ಪುಳಿ ಕಜಿಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸುರೆತ ಪುಳಿ ಕಜಿಪು

ಪುಳಿ ಕಜಿಪು ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ಕಜಿಪು. ಈ ಕಜಿಪುನ್ ಅಳೆ ಪಾಡ್ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಂದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಟಿಲ್. ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಪಾಕ ವಿದಾನೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಕಜಿಪುಗು ಮಸ್ತ್ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಪುಳಿ ಅಳೆನ್ ಪಾಡುನೆಡ್ದಾವರ ಇಂದೆಕ್ ಪುಳಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದ್ ಪುಲಿಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಉಂದು ಜೀವೊಗು ತಂಪು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್[೧]

ಬೇತೆ ಬಾಸಲೆಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಕಜಿಪುನು ತುಳುಟ್ ಪುಳಿ ಕಜಿಪು ಪನ್ಪೆರ್ ಆಂಡ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆರ್

 • ಕನ್ನಡ - ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ / ಕಾಯಿ ಹುಳಿ
 • ಕರಾಡ - ಅಂಬಟ
 • ಮಲಯಾಳಂ - ಪುಳ್ಶೆರಿ
 • ಹವ್ಯಕ - ಮೇಳಾರ
 • ತಮಿಳು- ಮೋರ್ ಕೊಳಂಬು

ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತರಕಾರಿ (ತೌತೆ, ಕುಂಬುಡ, ದೀಗುಜ್ಜೆ, ಮಣೋಲಿ, ಲತ್ತಂಡೆ, ಬಟಾಟೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರಕಾರಿನ್ ಪಾಡೊಲಿ)
 • ಉಪ್ಪು
 • ಅಳೆ
 • ಪಜಿಮುಂಚಿ
 • ದಾಸೆಮಿ
 • ಮೆತ್ತೆ
 • ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ
 • ಬೇವು ಸಪ್ಪು
 • ತಾರಾಯಿದ ಪೂ

ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುಳಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಯಾ ಸಮುದಾಯೊದ ಮಿತ್ತ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು. ಸುರುಕ್ ತರಕಾರಿನ್ ಚೂರು ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಬೇಯೆರೆ ದೀವೊಡು. ಕಡೆಯೆರೆ ತಾರಾಯಿದ ಪೂ, ಖಾರೊಗು ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಪಜಿಮುಂಜಿ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆಯೊಡು. ಕಡೆತ್ತಿನ ಅರೆಪ್ಪುನು ಬೇಯ್ತಿನ ತರಕಾರಿಗ್ ಪಾಡೊಡು. ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ, ಚೂರು ಅಳೆನ್ ಸೇರ್ಸಾವೊಡು. ಅಳೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಚ್ಚ ಕೊದಿಪಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕಡೆಕ್ ದಾಸೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪೊತ್ತುದ್, ಬೇವು ಸಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಡು. ಕೆಲವೆರ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡುವೆರ್. ಅಳೆ ಪಾಡುನೆತ್ತಾವರ ಈ ಕಜಿಒಉಗು ಪುಳಿ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮೊ ಇಜ್ಜಿ.[೨]

ಉಲ್ಲೇಖೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Majjige Huli". Vijaya Karnataka.
 2. "Butter Milk Curry". Vidyas Home Cooking.