ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನೆಲ ಸಂಪಿಗೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ನೆಲ ಸಂಪಿಗೆದ ದಯಿ
ನೆಲ ಸಂಪಿಗೆ

ನೆಲ ಸಂಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಸು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಪೂ ಆಪಿನ ದಯಿ. ಈ ದಯಿತ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಪೂ ಅಪುನ ಸಮಯೊಡು ಇರೆ ತೋಜುಜ್ಜಿ. ಭೂಮಿದ ಅಡಿರ್ದ್ ಪೂ ಮಿತ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು.[೧] ಈ ದಯಿ ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ನೇಪಾಳ, ಆಸ್ಸಾಂ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಬುಲೆಪುಂಡು. ಈ ಕುಲಕ್ ಸೇರ್ದಿನ ಸುಮಾರ್ ೫೦ ಜಾತಿದ ತಳಿಕುಲು ಉಲ್ಲ.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಸ್ಕೃತ - ಭೂಮಿ ಚಂಪಕ .

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರೋಕಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕಾಕ್ ಜಿಂಜರ್

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್- kaempferia Rotunda .

ದಯಿತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಲ ಸಂಪಿಗೆದ ದಯಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿದ ದಯಿ[೨].ನೆಟ್ ಪೂ ಆಪಿನ ಸಮಯೊಡು ಇರೆ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಪೂ ಆದ್ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲತ ಅಡಿಡ್ದ್ ಕಡ್ಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮುಗ್ಗಾದ್ ಇರೆ ಮಿತ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನೊರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಳ್ಡ್ ಇರೆ ಆಪುಂಡು .ನೆಲ ಸಂಪಿಗೆದ ದಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ್ ದಯಿತ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಈ ದಯಿ ನೀರ್ದ್ ಆಶ್ರಯ ಉಪ್ಪುನೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ್ ದ್ ದೊಂಬುಗು ಲುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿತ ಕಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿದ ಅಡಿಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೀರ್‍ದ ಆಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕು ಪೂ ನೆಲತ ಮಿತ್ತ್ ಅರಳುಂಡು.

 1. ಈ ದಯಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೋಪತಿ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಬ‌ಳ‌ಕೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆನ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ತೋಟೊಲೆಡ್ ಬುಲೆಪಾವೆರ್. [೩]
 2. ನೆಲ‌ಸಂಪಿಗೆದ‌ ಕಂಡೆನ್ ನುಂಗಾದ್ ಪೊಡಿ ಮ‌ಲ್ತ್‌ದ್ 3ಗ್ರಾಂ ಪೊಡಿನ್ ಕ‌ಷಾಯ ಮ‌ಲ್ತ್‌ದ್ ದಿನೊಕ್ಕು ಮೂಜಿ ಸ‌ರ್ತಿ ಪ‌ರ್ಂಡ‌ ತೆಮ್ಮ‌ ಕ‌ಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು
 3. ನೆಲ‌ಸಂಪಿಗೆ ಕಂಡೆದ ೪ಗ್ರಾಂ ಪೊಡಿನ್ ಕ‌ಷಾಯ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದಿನೊಕ್ಕು ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಬಂಜಿಗ್ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿದ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 4. ನೆಲ‌ಸಂಪಿಗೆದ ದಯಿನ್ ಬೇತೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಅರೆತ್‍ದ್ ಪೂಜಿಂಡ ತುರಿಕಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.ತೊಂದರೆ
 5. ನೆಲ‌ಸಂಪಿಗೆದ ಬೇರ್ ದಂಟ್‌ನ್ ಅರೆತ್‍ದ್ ಗಾಯೊಗು ಪೂಜಿಂಡ ಗಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ ಬಾಪುಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 6. ನೆಲ‌ಸಂಪಿಗೆದ ಬೇರ್ ದಂಟ್‌ದ ರಸೊನು ಬಂಜಿಗ್ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ವಾಯು(gastric)ದ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನೆತ್ತೆರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಪುನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವು ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು.
 7. ೫೦ಗ್ರಾಂ ನೆಲ‌ಸಂಪಿಗೆದ ಕಂಡೆ‍ನ್ ೧/೨ ಲೀಟರ್‌ಡ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ಅರಿತ್‍ದ್ ದಿನೊಟೂ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ೪ಮಿ.ಲಿ ಪರ್ಂಡ ಮಂಜಲ್ ಕಾಮಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 8. ನೆಲ‌ಸಂಪಿಗೆದ ಕಂಡೆದ ಕ‌ಷಾಯ ದಿನೊಟೂ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ೨ಮಿ.ಲಿ ಪರ್ಂಡ ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು
 9. ನೆಲ‌ಸಂಪಿಗೆದ‌ ದಯಿನ್ ಪರಿಮಳದ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗಿಸವೆರ್
 10. ನೆಲಸಂಪಿಗೆ ದಯಿರ್ದ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಂದ್ ಮೂಂಕುಗ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಮೂಂಕುದ ಬೊಕ್ಕ ತರೆ ಬೇನೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. Kaempferia rotunda (Indian crocus) medicinal benefits - Insadreams insadreams.com › Ayurvedic plants
 2. http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Bhumi%20Champa.html
 3. https://herbpathy.com/Uses-and-Benefits-of-Kaempferia-Rotunda-Cid1155