ಬಳಕೆದಾರೆ:Vinoda mamatharai/ಎನ್ನ ಕಲ್ಪುನ ಕಳ6

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಸರ್ಪಗಂಧಿ ಪೂ
ಸರ್ಪಗಂಧಿ ಕಾಯಿ
ಸರ್ಪಗಂಧಿ

ಸರ್ಪಗಂಧಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಮರ್ದ಼್ ದ ಗುಣ ಇತ್ತಿನ ದಯಿ .ಸರ್ಪಗಂಧಿದ ಬೇರ್‍ ಉಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕ ಡೊಂಕಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಈ ಬೇರ್‍ ಗ್ ಉಚ್ಚುದ ವಿಷೊನು ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು.ಮುಂಗುಲಿ ಉಚ್ಚುದ ತರೆನ್ ತುಚ್ಚಿದ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷೊನು ತಗ್ಗಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಸರ್ಪಗಂಧಿದ ಬೇರ್‍ ನ್ ಒಕ್ಕ್ ದ್ ತಿನ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಪ್ರಚಲಿತ ದಂತ ಕಥೆ.ಸರ್ಪಗಂಧಿ  ಬೇರ್‍ ದ ಮರ್ದ಼್ ದ ಗುಣ ಚರಕಸಂಹಿತೆದ ಕಾಲೊಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದುಂಡು[೧].ಿ

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

# ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ - ರೊವೊಲ್ಫಿಯಾ ಸರ್ಪೆಟೀನ
#   ಕನ್ನಡ - ಸರ್ಪಗಂಧಿ,ಚಂದ್ರಿಕ
#   ತಮಿಳ್ - ಶವನ್ ಅಮಲಪುರಿ
#   ತೆಲುಗು - ಪಾತಾಳಗಂಧಿ
#   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ಸರ್ಪೆಟೀನ ರೂಟ್
#   ಸಂಸ್ಕೃತ - ಸರ್ಪಗಂಧಿ
#   ಹಿಂದಿ - ಛೋಟ ಚಂದ್ರ್
#   ತುಳು- ಗರುಡಪಾತಾಳ

ದಯಿತ್ ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸರ್ಪಗಂಧಿದ ದಯಿ ೩೦ ಸೆ.ಮಿ ೭೫ ಸೆ ಮಿ ಎತ್ತರೊಗು ಬಳಪುಂಡು.ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ದಂಡ್ ಮೆದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇರೆಕುಲು ಉದ್ದವಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಯ ಬೊಲ್ಡು ಅತ್ತ್ಂಡ ನಸುಕೆಂಪು ಪೂ ಗೊಂಚಲ್ ತೂಯೆರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು.ಎಲ್ಯ ಉರುಟುದ ಕಾಯಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣೊಡಿತ್ತ್ ದ್ ಪರ್ಂದಾನಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣೊಗು ತಿರುಗುಂಡು.

ಮರ್ದ್ ದ ಉಪುಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಸರ್ಪಗಂಧಿದ ದಯಿತ ಮರ್ದ್ ಸರೀರೊದ ವಾತ, ಪಿತ್ತೊನು ಸಮತೋಲನಡ್ ದೀಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು
 2. ನೆತ್ತೆರ್‍ ದ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡೊನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೆನು ಶಕ್ತಿ ಸರ್ಪಗಂಧಿದ ದಯಿಕ್ ಉಂಡು.[೨]
 3. ಸರ್ಪಗಂಧಿದ ಲುಂಗಾಯಿನ ಬೇರ್‍ ದ ಪೊಡಿನ್ ಮಾನಸಿಕ ತಿನಿಯೆರೆ ಕೊರ್‍ಂಡ ಅಕುಲು ಶಾಂತ ಆಪೆರ್ ದುಂಬುದ ನೆನೆಪು ಬರಿಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.
 4. ಕೆಲವು ತರತ ಜ್ವರೊಕು ಸರ್ಪಗಂಧಿದ ದಯಿತ ಮರ್ದ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು

ಉಲ್ಲೇಖೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.planetayurveda.com/library/sarpagandha-rauwolfia-serpentina
 2. http://www.alwaysayurveda.com/rauwolfia-serpentina/