ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪೆನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪೆನ್

ಪೆನ್ ಬರೆಪಿನ ವೊಂಜಿ ಸಾಧನೊ. ವೊಂದೆನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೆನ್ನನ್ ವೋಲಾ ಬೂಕಡ್ ಬರೆಯರೆ ಆಪುಂಡು. ಪೆನ್ನೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆ ಉಂಡು ಬಾಲ್ ಪೆನ್, ಶಾಯಿದ ಪೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಲ್ ಪೆನ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಪೆನ್ನನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಿನ ಜನಕುಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಪೆನ್ನಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ್ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಡು.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
Fountain pen writing (literacy)
Polish brand Zenith pens
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪೆನ್&oldid=143022"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು