ಪೇರೂರು ಜಾರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪೇರೂರು ಜಾರು ಮೇರ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧಕೆ ಮೆರೆನ ಊರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೇರೂರು. ಕರಿನ ನಲ್ಪ ವರ್ಷೊಡ್ಚಿಂಚಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕೆರಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್

ಅರೆನ ಬರವುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚರಿತ್ರೆ
  2. ತುಳು ನಾಡ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್)
  3. ಗುರುಕ್ಕುಲೆ ಗುರು ನಾರಾಯಣ (ತುಳು)
  4. ಗುರುಗಳ ಗುರು ನಾರಾಯಣ (ಕನ್ನಡ)

ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ತುಳುನಾಡು ಧರ್ಮ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ

ಪತ್ರಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ತೂಟೆ