡತ್ಂಡ್. ಕಡೆಕ್ ದಶಂಬರ್ ೧ನೇ ತಾರೀಕ್ ೧೯೬೩ನೇ ಇಸವಿಡ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಪುದರ್ದ ರಾಜ್ಯೊ ಉದಿತ್ ಬತ್ಂಡ್. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯೊದ ಒಟ್ಟು ಇಸ್ತೀರ್ನ ೧೬,೫೭೯ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ೨೦೧೧ನೇ ಇಸವಿಡ್ ನಡತಿನ ಕಾನೇಸ್ಮಾರಿಡ್ ತೆರಿ ಲೆಕ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‍ದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೧೯,೭೮,೫೦೨. ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ರಾಜ್ಯೊ ಆಂಡಲಾ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯೊಡು ಒಟ್ಟು ೧೬ ಜಿಲ್ಲೆಲು ಉಲ್ಲ.

ಮಾತಾ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್ದ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ ರಾಜ್ಯೊಡು ಗಿಡಿಕ್ಲು ಎಚ್ಚ ಉಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ್ ಈ ರಾಜ್ಯೊಗು ಗಿಡಿಕ್ಲೆನ ರಾಜಧಾನಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಉಂಡು[೧].

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Of Nagaland, the World Falcon Capital, and how it bagged this title". timesofindia.indiatimes.com. Times Travel by TOI. Retrieved 19 August 2023.