ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನೈಸ್ ಶಿಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಕುಲೆಡು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯೊ ಬಗೆತ ಶಿಲೆಕ್ ನೈಸ್ (gneiss) ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್.ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ಎಚ್ಚ ಉಷ್ಣಮಾನ ಬೊಕ ಒತ್ತಡ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಉಂಡಾಯಿನ ಶಿಲಾವರ್ಗ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಚ್ಚಿನ ಬಾಗೊಲೆಡು ಈ ನೈಸ್ ಪಣ್ಪಿನ ಶಿಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆಕುಲೆಡು ತಿಕ್ಕುವಾ.

ನೈಸ್ ಶಿಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ
ನೈಸ್ ಶಿಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ನೈಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತದ ದಖ್ಖಣ ಪೀಠ ಭೂಮಿ ದ ಪ್ರದೇಶೊಡು ತಿಕ್ಕುನ ನೈಸ್ ಶಿಲೆಗು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ನೈಸ್(Peninsular Gneiss) ಇನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತೆರು. ಈ ಬಗೆತ ನೈಸ್ ಶಿಲೆ ಅಂದಾಜಿ ೩೦೦೦ ಮಿಲಿಯನ್ (೩೦೦ ಕೋಟಿ) ವರ್ಷೊಲೆನ ಪಿರಾವು ಉಂಡಾತಿನವು ಇಂದ್ ವಿಕಿರಣ-ಶೀಲ (ರೇಡಿಯೋಆಕ್ತಿವ್) ಕಾಲಗಣನೆ ವಿಧಾನೊಲೆಡು ತೋಜಿದ್ ಬೈದುಂಡು.

ಗೋರೂರು ನೈಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗೋರೂರು ಇನ್ಪಿನ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕುನ ನೈಸ್ ಶಿಲೆನು ಕಾಲಮಾನ ಗಣನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವು ೩೩೦೦ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಉಂಡಾತಿನವು ಇಂದ್ ತೋಜಿದ್ ಬೈದಿಂಡ್.

ಅನ್ಮೋಡ್ ಘಾಟ್ ನೈಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಆನ್ಮೋಡ್ ಘಾಟ್ ಇನ್ಪಿನ ಪ್ರದೇಶೊದ ನೈಸ್ ಶಿಲೆಕುಲು ಗೋರೂರು ನೈಸ್ ಶಿಲೆಕುಲೆಡುದಲಾ ಪಿರಾವುದ ಇನ್ನಗ ೩೪೦೦ ಮಿಲಿಯನ್ (೩೪೦ ಕೋಟಿ) ವರ್ಷದವು ಇಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬೈದಿಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]