ಪಗೆಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪಗೆಲ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಬೂಮಿನ್ ಸುಮಾರ್ ೧೩:೦೦ UTC ಸಮಯೊಡು ಬೊಳಗುಂಡು

ಭೂಮಿತ ಮಿತ್ತ್ ಪಗೆಲ್ ಪಂಡ, ಬೂಮಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬಾಗೊತ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣೊಡ್ದ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾತ್ ಬೊಳಗ್‍ನ ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಸೊ ಕೊರ್ಪುನ ಸಮಯೊ. ಬೇತೆ ಗ್ರಹೊ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಲ್ಪುನ ನಕ್ಷತ್ರತ ಬೊಳ್ಪು ಬೊಳಗುನೆಡ್ದಾರೊ, ಅಯಿಡ್ತ್‌ "ಪಗೆಲ್" ಉಂಡಾಪುಂಡು.

ಗುಣ ಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಭೂಗ್ರಹತ ಅರ್ದೊದಾತ್ ಪ್ರದೇಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನೊಡ್ದ್ ಎಪೊಲಾ ಬೊಳ್ಪು ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ. ಸೂರ್ಯಗ್ ಎದುರಾತ್, ನೇರವಾತ್ ಬೊಳ್ಪು ಅಪುನ ಭೂಭಾಗ ಸುಮಾರಾತ್ ಭೂಮಿತಾ ಅರ್ಧದಷ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡಾ,ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಬೊಳ್ಪುನ್ ಚದುರಾತ್ ಇತ್ತುತತು ಬುಕ್ಕ ವಾಯು ಮಂಡಲ ಇನ್ನಿತರ ವಿದ್ಯಮಾನಟ್ ಇನ್ನೂ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬುಕ್ಕ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಪುನ ಭೂಭಾಗಳೂ ಕೊಂಚ ಬೊಳ್ಪು ತಿಕ್ಕುಂಡು . ಅಂಚಾತ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಟ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಳ್ಪು ಇಪ್ಪುನಗ ಭೂಮಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ಭೂಮಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚೇ ಆತ್‍ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಭೂಮಿ ಅಯಿನ ಅಕ್ಷತ ಮಿತ್ತ್ ತಿರುಗುನೆರ್ದಾತ್ರ , ಇಂಚನೆ ಬೊಳ್ಪು ಅಪುನ ಭೂಪ್ರದೇಶ (ಖಗೋಳಾರ್ಧ) ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಬದಲಾತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಅಕ್ಷರೇಖೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಚಲಿಸುನ ಭೂಮಿ ಕಕ್ಷೆ ಸಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕ್ ನಿಖರವಾದ್ ಲಂಬವಾದ್ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶೊಡ್ದ್ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರದೇಶೊಗು ಪಗೆಲ್ ಪೊರ್ತುದ ಸಮಯೊಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೊಜಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಗೆಲ್&oldid=154771"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು