ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನೀರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಪರಪುನ ನೀರ್‌

ನೀರ್ ಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಜೀವಜಲ. ನೀರ್ ಪನ್ಪಿನವು ಪಂಚಭೂತೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ಭೂಮಿಡ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್‌ವಾಸಿ(೭೨%)ನೀರೆ ಉಂಡು. ಮಾತ ಜೀವಿಲೆಗ್ ನೀರ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವಸ್ತು. ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವರಾಶಿಲು ಪುರಾ ನೀರ್ನ ಒತ್ತಾಸೆರೆ ಆತ. ನರಮಾನಿ ಬೊಕ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಲು ಅವ್ವೆಲೆಕ ಅವ್ವೇತೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಯಿಪಿನ ಮುಟ್ಟ ನೀರ್ ಭಾರೀ ಅಗತ್ಯ.

ಜಲಜನಕದ ೨ ಪರಮಾಣು ಬುಕ್ಕ ಆಮ್ಲಜನಕದ ೧ ಪರಮಾಣು ಸೇರ್‌ದ್ ನೀರ್ ಉಂಡಾಪುಂಡು.

ನೀರ್‌ದ ಬಗೆಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ನೀರ್ದ ಸುದೆ

ನೀರ್ ಬರ್ಪಿನ ಮೂಲೊಲೆಡ್ದ್, ಅವೆಕ್ಲೆ ನಮುನೆಡ್ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡ್ ಗುರ್ತೆ ಮಲ್ಪ್ಪೊಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ ಪಂಡ ಕಡಲ್ದ ನೀರ್, ಚಪ್ಪೆ ನೀರ್, ಚೀಪೆ ನೀರ್, ದಪ್ಪ ನೀರ್, ಒಗರ್ ನೀರ್, ಕಾಡ ನೀರ್, ತೋಡ ನೀರ್, ಮಲೆ ನೀರ್, ಗುವೆಲ್ದ ನೀರ್, ಕೆದುತ್ತ ನೀರ್, ಪಾಯದ ನೀರ್, ಪಲ್ಲದ ನೀರ್, ತಾರ್ದ ನೀರ್, ಕಡಲ ನೀರ್, ಸುದೆತ್ತ ನೀರ್,

ಪುಯಸ್ವಿನಿ

ಒಸರ್ ನೀರ್.

ಉಪಯೋಗೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಕಂಡಗ್ ನೀರ್

ಕೃಷಿಟ್ಟ್ ನೀರ್ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ರವಹಿಸುಂಡು. ಕೃಷಿಗ್ಲ ನೀರ್‍ಗ್‍ಲ ಒಂಜೆಗೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಪಂಡ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾದ್ಯನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ಕೃಷಿಕುಲೆಗ್ ಆರಂಭಡ್ದ್ ಬುಳೆ ಕೊಯ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ನೀರ್ ಅಗತ್ಯ. ಸರಿಯಾಯಿನ ನೀರ್‍ದ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತ್ಂಡ ಕೃಷಿಕೆರೆಗ್ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆಲಾ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೀರ್ ಮಾತಾ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಒಂಜೇಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ. ಉದಾಹರಣೆಗ್ ಭಾರತೊಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡ್ ಇತ್ತನಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ತರ ಭಾರತೊದಡು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೃಷಿಗ್ ಸಾದ್ಯಾಪುಂಡು.

ಕಾರ್ಖಾನೆಲೆಗ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಕಾರ್ಖಾನೆಗ್ ನೀರ್

ಅಂಚೆನೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗುಲೆಗ್ ನೀರ್ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗುಲೆಗ್ ಅತೀ ಆಯಿನ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ನೀರ್ ಬೋಡಾವುಂಡು.ಉದಾಹರಣೆಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪೆನಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ತಯಾರಿದ ಕಂಪೆನಿ, ಗೊಬ್ಬರ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗ್, ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಲೆಗ್ ನೀರ್ ಅಗತ್ಯ. ಕಾರ್ಖಾನೆಲು ತಿರ್ತ್ ಕೊರ್ನ ಕಾರಣೊಲೆಗ್ ನೀರ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

  • ಕರೆಂಟ್ ಸಂಚಾರೊಗು
  • ಸ್ವಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ
  • ಉತ್ಪಾದನೆಗ್
  • ಅಗ್ನಿ ದ ರಕ್ಷಣೆಗ್
  • ಸಂಪು ವಾತಾವರಣಗ್

ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಪುರ ಕಾರ್ಖಾನೆಲು ನೀರ್ನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್

ಜಲ ಸಂಚಾರ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ನೀರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬು

ನೀರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಗಗ್ ಸಂಚಾರೋಗುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸವೆರ್.ಅಂಚಾದ್ ನೀರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ದೇಶದ ಮದ್ಯಸ್ತೆಯಾದ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನೀಂದೆರೆ, ದೋಣಿ ಸಂಚಾರ, ಮೀನ್ ಸಾಂಕೆರನೆ ಪುರ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಸಾದ್ಯನೆ ಇಜ್ಜಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ನೀರ್&oldid=163875"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು