ನೀರುಳ್ಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ನೀರುಳ್ಳಿ

ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನೆಲತ ಅಡಿಟ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಬುಲೆ.ಉಂದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ. ಉಂದು ಮರ್ದ್‌ದ ಗುಣ ಉಪ್ಪುನ ಸಸಿ. ಉಂದೆನ್ ಕೆಮ್ಮ ಬರ್ನಗ ಅಯಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಡುದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಡುದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ನೆತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ allium cepa ಪಂದುದ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಮ್ಮ ದೇಶೊಗ್ ಧಾಳಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಕ ಆಳೆರೆ ಬನ್ನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲೆನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶೊಡು ಬತ್ತ್ ಮಾರೊನ್ದ್ ಇತ್ತೆರ್ ಇಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಉಂದೆನ್ ಬಳಸೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ ಉಂದೆನ್ ವಿದೆಶೊಡ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತರೊಟ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೊಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ನೀರುಳ್ಳಿಡ್ ಮಲ್ಪುನ ತಿನಸುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ
ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ
 1. ನೀರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ
 2. ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ

ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ಚೋಳಿ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ೨೦ ಮುಂಚಿ, ಒಂತೊಂತೆ ದಾಸೆಮಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರ್ದರಿ, ಮಂಜೊಲುದ ಪೊಡಿ, ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು, ಅರ್ದ ಕಿಲೊದಾತ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವೊಡು. ನೀರ್ ಪಾಡೊಡು ಪಂಡ್ದ್ ಇಜ್ಜಿ. ನೀರುಳ್ಳಿದ ನೀರ್ ಆಪುಂಡು. ಕಡೆರೆ ಬಂಗ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡೊಲಿ. ಸಣ್ಣ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿಗ್ ಕಡೆಯಿ ಬಂದದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಣಲೆಡ್ ಅರ್ದ ಕೊಂಡೆದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ದೀದ್ ದಾಸೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಕಡೆತಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ಪಾಡ್ದ್ ನೀರ್ ಆಜ್‌ದ್ ಪೋಪಿನೆಟ್ಟ ಕೊದ್ಯಾವೊಡು. ಕೊದ್ಯಾನಗ ಅವು ಮೈಕ್ ರಟ್ಟುಂಡು ಐಕಾದ್ ಎಲ್ಯ ತೂ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬಾವಡಿ ದೀದ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಡೆದಿ ಪಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಪೋದು ಒಂತೆ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಬಣ್ಣ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಕೈಪೊಡು. ಕಾಯಿನಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಣಲೆನ್ ತಿರ್ತ್ ಜಾದ್ ಚೌಳಿ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಬಾಟ್ಟಿಡ್ ದಿಂಜಾದ್ ದೀವೊಡು. ೨-೩ ದಿನ ಪಿದಯಿ ದೀಂಡ ದಾಲಾ ಆಪುಜಿ. ಪ್ರಿಡ್ಜ್ ಡ್ ದೀಂಡ ತಿಂಗೊಲುಗಟ್ಲೆ ದೀವೊಲಿ. ಉಂದು ದೋಸೆ ತಿನಿಯೆರೆ, ಬ್ರೆಡ್, ಚಪಾತಿ ತಿನಿಯೆರೆ, ಗಂಜಿ ಉನಿಯೆರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು.

ನೀರುಳ್ಳಿದ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತಳ್ಳಿ
 2. ಮೀನ್ದ, ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪು
 3. ತಾರಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿ
 4. ಬಿರಿಯಾನಿ, ಗೀ ರೈಸ್
 5. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ
 6. ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು
 7. ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ

ಮರ್ದ್‌ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್
 2. ಬಾಲಗ್ರಹ ಉಪದ್ರ ಉಪ್ಪನಗ ಚಿಹ್ನೆದ ಮಾತ್ರೆನ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ರಸೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆರ್

ಮರ್ದ್ ಆದ್ ನೀರುಳ್ಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುದ್ದುದು ರೆಸ ದೆತ್ತ್ದ್ ಕೊರುಂಡ ತೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿಯಾಪುಂಡು.[೧]
 2. ತರೆ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಈರುಳ್ಳಿನ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ಮುಂಡಗ್ ಪೂಜೊಡು
 3. ತರೆಬೇನೆ ಇಪ್ಪುನಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ಅಪಗಪಗ ಮೂಸೋಂದು ಇತ್ತಂಡ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು
 4. ತರೆಟ್ ಪೇನ್ ಆದ್ ಇತ್ಂಡ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನ ದುಂಬು ನೀರುಳ್ಳಿದ ರೆಸೊನು ತರೆಕೂಜಲ್ಗ್ ಲೇಪ ಪಾಡ್‌ದ್ ತರೆನ್ ಸರಿಟ್ಟ್ ದೆಕ್ಕೊಡು.[೨]
 5. ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ಸರಿಟ್ ಗುದ್ದುದ್ ರಸನೋ ತರೆಕ್ಕ್ ಪಾಡುಂಡ ತರೆ ಕೂಜಲ್ ತಾಲುನ ಉಂತುಂಡು
 6. ನಿದ್ರೆ ಬರಂದೇ ಇತ್ತಂಡ ರಾತ್ರಿ ವಣಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ತಿನೋಡು
 7. ತರೆ ತಿರ್ಗ್ದ್ ಏರಾಂಡಲಾ ಬರ‍್ದಿಂತ್ಂಡ ಪಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ರಸನ್ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಪನಿತ್ತಾತ್ ಮೂಂಕುಗ್ ಬುಡೊಡು.
 8. ಕೆಬಿ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೀರುಳ್ಳಿದ ರಸನ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್ ದ್ ರಡ್ ಕೆಬಿಕ್ಲಾ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಪನಿದಾತ್ ಬುಡೊಡು.
 9. ಮೂಂಕುಡ್ ನೆತ್ತೇರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಪನಿತ್ತಾತ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಸ ನ್ ಪಾಡೋಡು. ಉಂದೇನ್ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು.
 10. ಕೂಲಿದ ಸೋಂಕು ಇತ್ತಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ಬಾಯಿಡ್ ದೀದ್ ಅಗ್ಯೋಡು
 11. ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪುನ ಕೂಲಿದ ಮಿತ್ ದೀಯೋಡು
 12. ನಾಲಿ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ಗುದ್ದುದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅರೆದ್ ನಾಲಿದ ಮಿತ್ತ ಲೇಪ ಮಲ್ಪೊಡು
 13. ತೆಮ್ಮ, ಶೀತ, ನಾಲಿ ಬೇನೆ, ಸ್ವರ ಬರಂದೆ ಇಪ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಮರ್ದ್ ನ್ ದಿನಕ್ ರಡ್ ಸಲ ರಡ್ ಚಮಚ ದೆತೊನೊಡು
 14. ಬಂಜಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ಗೆಂಡದ ಮಿತ್ ಪೊತ್ತುದು ತಿನೋಡು
 15. ಏಪಲಾ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಡ್ ನರಲೋಂದಿಪ್ಪುನಕುಲು, ಏಪಲಾ ವನಸ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ತಿನೋಡು

ನೀರುಳ್ಳಿ - ಚಿತ್ರ ದರ್ಶಿನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಗುಣ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?". https://kannada.boldsky.com (in ಕನ್ನಡ). 24 May 2014. {{cite web}}: External link in |website= (help)
 2. "ಮುಖದ ಸುಕ್ಕು, ನೆರಿಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಿವು". Vijay Karnataka (in ಕನ್ನಡ).