ಫಿಲಿಪ್ ಹ್ಯೂಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಫಿಲಿಪ್ ಜೋಯೆಲ್ ಹ್ಯೂಸ್

ಫಿಲಿಪ್ ಜೋಯೆಲ್ ಹ್ಯೂಸ್ (Phillip Joel Hughes) (30 November 1988 – 27 November 2014). ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುದೆರ್. ಆರ್ ತನ್ನ ಎಡ ಕೈಟ್ ಗೊಬ್ಬುನಾರ್.

ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಫಿಲಿಪ್ ಜೋಯೆಲ್ ಹ್ಯೂಸ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಷ್ವಿಲ್ಲೆ. ಆರ್ ೧೪೧* ಅಂಕ ಪಡೆದ್ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬುಡೇ ಭಾರೀ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆತೆರ್. ಆರ್ ೧೯ ವರ್ಷದ ಉಲಯಿದಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪ್ರತಿನಿದಿಸಾದೆರ್.

ತೀರ್‌ನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೌತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುಡು ಆರೆನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್‍ಗ್ ಚೆಂಡ್ ಬೂರುದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ಂಡಲಾ, ಚೆಂಡ್ ಆರೆನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜಾಗೆಗ್ ಬೂರ್ದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಅರೆನ ಕಡೆತ್ತ ಉಸುಲುನು ದೆತ್ತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]