ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಫ್ರೆಂಚ್ ಪಾತೆರೊ ಬಳಕೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶೊಲು

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಸೊದ ಜನಕುಲು ಪಾತೆರುನ ಬಾಸೆ ಫ್ರೆ೦ಚ್. ಫೆಂಚ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಬಾಸೆ, ಉಂದು ಇಂಡೋ ಇರೋಪಿಯನ್ ಬಾಸೆಗ್‍ಲೆ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್‌ನ ಬಾಸೆ. ರೋಮನ್ ರಾಜನ ಕಾಲೊಡು ಪಾತೆರುನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಬಾಸೆಯಾದ್ ರೂಪೊ ಪಡೆಂಡ್. ಇಂಚನೆ ಇಟಲಿ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಸ್ಪಾನಿಶ್, ರೊಮಾನಿಯ, ಕಾಟಲನ್ ಬಾಸೆಲುಲಾ ರೂಪೊ ಪಡೆವೊಂಡ್.ಲ್ಯಾಟಿನ್‍ದಕುಲು ಪಾತೆರುನ ಗೌಲ್ (Gaul), ಬುಕ್ಕೊ ವಿಸೇಸೊ ಆಯಿನ ನಾರ್ತರ್ ಗೌಲ್‍ಡ್ದ್ ಪ್ರೆಂಚ್ ಗಾಲ್ಲೊ-ರೊಮನ್ಸ್(Gallo-Romance)ರೂಪೊ ಪಡೆಂಡ್. ಉಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ದ ದೇಸೊಲೆಡ್ ಪಾತೆರುನ ಬಾಸೆಲೆನ ಸಂಬಂದೊ ಬಾಸೆ ಆದುಂಡು.ತೆನ್ಕಾಯಿಡ್ ಪಾತೆರುನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕೊ ಬೆಲ್ಚಿಯಮ್ ಉಂದು (ಫ್ರಾನ್ಸಿಯನ್)ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಾಸೆಲಾ ಕೆಲ್ಟಿಕ್ ಬಾಸೆಡ್ದ್ ಪ್ರಭಾವೊ ಪಡೆದ್ಂಡ್.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಹಿತ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]