ಪೀಟರ್ ಸ್ಮಾರಕ ದೇವಾಲಯ ವಾಮಂಜೂರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪೀಟರ್ ಸ್ಮಾರಕ ದೇವಾಲಯ ವಾಮಂಜೂರು.jpg

ಕುಡ್ಲಡ್ದ್‍ ಸುಮಾರ್‍ 10 ಕಿ.ಮಿ. ದೂರೊಡು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡತ್‍ದ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗ್‍ ಪೋಪಿ ಸಾದಿಡ್‍ ಈ ದೇವಾಲಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ೧೮೩೪ಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡ್‍ ಬಾಸೆಲ್‍ ಮಿಶನರಿಳೆಡ್ದ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಸಭೆ ಅರಂಭ ಆಂಡ್‍. ಸಭೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಯಿಲೆಕ್ಕನೇ ಜನೊಕ್ಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ಕ್‍ಲೆಡ್‍ ವಾಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನೆಡ್ದ್‍ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್‍ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಭೆಕ್ಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡ್. ಇಂಚ ಕುಡ್ಲ ಪರಿಸರೊಡು ೧೮೪೫ಟ್ಟ್‍ ಬೊಲ್ಮ, ೧೮೬೫ ಜಪ್ಪು, ೧೮೮೩ ಕುದ್ರೋಳಿ, ೧೯೫೭ ಮಡಿಕೇರಿಗುಡ್ಡೆ, ೧೯೫೭ ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ, ೧೯೮೦ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ೧೯೯೦ ಕೋಡಿಕಲ್, ಇಂಚ ೧೨ ಸಭೆಕ್ಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡ್‍. ಬಲ್ಮಠ, ಕುದ್ರೋಳಿ, ಜಪ್ಪು, ಮಡಿಕೇರಿಗುಡ್ಡೆ, ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ ಈ ಸಭೆಕ್ಕುಲೆ ಸದಸ್ಯೆರಾದಿತ್ತಿ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್‍ ವಾಮಂಜೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಕುಡುಪು, ಪಚ್ಚನಾಡಿ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ, ತೊಯಿಪಕಲ್‍, ಸಂತೋಷನಗರ, ನಿರಾಲ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಜಾಗೆಲೆಡ್‍ ಇಲ್ಲ್‍ ಮಲ್ತ್‍ದ್‍ ವಾಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್‍. ಮೂಲು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಐತಾರದ ಆರಾಧನೆಗ್‍ ದೂರದ ಕುಡ್ಲಗ್‍ ಪೋವೊಡಿತ್ತ್ಂಡ್. ಒಲ್ಪ ೨೫ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬೊಲು ಉಂಡಾ ಆಲ್ಪ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ದೇವಾಲಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವಕಾಶ ಉಂಡು. ಆಂಚಾದ್‍ ೨೦೦೩ಟ್ಟ್‍ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಕಟ್ಟೊಣೊಡು ಐತಾರದ ಆರಾಧನೆ ಸುರು ಅಂಡ್‍. ಸಭೆಕ್ಕ್‍ ಬರ್ಪಿ ಜನೊಕ್ಕಕುಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚ ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಬಾಡಿಗೆದ ಕಟ್ಟೋಣ ಇಯಾವಂದೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆ ತೂವೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡತ್ಂಡ್. ವಾಮಂಜೂರು ಪೇಂಟೆಡ್ದ್‍ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಉಪ್ಪು ಬಿ.ಎಸ್‍.ಎನ್.ಎಲ್‍. ಕಛೇರಿದ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ದೆತೊಂದು ೨೦೧೧ಟ್ಟ್‍ ಪೊಸ ಕಟ್ಟೊಡ ಆದ್‍ ಆಲ್ಪನೇ ಆರಾಧನೆ ನಡಪೆರೆ ಸುರು ಆಂಡ್.

ವಿಶೇಷತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್‍ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್‍ ಅರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ದೇವಾಲಯ. ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ 8.30 ಘಂಟೆಗ್‍ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು.

ವರ್ಷಲಾ ನಡಪು ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲಾ ಸಭೆತ್ತ ಜನೊಕ್ಲ ಮರಿಯಲೊಡೊಂಜಿ ದಿನ, ಬಿತ್ತ್ ಲ್ ಡ್ ಒಂಜಿದಿನ, ತೋಟೊಡು ಒಂಜಿ ದಿನ, ಮರಿಯಲದ ಅಟಿಲ್ದ ಮ್ಮತ್ತ್, ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಕ್ಕುಉ ನಡಪುಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]