ಬಂಗಾರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ಬಂಗಾರ್
ಬಂಗಾರ್

ಬಂಗಾರ್(Gold)[೧] ಒಂಜಿ ಮೂಲಧಾತು. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಉಂದೆತ ಚಿಹ್ನೆ Au (ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಡ್ ಮೆನ್ಕುನ ಪ್ರಭಾತ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುನ ಆರಮ್ ಪನ್ಪಿ ಪದೊರ್ದ್ ಆರಿಸಾವೊಂದೆರ್. ಬಂಗಾರ್ದ್ ರ್ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ೭೯. ರಾಜಲೋಹವಾಯಿನ ಬಂಗಾರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಲೋಹ. ಬಂಗಾರ್ ನ್ ಪಿರಾಕ್ ಕಾಲೊರ್ದೆ ದುಡ್ಡು, ಆಭರಣೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವಾದ್ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬಂಗಾರ್ ಭೂಮಿಡ್ ತುಂಡುತುಂಡಾದ್ ಶಿಲೆಕಲ್ಲ್ ದ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಂಗಾರ್ ನಾಣ್ಯದ ತಯಾರಿಕೆಡ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನ ಒಂದು ಲೋಹ. ಬಂಗಾರ್ ಮೆದುವಾದ್ ಮೆನ್ಕುನ ಲೋಹ. ಉಂದೆನ್ ತಗಡ್ ಅಂಚನೆ ತಂತಿಯಾದ್ ರೂಪಿಸವುನ ಭಾರಿ ಸುಲಭ. ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು[೨].ಪವನ್ ಬಂಗಾರ್ ಅಪರಂಜಿ ಬಂಗಾರೊಡ್ದ್ ಒಂತೆ ಕೆಂಪೊತ್ತಿನ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು.ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಬಂಗಾರ್ನ್ ೨೨ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಟ್ ೨ಪಾಲು ತಾಮ್ರ,೨೨ಪಾಲು ಬಂಗಾರ್ ಸೆರ್ದುಪ್ಪುಂಡು.'ಕ್ಯಾರೆಟ್' ಪನ್ಪಿನ ಬಂಗಾರ್ ಪರಿಶುದ್ದತೆನ್ ತೆರಿಯೊನುನ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚಕ. ೨೪ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ್ ಶುದ್ದ ಬಂಗಾರ ಆಂಡಾಲ ಅಯಿಕ್ ಒಂತೆ ತಾಮ್ರ ಒಂತೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಸೆರಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಕಾರ ಕೊರಿಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಗಾರ್ದ್ ಉಪಯೋಗ ದಾದಪಂಡ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸದ್ ಪೊರ್ಲುಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಸರಿರೊಗು ಪಾಡೊನುನಿ. ಕಾಜಿ ಬೆಂಡ್ ಮೂಕುನತ್ತ್ ಮುಂದಾಲೆ ಸೊಂಟೊಗು ಪಟ್ಟಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಗ್ ಸರೊಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಆಭರಣೊಲೆನ್ ತಯಾರಿಸದ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬಂಗಾರ್ದ್ ನಾಣ್ಯ ಮನ್ತ್ ದ್ ಪಿರಾಕ್ ದ ಕಾಲೊಡು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಬಂಗಾರ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆಬಾಳುನ ಲೋಹ ಅಂಚಾದ್ ಅಯಿನ್ ಜೀವನ ಅಧಾರೊಗು ಬೋಡಾದ್ ಲ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಲಿ.

ಆಭರಣಾ ತಯಾರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಭರಣ ತಯಾರಿ ಮನ್ಪುನಗ ಮಯಣದ ಆಕಾರ ಮನ್ತ್ ದ್ ಅಯಿಕ್ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಿದ ತೇಪೆ ಪಾಡ್ದ್ ದೊಂಬುಗ್ ಲುಂಗದ್ ದಿವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ.ಬಂಗಾರ್ನ್ ೧೦೬೩೦ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಉಷ್ಣತೆ ಕರಪದ್.ಆ ದ್ರವರೂಪದ ಮಿಶ್ರಣೊನ್ ಮಾದರಿಯಾದ್ ದೀನ ಆಕಾರೊಡು ಮಯಿತ್ ದ್ ಆಜೆರ್ ಬುಡೊಡು.ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತ್ ತೂನಗ ಮಾದರಿದ ಲೆಕ್ಕೊಂದಿನ ರೂಪ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಂಗಾರ್ದ ಬೆಲೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ | ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು] 1930 ಡ್ದ್ ಬಂಗಾರ್ದ ಬೆಲೆ ರೂಪಾಯಿಡ್ - ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿನೋಟ : ಇಸವಿ --ಬೆಲೆ, ರೂ. 1930 --18ರೂ. -1ತೊಲಕ್ಕ್ -11.423 ಗ್ರಾಂ - (ounce=28.349 gms =2.423ತೊಲ ;1ತೊಲ =11.7ಗ್ರಾಂ. gms ) 1940 --36 ರೂ. --ತೊಲಕ್ಕ್ 1950 --99ರೂ. ---ತೊಲ 1960 --111 ರೂ. --ತೊಲ 1970 --184ರೂ. --(10ಗ್ರಾಂ) 1980 --1330 ರೂ.-- ,, 1990 --3200 ರೂ ,, 2000 - 4250 ರೂ. ,, 2005 --4520 2006 --8142 2007 --9005 2008 -- 12000 ೨೦೦೯[ಬದಲಾಯಿಸಿ | ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು] 2009 -- ಜನವರಿ 2009 , -16,ಫೆಬ್ರವರಿ 13400 -14985(10 ಗ್ರಾಂ) 1-03-2010 -1725 1 ಗ್ರಾಂ.ಗೆ ಶುದ್ಡತೆ (1 gಡಿ 99.5) 22-5-2010 --18180; ರೂ. ---99.5 10ಗ್ರಾಂಗೆ 21-7-2011 --22500;ರೂ. --- 99.5 10ಗ್ರಾಂಗೆ 9-8-2011 ---26100:/25360- 99.5/10ಗ್ರಾಂಗೆ 17-8-2011 ---26248 ರೂ.:-- -99.5 /10ಗ್ರಾಂ 6-03-2012 ---28650:/99.5 /10ಗ್ರಾಂ 20-5-2013 26500:/99.5 /10ಗ್ರಾಂ 28-8-2013 10ಗ್ರಾ 34500/-99.99 ಶುದ್ಡತೆ (ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಚಿನ್ನ ರೂ.34500/- ನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. 24-2-2014 ಬೊಂಬಾಯಿ/ಮುಂಬಯಿ: 30,559 / 30559 10gಡಿಚಿms 30-6-2016: ಚಿನ್ನ (ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್) (10 ಗ್ರಾಮ್):31,253. ↓-62.00(29-6-2016:31,315) ೧೯೨೫ ರಿಂದ ಬಂಗಾರ್ದ್ ರೇಟ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ | ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು] 1960 ಮುಟ್ಟ 1 ತೋಲಕ್ಕ್ ರೇಟ್ --ಬೊಕ್ಕ 10 ಗ್ರಾಂಲೆಗ್ ರೇಟ್ ; ಒಂದು ತೊಲ =11.420 ಗ್ರಾಂ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Gold
  2. http://onlygold.com/Info/History-Of-Gold.asp
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಂಗಾರ್&oldid=69100"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು