ಬಳಕೆದಾರೆ:Jayalakshmi.Kushal/ಎನ್ನ ಕಲ್ಪುನ ಕಳ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಗುರ್ಕೆ ಉಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರ್ ಜಿಂಜುವುನ ಪಾತ್ರೆ. ನೆಕ್ಕ್ ಮಂಡೆಂದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ಗುರ್ಕೆತ ನಮೂನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಣ್ಣ್ ದ ಗುರ್ಕೆ,ಚೊಂಬುದ ಗುರ್ಕೆ, ಎಲಿಮಿನಿದ ಗುರ್ಕೆ, ಇ ಗುರ್ಕೆಲೆನ್ ಮಣ್ಣ್‌ದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅರ್ದ ಮುಚ್ಚುವೆರ್. ಗುರ್ಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಉಪ್ಪನ

ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಂಜಿ ತಾಡಿನಾಯೆ ಗುರ್ಕೆ ತೂದೂ ಫೋಡಿಯೆಗೆ

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಗುರ್ಕೆನ್ ಬೆಂದ್ರ್ ಮೀಯರೆ ಗಲಸುವೆರ್ ಮಂಡೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]