ನೀರುಳ್ಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ನೀರುಳ್ಳಿ

ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನೆಲತ ಅಡಿಟ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಬುಲೆ.ಉಂದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ. ಉಂದು ಔಶಧೀಯ ಗುಣ ಉಪ್ಪುನ ಸಸಿ.ಉಂದೆನ್ ಕೆಮ್ಮ ಬರ್ನಗ ಅಯಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಡುದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಡುದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ನೆತ್ತ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ allium cepa ಪಂದುದ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಮ್ಮ ದೆಶೊಗ್ ಧಾಳಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಕ ಆಳೆರೆ ಬತ್ತೆರ್ ಅದಗ ವಸ್ತುಲೆನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶೊಡು ಬತ್ತ್ ಮರೊನ್ದ್ ಇತ್ತೆರ್ ಇಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೂ ಉಂದೆನ್ ಬಳಸೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಥೆರ್ ಉಂದೆನ್ ವಿದೆಶೊಡ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತರೊಟ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೊಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ನೀರುಳ್ಳಿಡ್ ಮಲ್ಪುನ ತಿನಸುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ
 2. ನೀರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ
 3. ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟಿ

ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ಚೋಳಿ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ೨೦ ಮುಂಚಿ, ಒಂತೊಂತೆ ದಾಸೆಮಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರ್ದರಿ, ಮಂಜೊಲುದ ಪೊಡಿ, ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು, ಅರ್ದ ಕಿಲೊದಾತ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವೊಡು. ನೀರ್ ಪಾಡೊಡು ಪಂಡ್ದ್ ಇಜ್ಜಿ. ನೀರುಳ್ಳಿದ ನೀರ್ ಆಪುಂಡು. ಕಡೆರೆ ಬಂಗ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡೊಲಿ. ಸಣ್ಣ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿಗ್ ಕಡೆಯಿ ಬಂದದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಣಲೆಡ್ ಅರ್ದ ಕೊಂಡೆದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ದೀದ್ ದಾಸೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪುದ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಕಡೆತಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ಪಾಡ್ದ್ ನೀರ್ ಆಜ್‌ದ್ ಪೋಪಿನೆಟ್ಟ ಕೊದ್ಯಾವೊಡು. ಕೊದ್ಯಾನಗ ಅವು ಮೈಕ್ ರಟ್ಟುಂಡು ಐಕಾದ್ ಎಲ್ಯ ತೂ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬಾವಡಿ ದೀದ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಡೆದಿ ಪಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಪೋದು ಒಂತೆ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಬಣ್ಣ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಕೈಪೊಡು. ಕಾಯಿನಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಣಲೆನ್ ತಿರ್ತ್ ಜಾದ್ ಚೌಳಿ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಬಾಟ್ಟಿಡ್ ದಿಂಜಾದ್ ದೀವೊಡು. ೨-೩ ದಿನ ಪಿದಯಿ ದೀಂಡ ದಾಲಾ ಆಪುಜಿ. ಪ್ರಿಡ್ಜ್ ಡ್ ದೀಂಡ ತಿಂಗೊಲುಗಟ್ಲೆ ದೀವೊಲಿ. ಉಂದು ದೋಸೆ ತಿನಿಯೆರೆ, ಬ್ರೆಡ್, ಚಪಾತಿ ತಿನಿಯೆರೆ, ಗಂಜಿ ಉನಿಯೆರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು.

ನೀರುಳ್ಳಿದ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತಳ್ಳಿ
 2. ಮೀನ್ದ, ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪು
 3. ತಾರಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿ
 4. ಬಿರಿಯಾನಿ, ಗೀ ರೈಸ್
 5. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ
 6. ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು
 7. ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ

ಮರ್ದ್‌ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್
 2. ಬಾಲಗ್ರಹ ಉಪದ್ರ ಉಪ್ಪನಗ ಚಿಹ್ನೆದ ಮಾತ್ರೆನ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ರಸೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆರ್

ನೀರುಳ್ಳಿ - ಚಿತ್ರ ದರ್ಶಿನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]