ಪುವೆಚ್ಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
Puruslug.jpg

ಪುವೆಚ್ಚಿ/ಪೂವಚ್ಚಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪುರಿ. ಉಂದು ಕೆಲವು ದೈಕ್ಲೆನ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್೦ದ್ ತಿಂದುದು ಬದುಕುನ ಜೀವಿ.

ಬೇತೆ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುರುನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ Slug ಅತ್ತುಂಡ land slug ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡಡ್ ಗೊಂಡೆಹುಳು, ಗೊಣ್ಣೆಹುಳ, ಚೂಳೆಚ್ಚಿ ಅತ್ತುಂಡ ಸಿಂಬಳದಹುಳು ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ತೂವರೆ ಪಾತೆಪುರಿ(ಬಸವನ ಹುಳು)ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ನೇಕ್ ಆಯಿತಲೆಕ ಬೆರಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಚಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಜಿ. ತುಳುಟ್ಟು ಪೂವಚ್ಚಿ, ಅಂಟ್ ಪುರಿ ಪಂದ್‍ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಇಪ್ಪುನು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಎಚ್ಚಾದ್ ಮರಿಯಾಲಡ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಪಂತಿ, ಪುದೆಲ್, ಮರ, ದಯಿಕುಲೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಉಂದು ಇರೆ ಪರ್೦ದ್ ಅತ್ತಂದೆ ಕುರಿದಿನ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಪೂರಾ ತಿಂದುದ್ ಬದುಕುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]