ಪೆದಂಗರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪೆದಂಗರೆ

ಇಲ್ಲ ಎದುರುಡ ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‍ಡ್ ಕೈ ಕಾರ್ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಗೆಲೆ ಬಾಯಿದ ಕರತ್ತಂಚ್ಚಿನ [೧]. ಜಾಲ ಬರೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಬಾಜೊನೊನು ದೆಕ್ಕುನ ಕಂಕನೆ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವನಸ್‍ಗ್ ಬಡವು ಬಾಜೆಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೈ ಕಾರ್ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಬೋಂಕ್ರತಿಪ್ಪಿನ್ ಅಯಿಟ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಅಯ್ಕಿ ನೀರ್ ಮೈತ್ತ್‌ಂಡ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಒರಿಜಿಡಲಾ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಂದೆಲ್ಡ್ ನೀರ್‍ನ್ ಕಂತ್‍ದ್ ಅಯ್ಕಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‍ದ ಉಗ್ಗೆಲ್‍ದಾವಡ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ್‍ದಿನ ಗುವೆಲ್‍ಡ್ದ್ ನೀರ್‍ನ್ ಕಂತ್‍ದ್ ಮೈಪುವೆರ್. ಇಂಚ ಮೈತಿನ ನೀರ್‍ಡ್ ಅಯಿಟ್ಟ್ ಅಡಿಟ್ ಬೆಜಕರೆ. ಮೀನ್‍ದ ಮಿಲ್ಲು ಬಟ್ಟಲ್‍ದ ನುಪ್ಪು ಅಯ್ಕಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಮುರ್ಕಾನಗಾ ಅಯಿಟ್ಟೆ ಒರಿಯುನಲಾ ಉಂಡು.

ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್‍ದ ತಾರೆದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಬಾಜೊನೊಲು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಿ. ತಾರಾಯಿ ಮಡಲ್ ಬೂಪ್ರದು ಅವು ದರಿದ್ ಪೋಪಿನಲಾ ಉಂಡು ಆಂಡಲಾ ಅಯಿನ್ ದೆತ್ತ್ ದೀಪಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಅತ್ತಂದೆ ಪೆದಂಗರನೊ ಉಲಾಯಿ ದೆತ್ತ್ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮಲಾಇಜ್ಜಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.tulusiri.com/channels.asp?id=628&catg=story