ಪರ್ಯಾಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪ್ರತಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಸೊಗರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಾನಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಲ್ ಸುರುಟ್ ಶ್ರೀಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇಸ್ತಾನೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವೆರೆನ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತುದು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೀಠಾರೋಹನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಟ್ಟಲೆನ್ ಶೀವಾದಿರಾಜೆರ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಅರೆನ ಕಟ್ಟಳೆ ಆನಿರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಡೊತೊಂದು ಬರೊಂದು ಉಂಡು.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪರ್ಯಾಯ&oldid=164255"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು