ಪಾದಲ ಸಪ್ಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪಾದಲ ಸಪ್ಪು
ಪಾದಲ ಸಪ್ಪು ಕಾಯಿ

ಪಾದಲ ಸಪ್ಪು , ಪಾದ್ರಂಡೆ ಪಾದೆಲಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ   ತಾಳಿ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ  ಉಂದು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ್ (ಬೂರು). ಉಂದೆಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು, ಪಾಡಾವಳಿ, ಹಾಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಹಾಡೆಬಳ್ಳಿ ಪಂಡ್ ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ರೆ[೧].

ಗುರುತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪಾದಲ  ಸಪ್ಪು ಅಳಿಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ್ ಬೂರು. ಕಾಟ್ ದೈ  ಪಂಡ್ ದ್ ದಂಟ್ ದ್ ಪೋಪುನ ಈ ದೈಟ್ ಬಾರೀ ಮರ್ದದ ಗುಣೋ ಉಂಡು .
 2. ಉಂದೆತ ವಿಜ್ಞಾನೊ ದ ಪುದರ್ ’ಸೈಕ್ಲಿಯಾ ಪೆಲ್ಟೇಟಾ’. [೨]
  1. ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಪಾಠಾ,
  2. ಹಿಂದಿಡ್ ಪಾಡ,
  3. ಮಲಯಾಳಿಡ್ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ,
  4. ಕನ್ನಡೊಡು ಹಾಡೆ ಬಳ್ಳಿ

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪಾದಲ  ಸಪ್ಪುದ  ಬೇರ್ ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗೊಗು ಬರ್ ಪುಂಡು. ಆಯಿನ ಬೇರ್ ನ್ ಅರೆತ್ದ್ ಪೂಜಿಂಡ ಗಾಯೋ ಗುಣ ಆಪುಂಡು.
 2. ಪಾದಲ  ಸಪ್ಪುದ  ಬೇರ್ ದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾರ್ ದ ಬೆರೆಲ್ದ ಇಡೆ  ಪುರಿ ತಿನ್ಪುನೆಕ್ ಮರ್ದ್. ಅಜೀರ್ಣ, ದೊಂಡೆ ಉರಿ ಪೋಪುನೆಕ್ ಲಾ  ಮರ್ದ್.
 3. ಉಂದೆತ ಇರೆನ್ ನೀರ್ ಡ್ ನೆನೆ ಪಾಡ್ದ್ , ಪುಂಟುದು ರಸ ದೆತ್ತ್ದ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಟ್ ದ ಲೋಳೆ ಕಣ್ಣ್ ಜಿ ತಂಪು.
 4. ಬೇರ್ ದ್  ದೆತ್ತಿನ ರಸೋನು ತರೆ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆಲಾ ಗಳಸುವೆರ್.
 5. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ದಕುಲು ಉಂದೆನ್ ಕಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗ್ ಮರ್ದಾದ್ ಗಳಸೂಲಿಂದ್ ಪನ್ಪರ್. [೩]

ಬುಲೆಚಿಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಉದ್ದೊಗು ಬಲಪುನ ಬೂರು ಬಲ್ಲ್ ಉಂದು . ಇರೆಕುಳು ಹೃದಯಾಕಾರ ಇತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜೇದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್ ಇಪ್ಪುವ. ಉಂದೆತ ಪೂ ಏಕಲಿಂಗಿಯಾದ್ ಒಂತೆ ಮಂಜೊಲು ರಂಗ್ ಡ್ ಇಪ್ಪುವ.
 2. ಪರಂದ್ ಲು  ಉರುಂಟು  ಬೊಲ್ದಾದ್  ದ್ರಾಕ್ಷೇ   ಜೊಂಕುಳಿದಲೇಕೋ ತೋಜಿಬೋ.
 3. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರೊಡು  ತೋಜುನ ಮಾತಾ ದೈಲಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡ್ ಮರ್ದ್ ಅತ್ತಂಡ ಮೂಲಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿಪ್ಪೋಗು ಇಂಚಿನ ಮರ್ದುಲು ಅಳಿಯಂತ್ರೋ ಅವೊಂದುಲ್ಲೊ. ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆಯಿನ ಗುರ್ತೊ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಪುನ ಕಾಲ ಬರು. 
 4. ಕಾಲ ಕರೀಲೆಕೊ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪೊದ ಮರ್ದ್ ದ ಡೈಕುಲೆನ  ಗುರ್ತೋ, ಆಯಿನ್ ಗಳಸುನ  ಗೇನ ದೂರ ಆವೊಂದುಂಡು . ಇಂಚಿನ ಮರ್ದ್ ಡ್  ವಾ ದೋಸಾಲಾ ಇದ್ದಿ. ನನ ದುಂಬುಗು ಕಾಡ್ , ಪರಿಸರೋ ಪೂರಾ ಮಾಜಿದ್ ಪೋನಗ ಉಂದೆತ ಕೃಷಿ ಯೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಆಪುನ ಲಚ್ಚನೊಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪಾ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಭಟ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಮಾಳ ಸುತ್ತಿನ ಮೂಲಿಕೆ ವೈದ್ಯ (ಪ್ರಥಮ ed.). ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. p. ೮೩.
 2. PATHA - Cyclea peltata , Cissampelos parieta". Encyclopedia of Ayurvedic Medicinal Plants. Retrieved 12 March 2016.
 3. https://www.thehindu.com/news/cities/Mangalore/mangalore-university-gets-patent-for-anti-cancer-compound-invention/article36569884.ece