ನಿರೊಳ್ಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ನಿರೊಳ್ಳಿ

ನಿರೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನೆಲತ ಅಡಿಟ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಬುಲೆ.ಉಂದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ. ಉಂದು ಔಶಧೀಯ ಗುಣ ಉಪ್ಪುನ ಸಸಿ.ಉಂದೆನ್ ಕೆಮ್ಮ ಬರ್ನಗ ಅಯಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಡುದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಡುದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ನೆತ್ತ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ allium cepa ಪಂದುದ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಮ್ಮ ದೆಶೊಗ್ ಧಾಳಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಕ ಆಳೆರೆ ಬತ್ತೆರ್ ಅದಗ ವಸ್ತುಲೆನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶೊಡು ಬತ್ತ್ ಮರೊನ್ದ್ ಇತ್ತೆರ್ ಇಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೂ ಉಂದೆನ್ ಬಳಸೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಥೆರ್ ಉಂದೆನ್ ವಿದೆಶೊಡ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತರೊಟ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೊಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ನೀರುಳ್ಳಿಡ್ ಮಲ್ಪು ತಿನಸುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ
  2. ನೀರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ
  3. ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟಿ

ನೀರುಳ್ಳಿದ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ತಳ್ಳಿ
  2. ಮೀನ್ದ, ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪು
  3. ತಾರಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿ
  4. ಬಿರಿಯಾನಿ, ಗೀ ರೈಸ್
  5. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ

ಮರ್ದ್ ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್
  2. ಬಾಲಗ್ರಹ ಉಪದ್ರ ಉಪ್ಪನಗ ಚಿಹ್ನೆದ ಮಾತ್ರೆನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಸೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆರ್