ಬಳಕೆದಾರೆ:Dhanalakshmi .K. T

Page contents not supported in other languages.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Dhanalakshmi K T
Dhanalakshmi K T


About me

My work

Contact me

Hello, I am Dhanalakshmi. I have been editing Wikipedia since 2015. Happy to edit Wikipedia.

I am active in Kannada and Tulu Wikipedias. I contribute to Wikipedia because of the love for the language.

I even work for bridging Gender Gap in Wikimedia projects. We have a user group called WikiWomen/Mangaluru working towards bridging the Gender Gap in Wikipedia.

I have completed Bachelor of Commerce at St. Agnes College(Autonomous), Mangaluru, Karnataka, India.


Link to my blog is here.

Photos

User language
kn-N ಈ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭಾಷಿಕರ ಜ್ಞಾನವಿದೆ
tcy-4 ಈ ಬಳಕೆದಾರೆರ್ಗ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭಾಷಿಕೆರ್ನ ಮಟ್ಟದ ಜ್ನಾನ ಉ೦ಡು
en-4 This user has near native speaker knowledge of English.
Users by language
"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ಬಳಕೆದಾರೆ:Dhanalakshmi_.K._T"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು