ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪಿಸ್ತೂಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಕೈ ಬೆಡಿ.[೧] ಪಿಸ್ತೂಲ್ ೧೬ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಪುಟ್ಟುಂಡ್. ಸುರುಟ್ ಕೈಬೆಡಿಲೆನ್ ಯೂರೋಪ್‍ಟ್ ೧೬ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಗೆತ್ತ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪಂಡ್ಂಡ ಒರ ಗುಂಡು ಪಾಡುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಿಸ್ತೂಲ್. ಕಾನೂನ್‍ಡ್ತಾದ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಿಸ್ತೂಲ್‍ಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡ್.

ಒರ ಗುಂಡು ಪಾಡುನೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
೧೮೩೭ತ್ತ ನಮೂನೆ

ಒರ ಗುಂಡು ಪಾಡುನ ಕೈಬೆಡಿಲೆನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಮಸ್ಕಿಟ್ ಆಯುಧೊಲೆನ ಕಾಲೊಟ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ್. ಆ ಕಾಲೊಟ್ ಪಿಸ್ತೂಲೆಗ್ ಸೀಸದೊ ಗುಂಡುನ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಅಯಿನ್ ಪೊತ್ತಾವೊಂದ್ ಇತ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೊ, ಒರ ಗುಂಡು ಪಾಡುನೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್‍ಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್. ಪೊಸ ಪೊಸ ನಮೂನೆದ ಪಿಸ್ತೂಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಇನಿಲಾ ಪಿಸ್ತೂಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]