ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುದ ಪೂ ಇರೆ ಬುಕ್ಕ ಮುಗ್ಗೆ
ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು

ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು ನಾಚಿಕೆ ತೋಜಾಪಿ ದಯಿ, ಮುಟ್ಟಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಮುದುಡುಂಡು ಉಂದೆತ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಗುಣೊರ್ತಾತ್ರ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್[೧]. ಉಂದೆತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ Mimosa pudica ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ದಯಿ. ಈ ದಯಿನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ದಯಿನ್ ಮುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮುದ್ದೆ ಆಪುಂಡು. ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುಗು ಕಾಸರಗೋಡುದಂಚಿ ಹಳ್ಳಿದಕುಲು ತೊಟ್ಟಂಬಾಡಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಬಹುಶ ಮಲಯಾಳಂ ದ ತೊಟ್ಟಂ(ಪತ್ತುನಿ) ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಬಾಡಿ(ಬಾಡುನೆ) ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ಶಬ್ದೊ ಸೇರ್ದ್ ತೊಟ್ಟಂಬಾಡಿ ಶಬ್ಧೊ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದುಪ್ಪೊಡು. ಕಾಸರಗೋಡುದಂಚಿದ ಮಲಯಾಳಂದಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತಕುಲುನ ರಡ್ಡ್ ಭಾಷೆಲ ಸೇರ್ದ್ ಈ ಪುದರ್ ಬತ್ತುದುಪ್ಪೊಡು.

ದಯಿತ ರೂಪ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುದ ದಯಿ ನೆಲಟೆ ಪದ್‍ರಾ ಪರಡುನ ದಯಿ ಉಂದು ಎತ್ತರೊಗು ಬಳಪುಜಿ. ಒಂಜೆ ಮುದೆಲ್ ಡ್ದ್ ಎಗ್ಗೆಲೆನ್ ಬುಡುದು ಪದ್‌ರಾ ಪರಡುಂಡು.ಉರುಟುದ ಗೋಳಿಕಾಯಿದಂಚನೆ ಕಡ್ಡಿದಂಚಿನ ತೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ್ ತೆಳು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೂ ಬುಡುಪುಂಡು.

ದಯಿತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುದ ದಯಿನ್ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನ ಸಂತತಿ ಪಂದ್ ತೆಗಳುವೆರ್ ಈ ದಯಿನ್ ಕಡ್ತ್ ದಕ್ಕ್ಂಡ ಕುಡ ಬೇರ್‌ಡ್ ತೆಗ್‌ರ್ ಪುಟ್ಟ್‌ದ್ ಸೊಂಪಾದ್ ಬಳಪುಂಡು. ಈ ದಯಿಟ್ ಸಾರೊರ್ದ್ ಹೆಚ್ಚ ಬಿತ್ತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಅವು ಲುಂಗ್‍ದ್ ಬೂರ್ಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರಾ ದಯಿ ಕೊಡಿಪುಂಡು.

ದಯಿತ ವಿಸೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು ನಾಚಿಕೆ ತೋಜಾಪಿ ದಯಿ,ಮುಟ್ಟಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಮುದುಡುಂಡು ಉಂದೆತ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಗುಣೊರ್ದಾತ್ರ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಈ ದಯಿತ ಇರೆಕುಲು ಮುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮುದ್ದೆ ಆಪುಂಡು. ಮುದ್ದೆ ಆಯೆರೆ ಕಾರಣ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುದ ಇರೆಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಇರೆಕುಲು ಅವು ಕ್ರೀಮಿ ಕೀಟೊಲೆರ್ದ್ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮುದ್ದೆ ಆಪುಂಡು(ಬಾಡುಂಡು). ಈ ದಯಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮುಳ್ಳುಲು ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ತಾಗ್ಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್‌ಡ್ ಈ ದಯಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು[೨]

ಹವಾಗುಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುದ ದಯಿತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್‍ಗ್ ಗಾಳಿ ,ನೀರ್,ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ಅಗತ್ಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು.ಈ ದಯಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರ್ದ್ ಆಶ್ರಯ ಇತ್ತಿನಲ್ಪಲ ಬದುಕುಂಡು.

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಮೂಲವ್ಯಾಧಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುದ ದಯಿನ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ರಸ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಪರ್ಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಅತ್ತ್ಂಡ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುದ ದಯಿನ್ ಲುಂಗಾದ್ ಪೂಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀದ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರ್‍ಗ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪೂಡಿ ಪಾಡ್‌ದ್ ಪರ್ಂಡ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
  • ಗಾಯ ಆದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುದ ದಯಿನ್ ಗುದ್ದ್‌ದ್ ರಸೊ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಗಾಯ ಆಯಿನ ಜಾಗೆಗ್ ಪೂಜಿಂಡ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪುನ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
  • ಚರ್ಮರೋಗೊಗು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆಡ್ ಕಲೆ ಇತ್ತಿನಾಡೆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುದ ದಯಿತ ರಸ ಪೂಜಿಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು[೩]
  • ಬೇನೆ, ಬಾಪು ಇತ್ತ್ಂಡ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುದ ದಯಿನ್ ಪೂ ಸಮೇತ ಅರೆತ್‍ದ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಗುದ್ದದ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಬೇನೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಗ್ ಸುತ್ತ್‌ದ್ ಕಟ್ಟ್ಂಡ ಬೇನೆ, ಬಾಪು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
  • ಪೆದ್ಮೆತಿ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನವು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಯಿಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುದ ದಯಿತ ಇರೆನ್ ಅರೆತ್‍ದ್ ರಸೊನು ಬಂಜಿಗ್ ಪೂಜಿದ್ ೧-೨ ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಬಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಆಪುಂಡು.
  • ನಾಲ್,ಐನ್ ದಿನೊರ್ದಿಂಚಿ ಬಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಚವಾದಿತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳುದ ದಯಿತ ಬೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆನ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ೨-೩ ಚಮಚ ರಸೊನು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರ್‍ಗ್ ಬೆರೆಸದ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗ್ ಪರ್ಂಡ ಬಂಜಿ

ಸ್ವಚ್ಚವಾದ್ ಬಂಜಿದ ಉಬ್ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2017-05-08. Retrieved 2017-01-20.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2016-11-20. Retrieved 2017-01-20.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  3. http://easyayurveda.com/2016/05/20/touch-me-not-plant-mimosa-pudica-lajjalu/