ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪೆಜಕಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
ಪೆಜಕಾಯಿದ ಮರತ ಮೈ

ಪೆಜಕಾಯಿ ಪಂಡ ಉಂದೊಂಜಿ ಪರ್ಂದ್ ಉಂದೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಹೆಬ್ಬಲಸುಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಎತ್ತರವಾದ್ ಬುಳೆಪುನ ಮರ. ಅರೆಗಾಲಡ್ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಇರೆ ದಪ್ಪ ಪಚ್ಚ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಈ ದೈತ್ತ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ್ ಅರ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಹಿರ್ಸೂಟ(Artocarpus hirsuta)

ಉಪಯೋಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆಜಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಬಾಜನಗ್ ಪೆಜಕಾಯಿದ ಮುಳ್ಳು ಪಿರೆಸ್ದ್ ಪೆಜಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಪಾಡೊಡು(ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡುನ). ಅವೆನ್ ಗೆತ್ತ್‌ದ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ಡ್ ಚಟ್ನಿ, ಕೈಪುಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಗಂಜಿ ವಣಸ್‌ಗ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಪೆಜಕಾಯಿದ ಇರೆನ್ ಪರ್ಬೊದ ಪೊರ್ತುಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆಜಕಾಯಿದ ಮರ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರೊಗು ಬುಳೆಪುನ ಮರ. ಮರಕ್ ಕಂದ್ ಬಣ್ಣದ ದಪ್ಪ ಚೂಲಿ, ಚೂಲಿನ್ ಕೆತ್ತಿಂಡ ಪೇರ್‌ದಂಚಿನ ಸುನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆತ ಇರೆ ದಪ್ಪ ಆದ್ ಮೈ ದೊರಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪೆಜಕಾಯಿದ ಪೂವು ರಡ್ ರೀತಿದವು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಷವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಣ್ ಪೂ ಉದುರುಂಡು. ಪೊನ್ನಿಡ್‍ದ್ ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟ ಪೂ ಬುಡ್ಪುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಬೇಸಡ್‍ದ್ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಿ ಆದ್ ಪರ್ಂದ್ ಆಪುಂಡು. ಪೆಜತ್ತ ಕಾಯಿ ತೂವರ ಪಿಲಕಾಯಿದ ಲೆಕೊನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪಿದಯಿದ ಮೈ ಪೂರ ಮುಳ್ಳು, ಉಲಾಯಿ ಪಚ್ಚಿರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು[೧].

ಈ ಮರತ್ತ ತಿರ್ಲ್ ಮಂಜೊಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಲ್‌ದ ಬಣ್ಣ ಮಾಜಿದ್ ಕಡು ಕಂದ್ ಬಣ್ಣೊಗು ತಿರ್ಗುಂಡು.

ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಮರ ಪಲಾಯಿ ಮಲ್ಪುನ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ದಿನವು. ಮರತ್ತ ಪಲಾಯಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಓಡ, ಕುರ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಮೇಜಿಲೆನ್ ಮಲ್ಪರ ಗಲಸುವೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಇಲ್ ಕಟ್‍ನಗ ಗಲಸುನಲಾ ಉಂಡು. ಕೇರಲ ರಾಜ್ಯೊಡು ದೇವೆರೆನ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಈ ಮರನ್ ಗಲಸುವೆರ್[೨].

ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "ಹೆಬ್ಬಲಸು : ಅಪರೂಪದ ಕಾಡುಹಣ್ಣು". panjumagazine.com. ಪಂಜು ಪ್ರಕಾಶನ. Retrieved 12 January 2023.
  2. "ಹೆಬ್ಬಲಸು : ಅಪರೂಪದ ಕಾಡುಹಣ್ಣು". panjumagazine.com. ಪಂಜು ಪ್ರಕಾಶನ. Retrieved 12 January 2023.