ಪುಂಡಿ ಪಣವು ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪುಂಡಿ ಪಣವು ತೊಟ್ಟಿಲಬಾಲೆ ಉಂದು ದೇವೆರೆಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಕಡಿರ ಪೆದ್ದುನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪುನರ್ಜನ್ಮಂದೇ ಪನೊಲಿ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಏತೊ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಅನೇಕ ರೀತಿಡ್ ಜೂವೊಗು ತೊಂದರೆ ಆಪಿನೆಂದ್ಲಾ ಉಂಡು. ಇಂಚ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ಆ ಕಾಲೊಡು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಯಿನ ದಾಲ ಸವಲತ್ತುಲು ಹೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿಜ. ಏತೋ ಪೆದ್ಮೆದಿಯಲ್ಲು ಸೈತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು. ಪತ್ತ್ ಬಾಲೆಲೆನ್ ಪೆದ್ಂಡ ಅವೆಟ್ಟ್ ಬದ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನಿ ರಡ್ಡೋ ಮುಜೋ. ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿ ಪೆದ್ದುನ ಪೊರ್ತುಡು ಹಳ್ಳಿದಕ್ಲೆಗ್ ದೈರಿಯೊ ಕೊರ್ಪುನೆ ಪಂಡ ತಾನ್ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿ ದೈವೊದೇವೆರ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪರಕೆ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೆದ್ದ್ ಪೆದ್ಮಾನ ಪೋಪಲ್ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಜನೊಕುಲೆನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೆದ್ದ್ನಗ ಆಲೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪನ್ಪಿ ಪರಕೆ ದೈವೊಲೆಗ್ ಕೋಲೊ ಇದ್ದಿಂಡ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ. ದೇವೆರೆಗ್ ಬಾಲೆದ ಕೈಟ್ ಪುಂಡಿಪಣವು ತೊಟ್ಟಿಲಬಾಲೆ ಪಾಡಾವೆಂದ್. ಅಂಚ ಆಲ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೆದ್ದದ್ ಮಾತ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಆನಗ ದೇವೆರೆ ತಲೊಕ್ಕು ಪೋದು ಈ ಪರಕೆನ್ ಸಂದಾವೊಡೇ. ಒವ್ವೇ ಕಾರಣೊಗು ಆದ್ಲಾ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಈ ಕ್ರಮೊ ಇನಿಕ್ಲಾ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಿರಿ ಕುಮಾರನ್ ಪೆದ್ದ್ ಪೆದ್ಮಾನ ಪೋನಗ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೆರ್ ಉರಿ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಪುಂಡಿಪಣವು ತೊಟ್ಟಿಲಬಾಲೆ ಪರಕೆ ಪನ್ಪಿ ಇಚಾರ ಸಿರಿನ ಕತೆಟ್ ಉಂಡು. ಕಡೆಕ್ ಸಿರಿಗ್ ಆಲೆನ ಕೈ ಪತ್ತಿ ಕಂಡನಿ ಕಾಂತುಪೂಂಜನ ವ್ಯಭಿಚಾರೊ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಆಯಗ್ ಬರೊ ಪಂಡ್ದ್ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆ ಜತ್ತ್ದ್ ಪೋಪಲ್. ಅಂಚ ಪೋಯಿನಾಲ್ ಸುರು ಮನ್ಪಿಬಿ ಕೆಲಸೊನೇ ಅಜ್ಜೆರ್ ಪಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ತೊಟ್ಟಿಲಬಾಲೆ ಪರಕೆನ್ ಬೂಟುನ ಕೆಲಸೊನು ಮಲ್ಪಿನವು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]