ಪ್ಯಾರಡೇನ ನಿಯಮೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೇ

ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೇನ ನಿಯಮೊ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ನಿಯಮ.[೧] ಉಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಲ್ಪಾಯಾರಾ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಎಂಚ ಸಹಾಯ ಅಪುಂಡು ಉಂದು ಗೊತ್ತಿಂಪ್ಪುಂಡು.[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://books.google.co.in/books?id=w2ITHQAACAAJ&dq=ISBN0-19-530048-3&redir_esc=y
  2. http://physics.bu.edu/~duffy/py106/Electricgenerators.html