ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಂಗಾರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಂಗಾರ್
ಬಂಗಾರ್

ಬಂಗಾರ್(Gold)[೧] ಒಂಜಿ ಮೂಲಧಾತು. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಉಂದೆತ ಚಿಹ್ನೆ Au (ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಡ್ ಮೆನ್ಕುನ ಪ್ರಭಾತ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುನ ಆರಮ್ (Aurum) ಪನ್ಪಿ ಪದೊರ್ದ್ ಆರಿಸಾವೊಂದೆರ್. ಪಿರಾಕ್ದ ತುಳುಟು ಬಂಗಾರ್ಗ್ ಸೊನ್ನೆ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದ ನೊಡು ಸೊನ್ನೆ ಇನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಾಕೃತ ಬೊಕ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಬಂಗಾರ್ಗ್ "ಸೋನ" ಇನ್ಪಿನ ಪುದರುಂಡು. ಕನ್ನಡೊಡು ಚಿನ್ನ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಎಚ್ಚ ಚಾಲ್ತಿಡ್ ಉಂಡು. ಬಂಗಾರ್ದ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 79. ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ವೆಯಿಲೆನ ತಯಾರಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ರಾಜಲೋಹ ಪಂಡ ಬಂಗಾರ್. ಉಂದು ಮಾತೆರೆಗ್‌ಲಾ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಲೋಹ. ಬಂಗಾರ್‌ನ್ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಕಾಲೊರ್ದೆ ದುಡ್ಡು, ಆಭರಣೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವಾದ್ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬಂಗಾರ್ ನಾಣ್ಯದ ತಯಾರಿಕೆಡ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನ ಒಂದು ಲೋಹ. ಬಂಗಾರ್ ಮೆದುವಾದ್ ಮೆನ್ಕುನ ಲೋಹ. ಉಂದೆನ್ ತಗಡ್ ಅಂಚನೆ ತಂತಿಯಾದ್ ರೂಪಿಸಾವುನ ಭಾರಿ ಸುಲಭ. ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು[೨].ಪವನ್ ಬಂಗಾರ್ ಅಪರಂಜಿ ಬಂಗಾರೊಡ್ದ್ ಒಂತೆ ಕೆಂಪೊತ್ತಿನ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಬಂಗಾರ್ದ ಕ್ಯಾರೆಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಶ್ಮಲ ದಾಂತಿನ 100% ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ್ಗ್, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ತೆರ್. ಆಂಡ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ್ ದಿಂಜ ಮೆದು ಲೋಹ ಆಯಿನ ಕಾರಣ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಬಂಗಾರೊನು ತಾಮ್ರ ಇಜಿಂಡ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿಶ್ರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಬಂಗಾರ್ ಆದಿಪ್ಪುನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ್ ಇನ್ನಗ ಅಯಿಟ್ 2 ಪಾಲು ತಾಮ್ರ, 22 ಪಾಲು ಬಂಗಾರ್ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುಂಡು. 'ಕ್ಯಾರೆಟ್' ಪನ್ಪಿನ ಬಂಗಾರ್ದ ಪರಿಶುದ್ದತೆನ್ ತೆರಿಯೊನುನ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚಕ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ್ ಶುದ್ದ ಬಂಗಾರ ಆಂಡಾಲ ಅಯಿಕ್ ಒಂತೆ ತಾಮ್ರ ಒಂತೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಸೇರಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾಯಿನ ಆಕಾರದ ಆಭರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ.

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಗಾರ್ ಭೂಮಿಡ್ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಕಣಕುಲೆನ ರೂಪೊಡು ಶಿಲೆಕಲ್ಲ್ ದ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುಂಡು.ನಿಸರ್ಗೊಡು ಬಂಗಾರ್ದ ಅದುರಲುಲೆಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಆದೇ ಸಹಜ ರೂಪೊಡು (ಇನ್ನಗ ಆಕ್ಸೈಡು, ಸಲ್ಫೈಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಆವಂದೆ) ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಲೆಕುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಒಂಜಿ ಟನ್ ಬಂಗಾರ್ದ ಅದುರು ಶಿಲೆನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ದಾತ್ ಬಂಗಾರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಕೋಲಾರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋಲಾರೊಡು ರೂಪಾಂತರವಾಯಿನ ಅಗ್ನಿಪರ್ವದ ಶಿಲೆಕುಲೆಡ್ (ಮೆಟಾ-ವೋಲ್ಕಾನಿಕ್ - metavolcanics) ಬಂಗಾರ ಸೇರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಡಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ ಕೋಲಾರದ ಸುತ್ತುದ ಪದರಶಿಲೆಕುಲೆಡ್ ಬಂಗಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಷೇಪೊಲು ಇತ್ತಿನೆನ್ ಬ್ರಿಟಿಷೆರೆನ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಇತ್ತೆ ಅದುರುಲು ಮುಗಿದ್ ಪೋತುಂಡು.

ಹಟ್ಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಹಟ್ಟಿ ಇನ್ಪಿನವುಲು ಅಂಚಿನನೆ ಅಗ್ನಿಪರ್ವದ ಶಿಲೆಕುಲೆಡ್ ಬಂಗಾರ್ದ ನಿಕ್ಷೇಪೊಲು ಇತ್ತ್ ದ್ ಅವೆನ್ ಇತ್ತೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಗಾರ್ದ್ ಉಪಯೋಗ ದಾದಪಂಡ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸದ್ ಪೊರ್ಲುಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಸರಿರೊಗು ಪಾಡೊನುನಿ. ಕಾಜಿ ಬೆಂಡ್ ಮೂಕುನತ್ತ್ ಮುಂದಾಲೆ ಸೊಂಟೊಗು ಪಟ್ಟಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಗ್ ಸರೊಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಆಭರಣೊಲೆನ್ ತಯಾರಿಸದ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬಂಗಾರ್ದ್ ನಾಣ್ಯ ಮನ್ತ್ ದ್ ಪಿರಾಕ್ ದ ಕಾಲೊಡು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಬಂಗಾರ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆಬಾಳುನ ಲೋಹ ಅಂಚಾದ್ ಅಯಿನ್ ಜೀವನ ಅಧಾರೊಗು ಬೋಡಾದ್ ಲ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಲಿ.

ಆಭರಣಾ ತಯಾರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಭರಣ ತಯಾರಿ ಮನ್ಪುನಗ ಮಯಣದ ಆಕಾರ ಮನ್ತ್ ದ್ ಅಯಿಕ್ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಿದ ತೇಪೆ ಪಾಡ್ದ್ ದೊಂಬುಗ್ ಲುಂಗದ್ ದಿವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ.ಬಂಗಾರ್ನ್ ೧೦೬೩೦ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಉಷ್ಣತೆ ಕರಪದ್.ಆ ದ್ರವರೂಪದ ಮಿಶ್ರಣೊನ್ ಮಾದರಿಯಾದ್ ದೀನ ಆಕಾರೊಡು ಮಯಿತ್ ದ್ ಆಜೆರ್ ಬುಡೊಡು.ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತ್ ತೂನಗ ಮಾದರಿದ ಲೆಕ್ಕೊಂದಿನ ರೂಪ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.

ಬಂಗಾರ್ದ ಬೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1930 ನೆ ಇಸವಿಡ್ದ್ ಬಂಗಾರ್ದ ಬೆಲೆ ಒಂಜೆ ಸಮಾ ಏರೊಂದುಂಡು ಅಯಿತ - ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿನೋಟ : (1 ತೊಲಕ್ಕ್ -11.423 ಗ್ರಾಂ)

ಬಂಗಾರ್ದ ಬಿಲೆ
ಇಸವಿ ತೊಲಕು ಬಿಲೆ
1930 ರೂ. 18
1940 ರೂ. 36
1950 ರೂ. 99
1960 ರೂ. 111
ಇಸವಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಗು ಬಿಲೆ
1970 ರೂ. 184
1980 ರೂ. 1330
1990 ರೂ. 3200
2000 ರೂ. 4250
2005 ರೂ. 4520
2006 ರೂ. 8142
2007 ರೂ. 9005
2008 ರೂ. 12000
2009 ರೂ. 14985
2010 ರೂ. 18180
2011 ರೂ. 26248
2012 ರೂ. 28650
2013 ರೂ. 34500
2014 ರೂ. 30559
2016 ರೂ. 31253
2017 ರೂ. 29667
2018 ರೂ. 31438
2019 ರೂ. 35220

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Gold
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2016-11-14. Retrieved 2016-11-18.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಂಗಾರ್&oldid=163246"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು