ಫಿಲಿಪ್ ಹ್ಯೂಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಫಿಲಿಪ್ ಜೋಯೆಲ್ ಹ್ಯೂಸ್

ಫಿಲಿಪ್ ಜೋಯೆಲ್ ಹ್ಯೂಸ್ (Phillip Joel Hughes) (30 November 1988 – 27 November 2014). ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುದೆರ್. ಆರ್ ಎಡ ಕೈಟ್ ಗೊಬ್ಬಿನಾರ್.

ಫಿಲಿಪ್ ಜೋಯೆಲ್ ಹ್ಯೂಸ್ ಡುಮ್ಬುದ ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಷ್ವಿಲ್ಲೆ .ಆರ್ ೧೪೧* ಅಂಕ ಪಡೆದ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಆಟೋದೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪದೆತೆರ್. ಆರ್ ೧೯ ವರ್ಷದ ಉಲಯಿದಕುಲ್ನ ಆತಾದ್ ಆಸ್ತ್ರಲಿಯ್ಯನ್ ಪ್ರತಿನಿದಿಸಾದೆರ್.

ಸಾವ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೌತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುದ್ ಆರನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗ್ ಚೆಂಡ್ ಬೂರುದ್ ಇತ್ತ್ನ್ದ್. ಆರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಇತ್ತೆರ್ನ್ದಲ, ಚೆಂಡ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜನ್ದಿನ ಜಾಗಗ್ ಬೂರ್ದ್ ಇತ್ತ್ನ್ದ್. ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ್ ಕೊಲೆ ಉಸಿರ ದೆತ್ತೆರ್.